Công ty Tư vấn Quản lý OCD - Khóa học Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) | Edu2Review

Khóa học Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo khác

Thời lượng

5 buổi

Đối tượng học viên

Trưởng/phó phòng kinh doanh, marketing, dịch vụ khách hàng, trung tâm chăm sóc khách hàng, những người tham gia vào phát triển và quản lý quan hệ với khách hàng của doanh nghiệp

Mục tiêu khóa học

Khóa học được thiết kế nhằm giúp học viên có được cái nhìn tổng quát về quan hệ khách hàng, xây dựng chiến lược quan hệ khách hàng của doanh nghiệp và có được những công cụ cụ thể để triển khai các hoạt động trong chiến lược đó. Sau khóa học, học viên sẽ:

  • Mô tả được khái niệm quản lý quan hệ khách hàng và lý do doanh nghiệp nên áp dụng hệ thống CRM
  • Sử dụng được các công cụ đo lường sự thỏa mãn của khách hàng
  • Xây dựng và triển khai hệ thống CRM tại doanh nghiệp
  • Thiết kế và thực hiện các chương trình phát triển quan hệ với khách hàng
  • Mô tả được tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa hướng tới khách hàng trong doanh nghiệp mình

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn Quản lý OCD

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá