Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Kỹ năng làm việc nhóm | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Kỹ năng làm việc nhóm

Chương trình

Trình độ

Quản lý nhóm

Thời lượng

2 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Giới thiệu khóa học

SALT xây dựng và phát triển chương trình về kỹ năng làm việc theo nhóm chuyên nghiệp với tên gọi Kỹ năng làm việc nhóm – Exceptional Teamwork Skill dành cho các tổ chức.

Phù hợp với mọi đối tượng.

Mục tiêu khóa học:

 • Nâng cao tinh thần làm việc đồng đội và động lực làm việc tại tổ chức.

 • Cải thiện mối quan hệ đồng nghiệp vì sự phát triển của tổ chức.

 • Nâng cao nhận thức và ý thức cá nhân về làm việc theo nhóm.

 • Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm chuyên nghiệp trong tổ chức.

Kết quả:

 • Nắm vững quá trình hình thành và phát triển nhóm.

 • Phân biệt rõ vai trò và vị trí của các thành viên trong nhóm và cách thức tổ chức nhóm hiệu quả.

 • Hiểu được quá trình thay đổi cá nhân và ứng phó với những ảnh hưởng khi thay đổi.

 • Hiểu rõ hiệu quả làm việc của cá nhân và đồng đội.

 • Nhận diện các nhân tố thúc đẩy hay cản trở hiệu quả làm việc tập thể.

 • Tập trung hiểu rõ kỳ vọng của mỗi thành viên trong tập thể về vai trò, trách nhiệm của họ trong tổ chức.

 • Ứng dụng tốt các kỹ năng làm việc nhóm chuyên nghiệp trong tổ chức.

Lợi ích của tổ chức:

 • Nâng cao tinh thần làm việc và kỹ năng quản lý nhóm trong tổ chức.

 • Chuẩn bị cho nhân viên nhận thức về sự thay đổi, thay đổi trong quản lý, điều hành, hệ thống để đảm bảo sự phối hợp đồng lòng nhất trí trong tổ chức.

 • Tạo ra sự gắn kết giữa các thành viên với nhau và với tổ chức.

 • Thay đổi tư duy, thái độ của các thành viên trong tổ chức để họ mở lòng học hỏi kiến thức, kỹ năng, chia sẻ vì mục đích chung của tổ chức.

 • Chuẩn bị cho nhân viên nhận thức về sự thay đổi kỹ năng làm việc nhóm trong nội bộ.

 • Thay đổi tư duy, thái độ về tính chuyên nghiệp trong tổ chức.

Nội dung khóa học:

Nhận thức cá nhân, nhóm và làm việc trong nhóm

 • Phân biệt Nhóm và Tập Hợp.

 • Những tiêu chuẩn của Nhóm.

 • Quá trình hình thành và phát triển nhóm.

 • Vai trò – trách nhiệm của thành viên nhóm.

 • Nhận thức các vai trò trong nhóm.

Nhận thức về làm việc nhóm

 • Nhận thức và ý thức cá nhân khi làm việc trong nhóm.

 • Cái Tôi cá nhân và Cái Tôi tập thể.

Kỹ năng xây dựng ý tưởng khi làm việc trong nhóm

 • Kỹ năng xây dựng ý tưởng khi làm việc nhóm.

 • Ứng dụng kỹ năng.

Kỹ năng giao tiếp, báo cáo và thảo luận trong nhóm

 • Các kỹ năng giao tiếp trong nhóm.

 • Các kỹ năng báo cáo, thảo luận trong nhóm.

Kỹ năng tạo đồng thuận trong nhóm

 • Kỹ năng tạo đồng thuận theo phương pháp 6 mũ tư duy.

 • Giải quyết vấn đề xung đột trong tư duy.

 • Nâng cao hiệu quả và chất lượng khi họp nhóm.

Phương thức huấn luyện:

Sử dụng phương pháp huấn luyện 2 chiều để học viên - giảng viên tương tác.

Học viên sẽ học và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công việc.

Bài tập thực hành ngay trong lớp cũng như ngay sau khi kết thúc khoá học.