Công ty Tư vấn Quản lý OCD - Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý thời gian

Thời lượng

3 buổi

Đối tượng

Cán bộ quản lý các cấp trong tổ chức

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có khả năng:

  • Áp dụng các công cụ quản lý thời gian
  • Áp dụng các phương pháp lập kế hoạch và tổ chức công việc theo thời gian biểu

Nội dung chính khóa học

  1. Công cụ và nguyên tắc quản lý thời gian
  2. Khái niệm quản lý bản thân, quản lý mục tiêu và quản lý thời gian
  3. Phương pháp quản lý thời gian sử dụng lịch làm việc
  4. Phương pháp lập kế hoạch công việc nhóm
  5. Quản lý thời gian để kết thúc công việc

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá