Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á - Khóa học Quản lý đội ngũ kinh doanh hiệu quả | Edu2Review

Khóa học Quản lý đội ngũ kinh doanh hiệu quả

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo khác

Thời lượng

3 buổi

Mục tiêu đào tạo

 • Biết cách tuyển dụng đúng nhân viên kinh doanh phù hợp
 • Hiểu rõ cách tổ chức đội kinh doanh hiệu quả
 • Biết cách lãnh đạo và động viên đội ngũ kinh doanh
 • Có khả năng giám sát đội kinh doanh
 • Có thể đánh giá việc thực hiện của đội ngũ kinh doanh

Đối tượng học viên

Các giám đốc, trưởng/phó phòng kinh doanh, các trưởng nhóm phụ trách bán hàng

Nội dung đào tạo

 1. Giới thiệu và định hướng nghề nghiệp

 2. Giới thiệu và định hướng nghề nghiệp

 3. Tổ chức đội ngũ kinh doanh hiệu quả

 4. Hướng dẫn và hỗ trợ đội ngũ nhân viên kinh doanh làm việc hiệu quả

 5. Chỉ tiêu doanh số và đánh giá hiệu quả công việc

 6. Khuyến khích động viên đội ngũ nhân viên kinh doanh

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá