Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Chú trọng khách hàng và chất lượng dịch vụ | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Chú trọng khách hàng và chất lượng dịch vụ

Chương trình

Trình độ

Kế hoạch kinh doanh

Thời lượng

2 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Giới thiệu khóa học

Khóa học Chú trọng khách hàng và chất lượng dịch vụ giúp nhân viên hiểu rõ vai trò của việc coi trọng khách hàng. Khóa học phù hợp ới tất cả nhân viên

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu biết về khách hàng;
 • Hiểu được sự cần thiết của việc cung ứng những dịch vụ chú trọng vào khách hàng trong một môi trường ngày càng cạnh tranh và đòi hỏi khắt khe;

 • Hiểu biết những kỳ vọng của khách hàng nhìn từ quan điểm của họ nhằm giải quyết sự cách biệt về dịch vụ và cung ứng những dịch vụ có chất lượng;

 • Hiểu biết những công cụ được áp dụng khi gặp tình huống khó khăn hoặc khách hàng khó tính;

 • Hiểu được mối quan hệ giữa dịch vụ khách hàng và chuỗi giá trị;

 • Hiểu được những trở ngại và giải pháp có thể thực hiện để hoàn thiện chất lượng dịch vụ ở tổ chức.

Nội dung khóa học:

 • Định nghĩa về dịch vụ khách hàng.
 • Khái niệm về khách hàng? Khách hàng nội bộ và bên ngoài.

 • Khái niệm về người phục vụ khách hàng.

 • "Khoảnh khắc sự thật" tại tổ chức.

 • Các chuẩn mực tạo nên nhân viên dịch vụ chuyên nghiệp.

 • Thế nào là "chú trọng khách hàng"?

 • Thách thức trong chất lượng phục vụ.

 • Mô hình chất lượng và chú trọng khách hàng

 • Những điểm hài lòng/chưa hài lòng tại tổ chức.

 • Phối hợp dịch vụ khách hàng tại bộ phận giao dịch khách hàng.

 • Kỹ năng dịch vụ khách hàng vượt trội.

 • Những mắt xích trong chuỗi dịch vụ - lợi nhuận tại tổ chức.

 • Cách biệt về dịch vụ và mô hình rater.

 • Tiêu chuẩn dịch vụ theo mô hình secret.

 • Tiêu chuẩn dịch vụ tại tổ chức.

 • Chăm sóc khách hàng qua điện thoại; internet; trực diện tại quầy giao dịch.

 • Đánh giá công tác dịch vụ khách hàng tại đơn vị.

 • Ứng dụng thực tế.

 • Kế hoạch hành động.

Phương pháp huấn luyện:

 • Sử dụng phương pháp huấn luyện 2 chiều để học viên - giảng viên tương tác.
 • Học viên sẽ học và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công việc.
 • Bài tập thực hành ngay trong lớp cũng như ngay sau khi kết thúc khoá học.