Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giải quyết vấn đề

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học dành cho mọi đối tượng giúp giải quyết tận gốc mọi vấn đề trong công việc.

Mục tiêu khóa học:

  • Hiểu rõ bản chất của vấn đề và căn nguyên của việc giải quyết vấn đề.

  • Xác định đúng vấn đề cần giải quyết.

  • Nắm được quy trình giải quyết vấn đề.

  • Nắm vững các công cụ phân tích và giải quyết vấn đề.

  • Áp dụng quy trình để giải quyết vấn đề một cách hệ thống.

  • Áp dụng phương pháp sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề.

  • Kỹ năng đánh giá và lựa chọn giải pháp sau khi phân tích vấn đề.

Nội dung khóa học:

Vấn đề là gì và quy trình giải quyết vấn đề

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Đánh giá và lựa chọn giải pháp sau vấn đề

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá