Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Kỹ năng giám sát nhân viên | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng giám sát nhân viên

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giám sát hiệu quả (Effective Supervisory Skill - ESS) là một chương trình huấn luyện được thiết kế nhằm cung cấp cho cấp giám sát và quản lý những kỹ năng giám sát và phát triển nhân viên tại tổ chức

Đối tượng tham gia:

 • Nhân viên chưa biết cách thực hiện công việc

 • Nhân viên thiếu kỹ năng để thực hiện công việc

 • Nhân viên chưa quen với công việc

 • Nhân viên chưa đủ tự tin để tự thực hiện hoặc xử lý vấn đề trong công việc

 • Nhân viên chưa thực hiện công việc đúng theo như yêu cầu

 • Cấp quản lý, giám sát chưa có kỹ năng kèm cặp và giám sát nhân viên

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu được vai trò và chức năng của giám sát
 • Cải thiện những kỹ năng cần thiết để giám sát và quản lý đội nhóm hiệu quả

 • Có tư duy đúng về việc quản lý và giám sát công việc của cấp dưới

 • Nắm vững các nguyên tắc, nguyên lý trong quản lý giám sát và kèm cặp

 • Nắm rõ được những kỹ thuật, kỹ năng liên quan trực tiếp công tác giám sát

 • Hiểu và ứng dụng cách giám sát, quản lý nhóm tại tổ chức

Nội dung khóa học:

Học phần 1. Nhận thức về công việc giám sát & phát triển nhân viên

 • Vai trò của giám sát

 • Chức năng, nhiệm vụ của một người giám sát

 • Một số lỗi thường gặp khi chuyển sang vai trò giám sát và quản lý

 • Khái quát về công việc của người giám sát

 • Thách thức của người giám sát

 • Nhận thức về quyền lực trong quản lý nhân viên

 • Các mô hình quản lý nhân viên

 • Phẩm chất, tính cách và kỹ năng cần thiết của người giám sát

Học phần 2. Quy trình kèm cặp, giám sát và phát triển nhân viên

 • Kèm cặp, giám sát nhân viên

 • Quy trình kèm cặp, giám sát

 • Ứng dụng thực tế

Học phần 3. Các kỹ năng liên quan trong thực hiện giám sát phát triển nhân viên

 • Kỹ năng Quản lý công việc

 • Kỹ năng gây ảnh hưởng

 • Kỹ năng huấn luyện, đào tạo nhân viên

 • Nghệ thuật giao tiếp khi thực hiện vai trò giám sát

 • Ứng dụng thực tế

Học phần 4. Giám sát và quản lý đội nhóm

 • Đặt ra những tiêu chuẩn và giá trị riêng cho nhóm

 • Xây dựng tinh thần/không khí làm việc nhóm văn hoá và thân thiện

 • Duy trì sự kỷ luật và thống nhất

 • Quản lý chất lượng công việc

 • Giao việc hiệu quả

Phương pháp huấn luyện:

 • Sử dụng phương pháp huấn luyện 2 chiều để học viên - giảng viên tương tác.

 • Học viên sẽ học và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công việc.

 • Bài tập thực hành ngay trong lớp cũng như ngay sau khi kết thúc khoá học.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá