Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Dịch vụ khách hàng vượt trội | Edu2Review

Khóa học Dịch vụ khách hàng vượt trội

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế hoạch kinh doanh

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học Dịch vụ Khách hàng Vượt trội chỉ ra một cách rõ ràng mọi thành viên trong tổ chức cần làm gì, làm như thế nào và tại sao “tôi” phải làm. Cách dạy sinh động cùng với các chiến lược đã được kiểm chứng và các bước áp dụng thực tiễn để tác động trực tiếp vào suy nghĩ, cảm nhận và hành động của các nhân viên tham dự.

Đối tượng tham dự là các nhân viên tư vấn khách hàng, nhân viên giao dịch khách hàng.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu rõ tính chuyên nghiệp của cán bộ dịch vụ khách hàng.
 • Hiểu rõ tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong dịch vụ khách hàng.

 • Nắm vững quy trình trao đổi thông tin với khách hàng.

 • Hiểu rõ diễn biến tâm lý của khách hàng trong quá trình giao tiếp để phục vụ họ.

 • Áp dụng được quy trình giao tiếp và phục vụ khách hàng.

 • Vận dụng tốt các kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng vượt trội.

Nội dung khóa học:

 • Tính chuyên nghiệp của nhân viên giao dịch khách hàng.
 • Lỗi mà các nhân viên giao dịch thường gặp trong giao tiếp và chăm sóc khách hàng.

 • Quy trình giao tiếp và chăm sóc khách hàng.

 • Ứng phó và chăm sóc theo diễn biến tâm lý khách hàng.

 • Những kỹ năng áp dụng trong giao tiếp và chăm sóc khách hàng.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá