Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Kỹ năng bán hàng chủ động | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng bán hàng chủ động

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng bán hàng

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Chương trình “Kỹ Năng Bán hàng chủ động” (Active Selling Skill - ASS) được xây dựng dựa trên mô hình bán hàng chủ động thông qua việc đàm phán và thương lượng với khách hàng/đối tác. Mô hình bán hàng nổi tiếng này đã được điều chỉnh và áp dụng phù hợp với thực tiễn các doanh nghiệp tại Việt Nam. Việc bán hàng theo mô hình đàm phán, thương lượng sẽ giúp học viên giành được lợi thế khi bán hàng, nâng cao tính chủ động trong công việc bán hàng.

Chương trình phù hợp với những người làm việc liên quan tới giao dịch khách hàng, bán hàng và đàm phán đối tác.

Mục tiêu khóa học:

 • Nắm được các bước chuẩn bị cho việc đàm phán bán hàng hiệu quả;

 • Hiểu được cấu trúc và quy trình đàm phán bán hàng với đối tác;

 • Cải thiện kỹ năng giao tiếp khi đàm phán bán hàng;

 • Ứng phó tình huống và biết cách giải quyết vấn đề gặp phải trong đàm phán bán hàng.

 • Thực hành các kỹ năng đàm phán thông qua các tình huống cụ thể.

Nội dung khóa học:

 • Tổng quan về đàm phán bán hàng.

 • Những nguyên tắc cơ bản đàm phán bán hàng.

 • Quy trình đàm phán bán hàng.

 • Thiết lập mục tiêu đàm phán.

 • Xây dựng kế hoạch – chiến lược đàm phán.

 • Kỹ năng chuẩn bị đàm phán.

 • Kỹ năng mở đầu đàm phán bán hàng.

 • Kỹ thuật đặt câu hỏi, lắng nghe và im lặng trong đàm phán.

 • Kỹ thuật quan sát để đoán biết tâm lý người đối thoại qua ngôn ngữ cử chỉ.

 • Kỹ thuật tổng hợp thông tin và phân tích lý lẽ.

 • Kỹ thuật thương lượng, thuyết phục, nhượng bộ và phá vỡ bế tắc.

 • Kỹ thuật ứng phó khi thấy người đối tác có những biểu hiện không đồng tình.

 • Nhận biết cơ hội kết thúc bán hàng.

 • Các kỹ thuật dứt điểm.

 • Phương pháp xác định công việc sau đàm phán.

Phương pháp huấn luyện:

 • Sử dụng phương pháp huấn luyện 2 chiều để học viên - giảng viên tương tác.
 • Học viên sẽ học và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công việc.

 • Bài tập thực hành ngay trong lớp cũng như ngay sau khi kết thúc khoá học.

Lợi ích khóa học