Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Kỹ năng đàm phán và thương lượng | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng đàm phán và thương lượng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Thương lượng

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học phù hợp với mọi người có thể học cách ứng phó với những câu hỏi khó khi đàm phán, thương lượng.

Mục tiêu khóa học:

 • Nắm được các bước chuẩn bị cho việc đàm phán và thương lượng hiệu quả.

 • Hiểu được cấu trúc và qui trình đàm phán và thương lượng.

 • Nắm được các kỹ năng cơ bản khi đàm phán và thương lượng.

 • Nắm được kỹ năng giải quyết vấn đề.

 • Nắm được kỹ năng giao tiếp khi đàm phán, thương lượng.

 • Thực hành các kỹ năng đàm phán qua các tình huống cụ thể.

Nội dung khóa học:

 • Đàm phán, thương lượng trong giải quyết công việc là gì?
 • Đàm phán, thương lượng xảy ra khi nào?
 • Các nguyên tắc cơ bản trong đàm phán, thương lượng.
 • Các khía cạnh trong một cuộc đàm phán.
 • Các chiến lược đàm phán, thương lượng.
 • Quy trình đàm phán, thương lượng.
 • Các bước chuẩn bị cho một việc đàm phán.
 • Các phương pháp khi mở đầu đàm phán, trong khi đàm phán và khi kết thúc đàm phán.
 • Các kỹ thuật đàm phán, thương lượng sử dụng trong từng giai đoạn đàm phán.

Phương pháp huấn luyện:

Sử dụng phương pháp huấn luyện 2 chiều để học viên - giảng viên tương tác.

Học viên sẽ học và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công việc.

Bài tập thực hành ngay trong lớp cũng như ngay sau khi kết thúc khoá học.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá