Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á - Khóa học Nhận thức về ISO/TS 16949 | Edu2Review

Khóa học Nhận thức về ISO/TS 16949

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế hoạch sản xuất

Thời lượng

2 buổi

Mục tiêu đào tạo

 • Học viên sau khi hoàn tất khóa đào tạo này sẽ hiểu rõ hơn các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009, cũng như khả năng ứng dụng các yêu cầu này trong hoạt động sản xuất theo yêu cầu của khách hàng như Ford Motor Co., GM, Daimler Chrysler, Mercedes Benz, BMW, Fiat
 • Xem xét các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009
 • Trang bị khả năng xác định các yêu cầu cần thực hiện để nâng cấp các hệ thống ISO 9001:2008, QS-9000 hoặc ISO/TS 16949:1994 thành hệ thống ISO/TS 16949:2009
 • Trang bị khả năng lên kế hoạch và quản lý việc thực hiện dự án ISO/TS 16949:2009
 • Trang bị khả năng xác định các quy trình cần thiết trong hệ thống quản lý chất lượng và trình tự, tương tác

Đối tượng học viên

– Khóa đào tạo này dành cho các anh chị có kinh nghiệm làm việc trong các hệ thống chất lượng trong lĩnh vực cơ khí ô tô (chẳng hạn như QS-9000, VDA 6.1) hoặc đã từng làm việc trong lĩnh vực sản xuất

– Khóa đào tạo này cũng thích hợp cho các anh chị quan tâm đến việc vận hành và/hoặc đánh giá theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009

Nội dung khóa học

 1. Các khái niệm, nguyên tắc về quản lý chất lượng
 2. Lịch sử phát triển tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009
 3. Phạm vi áp dụng và lợi ích của ISO/TS 16949:2009
 4. Mô hình của tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009 và các công cụ (tools) bắt buộc
 5. Mối liên hệ giữa ISO/TS 16949 và 5 Core tools
 6. Các khái niệm và thuật ngữ được sử dụng trong tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009
 7. Phân tích và diễn giải để hiểu rõ từng yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009
 8. Sơ lược về 5 Core tools (PPAP, APQP, FMEA, SPC, MSA
 9. Các bước xây dựng ISO/TS 16949:2009
 10. Thi cuối khóa và cấp chứng chỉ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá