Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á - Khóa học Lãnh đạo và giám sát hiệu quả | Edu2Review

Khóa học Lãnh đạo và giám sát hiệu quả

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo khác

Thời lượng

3 buổi

Mục tiêu đào tạo

  • Các nhà quản lý cấp trung sẽ biết cách lãnh đạo và giám sát đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả
  • Hiểu rõ cách tổ chức đội ngũ nhân viên hiệu quả
  • Biết cách động viên đội ngũ nhân viên làm việc tích cực
  • Biết cách đánh giá việc thực hiện của đội ngũ nhân viên

Đối tượng học viên

Cấp lãnh đạo doanh nghiệp, đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp mong muốn nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo

Nội dung đào tạo

  1. Giới thiệu và định hướng nghề nghiệp

  2. Các kỹ năng lãnh đạo

  3. Giám sát đội ngũ nhân viê

  4. Hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên làm việc hiệu quả

  5. Khuyến khích và động viên đội ngũ nhân viên

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá