Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Kỹ năng PDCA | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Kỹ năng PDCA

Chương trình

Trình độ

Tổ chức công việc

Thời lượng

2 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Giới thiệu công viêc

Công cụ PDCA (Plan-Do-Check-Art) là một công cụ rất quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của bạn. Đây là phương pháp để đạt mục tiêu thông qua kế hoạch cụ thể, cách tiến hành kế hoạch, kiểm tra quá trình và thực hiện kế hoạch. Khóa học giúp các học viên ứng dụng công cụ vào trong công việc thực tế của mình.

Khóa học phù hợp với các nhân viên tổ chức.

Mục tiêu khóa học:

 • Nhân viên sẽ hiểu được tầm quan trọng của vòng tròn cải tiến PDCA trong công việc.
 • Nhân viên đủ khả năng để áp dụng liên tục PDCA trong công việc.

 • Nhân viên nắm vững các kỹ năng và kiến thức trong từng giai đoạn của PDCA để thực hiện công việc tốt hơn.

Nội dung khóa học:

PDCA là gì? Định nghĩa PDCA mở rộng

 • PDCA là gì?

 • Nếu không tiến hành PDCA, kết quả sẽ ra sao?

 • PDCA vẫn được tiến hành mỗi ngày một cách vô thức.

 • Thảo luận về cách tiến hành PDCA hiện nay để nhận thức khó khăn với vòng tròn PDCA.

 • PDCA đúng cách là chìa khóa tiến hành công việc hiệu quả.

 • PDCA là một vòng tròn động.

 • PDCA phải dễ nhìn, dễ thấy.

 • Định nghĩa mở rộng về PDCA (mục đích cuối cùng khi tiến hành PDCA).

Hoạch định PDCA : Hoạch định các bước thực hiện PDCA cho vấn đề cần cải tiến trong công việc

 • Bưới 1: Plan – Lập kế hoạch hiệu quả.

 • Bước 2: Do – Thực hiện kế hoạch.

 • Bước 3: Check – Kiểm tra hiệu quả của việc thực hiện.

 • Bước 4: Act – Triển khai ngang, điều chỉnh kế hoạch, tiến hành cải tiến.

Phương pháp huấn luyện

 • Huấn luyện theo hình thức tương tác đa chiều.
 • Các mô hình lý thuyết sẽ được cô đọng để học viên dễ nhớ, dễ áp dụng.

 • Các học viên khi tham dự sẽ sử dụng những tình huống cụ thể trong công việc để thảo luận, chia sẻ và đúc rút bài học.

 • Bài tập thực hành ngay tại lớp học.