Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Kỹ năng giải quyết xung đột | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng giải quyết xung đột

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giải quyết vấn đề

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Xung đột luôn tồn tại trong mọi tổ chức, mọi thời điểm. Những tổ chức chuyên nghiệp và hiệu quả không tránh né xung đột mà luôn tìm cách quản lý và giải quyết. Chương trình đào tạo Kỹ năng giải quyết xung đột sẽ giúp các tổ chức hiểu rõ bản chất của xung đột và cac kỹ năng cần thiết để đem lại nhwunxg kết quả tích cực.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của việc quản lý xung đột.

 • Hiểu được tầm quan trọng trong việc hài hòa mục tiêu của cá nhân và của nhóm.

 • Nhận diện các nguyên nhân gây nên xung đột trong công việc.

 • Ứng dụng các kỹ thuật xử lý và giải quyết xung đột trong công việc.

 • Biết cách đánh giá nhận xét và trao đổi ý kiến thích hợp với đồng nghiệp.

 • Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

 • Xây dựng kỹ năng phản hồi và xử lý phản hồi trong nhóm.

 • Thực hành kỹ năng làm việc nhóm với tính tương tác cao.

Nội dung khóa học:

Phần 1: Xây dựng nhận thức cá nhân

 • Xung đột trong nhóm là gì.

 • Khi nào có xung đột?

 • Các quan điểm về xung đột.

 • Các cấp độ xung đột.

 • Các loại xung đột.

Phần 2: Phong cách giải quyết xung đột

 • Nguyên tắc giải quyết xung đột.

 • Các phong cách giải quyết xung đột.

 • Bài tập mô phỏng.

Phần 3: Kỹ năng giải quyết xung đột

 • Quy trình giải quyết xung đột..

 • Các kỹ thuật giải quyết xung đột.

 • Kỹ năng phản hồi và nhận phản hồi trong nhóm.

 • Kỹ năng giao tiếp tích cực.

 • Bài tập mô phỏng.

Phương pháp huấn luyện:

 • Sử dụng phương pháp huấn luyện 2 chiều để học viên - giảng viên tương tác.
 • Học viên sẽ học và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công việc.

 • Bài tập thực hành ngay trong lớp cũng như ngay sau khi kết thúc khoá học.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá