Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á - Khóa học Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) | Edu2Review

Khóa học Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế hoạch kinh doanh

Thời lượng

3 buổi

Giới thiệu khóa học

TQM là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên dự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và của xã hội. Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép.

Nội dung đào tạo

  1. Phương pháp TQM
  2. Kỹ thuật ứng dụng TQM
  3. Giới thiệu về các công cụ TQM

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá