Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Kỹ năng lập kế hoạch | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng lập kế hoạch

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Lập kế hoạch

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Chương trình phù hợp với mọi đối tượng giúp người học hoạch định và kiểm soát công việc một cách hài hòa với quỹ thời gian mỗi ngày.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu rõ tầm quan trọng của việc quản lý công việc theo tiến độ thời gian.

 • Áp dụng tốt quy trình 6 bước trong việc lập kế hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên trong công việc.

 • Lập kế hoạch một cách khoa học và có mục tiêu công việc rõ ràng.

 • Nắm vững cách lên một kế hoạch để thực thi và kiểm soát tốt từng công đoạn khi thực hiện.

 • Xác định rõ những trở ngại trong việc quản lý thời gian trong công việc của mình và các giải pháp đề xuất để quản lý tốt thời gian.

 • Nâng cao kỹ năng đánh giá cũng như điều chỉnh kịp thời tiến trình và tiến độ thực hiện công việc.

Nội dung khóa học:

Nhận thức về việc lập kế hoạch

 • Khái niệm về Hoạch định công việc
 • Ý nghĩa của việc Hoạch định công việc

Cách thức và công cụ lập kế hoạch

 • Xác định nội dung công việc
 • Xác định nội dung công việc
 • Xác định địa điểm thực hiện
 • Xác định thời gian thực hiện
 • Xác định người thực hiện
 • Xác định cách thức thực hiện
 • Xác định cách thức kiểm tra – kiểm soát
 • Xác định nguồn lực thực hiện
 • Các phong cách quản lý công việc
 • Mô hình quản lý thời gian

Phương pháp huấn luyện:

 • Thảo luận nhóm, động não, làm việc theo nhóm thông qua các bài tập về tình huống.

 • Minh họa và chia sẻ các thí dụ thực tế trong công việc tại công ty.

 • Học viên sẽ thảo luận và làm mẫu và xử lý các bài tập tình huống trong thực tế công việc.

 • Bài tập thực hành.

 • Các hoạt động mô phỏng làm việc nhóm.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá