Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Kỹ năng giao tiếp hiệu quả | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng giao tiếp

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Chương trình “Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả” (Effective Communication Skill - ECS) của SALT được xây dựng nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp trong công việc để việc báo cáo, trao đổi công việc nội bộ hiệu quả hơn cho tổ chức.

Khóa học phù hợp với tất cả mọi người.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu rõ tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong giải quyết công việc tại đơn vị cũng như với đối tác bên ngoài Công ty.

 • Nắm vững quy trình trao đổi thông tin và những yếu tố làm ảnh hưởng đến chất lượng thông tin cung cấp.

 • Nắm rõ và ứng dụng các phương pháp giao tiếp và thuyết phục phù hợp với từng người đối tượng người nghe.

 • Dẫn dắt và gây ảnh hưởng đối tác trong từng giai đoạn của quá trình giao tiếp.

 • Nâng cao kỹ năng cá nhân trong việc báo cáo, thuyết phục và trình bày công việc hiệu quả, cũng như khả năng gây ảnh hưởng và xử lý xung đột với đối tác.

 • Ứng dụng hiệu quả các kỹ thuật giao tiếp và truyền thông nội bộ và bên ngoài.

Nội dung khóa học:

Phần 1: Nhận thức về giao tiếp

 • Giao tiếp và mô hình giao tiếp hiệu quả.
 • Tâm lý và nhận thức của người nói, người nghe trong giao tiếp nội bộ.
 • Những lỗi thường gặp trong giao tiếp.

Phần 2: Các kỹ năng giao tiếp hiệu quả

 • Nâng cao khả năng lắng nghe.
 • Kỹ thuật tạo thiện cảm trong giao tiếp.
 • Các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể và giọng nói.
 • Kỹ năng báo cáo và trình bày hiệu quả.
 • Kỹ năng nhận phản hồi trong giao tiếp.
 • Giải quyết xung đột khi giao tiếp trên điện thoại
 • Giải quyết xung đột trực tiếp khi giao tiếp.

Phương pháp huấn luyện:

 • Thảo luận nhóm, động não, làm việc theo nhóm thông qua các bài tập về tình huống.

 • Minh họa và chia sẻ các thí dụ thực tế trong công việc tại công ty.

 • Học viên sẽ thảo luận và làm mẫu và xử lý các bài tập tình huống trong thực tế công việc.

 • Bài tập thực hành

 • Các hoạt động mô phỏng làm việc nhóm.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá