Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Kỹ năng giao quyền hiệu quả | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Kỹ năng giao quyền hiệu quả

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

2 tháng

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Giới thiệu khóa học

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Quyền Hiệu Quả (Effective Delegation Skill) là một chương trình huấn luyện được thiết kế nhằm cung cấp cho cấp quản lý cấp trung những kỹ năng giao việc và ủy thác công việc hiệu quả cho nhân viên tại tổ chức.

Khóa học phù hợp với tất cả mọi người.

Mục tiêu khóa học:

 • Giúp học viên có tư duy đúng về việc quản lý công việc của cấp dưới.
 • Giúp học viên nâng cao tính chuyên nghiệp và kỹ năng trong việc nhìn nhận, đánh giá nhân viên khi giao việc và ủy thác công việc

 • Nắm vững các nguyên tắc, nguyên lý trong giao việc và ủy thác công việc.

 • Giúp học viên nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc kèm cặp và giám sát nhân viên.

 • Nắm bắt được lợi ích của việc ủy thác mang lại cho nhà quản lý và nhân viên cấp dưới

 • Nắm bắt được các lỗi thường gặp của nhà quản lý khi giao việc nhân viên

 • Nắm bắt được cách thức kèm cặp nhân viên hiệu qua

 • Nắm bắt diễn biến tâm lý của nhân viên khi cho và nhận phản hồi

 • Nắm bắt được cách thức phản hồi để nhân viên tâm phục khẩu phục

 • Ứng dụng thành thạo các công cụ ủy thác, kèm cặp và giám sát

 • Giúp học viên nâng cao kỹ năng phát triển nhân viên trở nên chuyên nghiệp hơn.

 • Tạo không khí làm việc nhóm.

Nội dung khóa học:

Hiểu về bản thân

 • Nhận thức về giao quyền
 • Tư duy và nhận thức về giao quyền và quarnlys công việc của nhân viên

Hiểu công việc

 • Thiết lập mục tiêu công việc
 • Phân tích công việc
 • Xác định nguồn lực thực hiện

Hiểu nhân viên

 • Nhận thức khi lựa chọn nhân viên
 • Đánh giá các mẫu làm việc của nhân viên trước khi giao việc

Đào tạo, kèm cặp nhân viên

Giám sát và đánh giá nhân viên

 • Nhận thức về giám sát
 • Giao quyền theo quá trình phát triển của nhân viên
 • Đánh giá nhân viên

Phương pháp huấn luyện:

Sử dụng phương pháp huấn luyện 2 chiều để học viên - giảng viên tương tác.

Học viên sẽ học và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công việc.

Bài tập thực hành ngay trong lớp cũng như ngay sau khi kết thúc khoá học.