Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Kỹ năng họp hiệu quả | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng họp hiệu quả

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổ chức công việc

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học này giúp mọi người tránh được tình trạng mỗi người một ý và không làm mất thời gian để tổ chức một cuộc họp. Từ đó nhân viên có thể tổ chức và điều hành cuộc họp một cách hiệu quả, đạt được mục tiêu như kế hoạch.

Khóa học phù hợp với mọi người.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu rõ tầm quan trọng của việc họp hiệu quả.

 • Xác định rõ những trở ngại trong việc quản lý và điều hành họp.

 • Nắm vững và áp dụng tốt các phương pháp họp hiệu quả.

 • Ứng dụng kỹ năng lên chương trình cho buổi họp hiệu quả.

 • Áp dụng tốt quy trình điều hành họp.

 • Nắm vững kỹ năng truyền đạt ý tưởng cũng như phân công trách nhiệm khi mới tiếp nhận một một công việc đảm bảo đúng chất lượng và thời hạn được giao.

Nội dung khóa học:

Họp hay không họp

 • Khi nào cần triệu tập họp
 • Khi nào không nên họp
 • Tìm hiểu các hình thức họp hiệu quả
 • Ứng dụng các phương pháp họp hiệu quả

Các vai trò trong một cuộc họp

 • Người chủ tọa
 • Người tham dự
 • Người viết biên bản

Những vấn đề thường gặp phải trong cuộc họp

 • Những thách thức thường nảy sinh trong cuộc họp
 • Phương pháp vượt qua những thách thức

Quy trình tổ chức cuộc họp

 • Những việc cần làm trước khi tổ chức cuộc họp
 • Những công việc cần làm trước khi họp
 • Lên chương trình họp
 • Viết kịch bản họp
 • Các vai trò trong cuộc họp: người chủ tọa, người tham dự, người viết biên bản họp

Những kỹ năng cần thiết trong cuộc họp

 • Khuyến khích cấp dưới tham gia cuộc họp
 • Kỹ năng lấy biểu quyết
 • Kỹ thuật brainstorming
 • Kỹ năng ra quyết định

Những việc cần làm sau khi tổ chức cuộc họp

 • Tổng kết họp
 • Những điểm cần đạt được sau khi họp
 • Lên kế hoạch cho chương trình hành động
 • Tổng kết họp và giao việc
 • Trao đổi với những người tham gia cuộc họp.
 • Tiến hành đánh giá, tóm tắt cuộc họp

Phương pháp huấn luyện:

Sử dụng phương pháp huấn luyện 2 chiều để học viên - giảng viên tương tác.

Học viên sẽ học và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công việc.

Bài tập thực hành ngay trong lớp cũng như ngay sau khi kết thúc khoá học.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá