Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á - Khóa học Tuyển dụng và đãi ngộ người tài | Edu2Review

Khóa học Tuyển dụng và đãi ngộ người tài

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tuyển dụng

Thời lượng

3 buổi

Mục tiêu đào tạo

  • Các nhà quản lý sẽ nắm bắt được các vấn đề căn bản về tuyển dụng
  • Biết thực hiện quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp để chọn đúng người
  • Biết cách phỏng vấn đạt hiệu quả cao
  • Biết cách giữ chân người tài để phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp

Đối tượng học viên

Chương trình được thiết kế cho phòng nhân sự, cũng như các cấp quản lý để có thể tuyển dụng được người tài và giữ chân họ cho doanh nghiệp

Nội dung đào tạo

  1. Những vấn đề căn bản về tuyển dụn

  2. Quy trình tuyển dụng

  3. Giữ chân người tài

  4. Tình huống bất khả kháng về nhân sự

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá