Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Đột phá mạnh mẽ | Edu2Review

Khóa học Đột phá mạnh mẽ

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phát triển bản thân

Giới thiệu khóa học

Khóa học này được phụ huynh đầu tư cho con để học về sức mạnh tinh thần,phá bỏ những cản trở hữu hình và vô hình ngăn chặn mỗi người sống và phát triển.

Mục tiêu khóa học:

Với các em học sinh:

  • Nhận thức rõ ràng nhu cầu thay đổi hàng giờ hàng ngày để thành công trong hiện tại và tương lai (thay đổi suy nghĩ, thay đổi cảm nhận, thay đổi hành động).
  • Trang bị phương thức nhằm giải phóng sức mạnh tiềm ẩn của bản thân để phá bỏ những cản trở, khó khăn trong cuộc sống và học tập.
  • Trang bị các kỹ năng, kiến thức quan trọng để sống hiệu quả hơn: Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng kiểm soát trạng thái của bản thân, Phá bỏ cản trở trì hoãn…

Với các bậc phụ huynh:

  • Xây dựng nền tảng thái độ tích cực cho các phụ huynh khi yên tâm biết rằng con mình đã nhận diện được những cản trở khách quan và chủ quan trong cuộc sống học tập và xây dựng được ý chí mạnh mẽ để vượt qua.

Nội dung khóa học:

Khóa học tập trung giải quyết 3 câu hỏi:

  • Cái gì ngăn cản chúng ta tiến lên? Hành động? Và đạt kết quả cao?
  • Cái gì kiểm soát và quyết định chất lượng cuộc sống của chúng ta?
  • Tại sao chúng ta lại làm những việc chúng ta đang làm? Động cơ thực sự sau các hành động của con người là gì?

Lồng ghép các khả năng giải quyết vấn đề và csac ứng dụng giúp các em thay đổi để có kết quả tốt hơn trong cuộc sống và học tập.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá