Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Kỹ năng kèm cặp và phát triển nhân viên | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Kỹ năng kèm cặp và phát triển nhân viên

Chương trình

Trình độ

Đào tạo nhân viên

Thời lượng

2 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Giới thiệu khóa học

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Kèm Cặp và Phát Triển Nhân Viên (Exceptional Coaching and Development Skill - ECD) là một chương trình huấn luyện được thiết kế nhằm cung cấp cho cấp giám sát và quản lý những kỹ năng kèm cặp và phát triển nhân viên tại tổ chức.

Dành cho các đối tượng là đội ngũ quản lý, giám sát

Mục tiêu khóa học:

 • Nhận thức rõ ràng về lợi ích của việc kèm cặp và phát triển nhân viên mang lại cho nhà quản lý, giám sát;
 • Giúp học viên có tư duy đúng về việc quản lý giám sát công việc của cấp dưới;

 • Nắm vững các nguyên tắc, nguyên lý trong quản lý giám sát và kèm cặp;

 • Giúp học viên nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc kèm cặp và giám sát nhân viên;

 • Nắm bắt được các lỗi thường gặp của nhà quản lý khi kèm cặp và phát triển nhân viên;

 • Rèn luyện được cách thức kèm cặp và phát triển nhân viên hiệu quả;

 • Ứng dụng thành thạo các kỹ thuật kèm cặp và phát triển nhân viên;

 • Giúp học viên nâng cao kỹ năng phát triển nhân viên trở nên chuyên nghiệp hơn;

 • Xây dựng không khí làm việc nhóm văn hóa và thân thiện.

Nội dung khóa học

Tư duy và nhận thức về công việc Kèm Cặp và Phát Triển Nhân Viên

 • Nhiệm vụ của người quản lý trong kèm cặp và phát triển nhân viên

 • Khái quát về công việc của người quản lý

 • Thách thức của người quản lý

Quy trình kèm cặp và phát triển nhân viên

Các hình thức kèm cặp trong công việc

 • Kèm cặp chuyên môn

 • Kèm cặp kỹ năng làm việc

 • Các hình thức kèm cặp nội dung khác

Kỹ thuật kèm cặp chuyên môn

 • Các bước thực hiện kèm cặp chuyên môn

 • Các kỹ năng cần có của người huấn luyện

Kỹ thuật kèm cặp kỹ năng làm việc

 • Các bước thực hiện kèm cặp kỹ năng làm việc

 • Các kỹ năng cần có của người huấn luyện

Phương pháp huấn luyện:

 • Các học viên sẽ được thực hành cá nhân trước, trong và sau khi tham dự huấn luyện.
 • Sử dụng toàn bộ các phương pháp huấn luyện để học viên nắm rõ từng phương pháp.

 • Mỗi nhóm học viên khi tham dự sẽ được chọn đề tài để soạn và có từ 30 – 45 phút huấn luyện thực tế trong lớp và học hỏi từ bạn học.

 • Bài tập thực hành ngay sau khi huấn luyện bằng ứng dụng huấn luyện thực tế.