Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Kỹ năng quản lý khối lượng công việc | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng quản lý khối lượng công việc

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổ chức công việc

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học Kỹ năng quản lý khối lượng công việc giúp người học xử lý tốt nhất cả tiến trình và khối lượng công việc, hiểu về khoa học tổ chức công việc, làm việc có hiệu quả cao.

Khóa học phù hợp với quản lý các cấp.

Muc tiêu khóa học:

 • Thấu hiểu giá trị của việc quản lý hiệu quả công việc.
 • Tạo mới thói quen và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

 • Phân định tính chuyên nghiệp và nghiệp dư theo chuẩn quốc tế.

 • Lập kế hoạch tối ưu hóa công việc và cuộc sống.

 • Áp dụng thành công các nguyên tắc làm việc hiệu quả.

 • Tự đánh giá hiệu suất lao động của bản thân.

 • Tích hợp các công nghệ hỗ trợ vào tổ chức công việc.

 • Thành thạo các kỹ năng cao cấp dành riêng cho quản lý.

Nội dung khóa học:

Phong cách làm việc chuyên nghiệp

 • Hình mẫu chuyên nghiệp

 • Các tiêu chuẩn của tính chuyên nghiệp

 • Các cấp độ chuyên nghiệp

 • Quá trình hình thành phong cách chuyên nghiệp

Thách thức của công việc

 • Khối lượng công việc

 • Hệ thống trách nhiệm cá nhân và liên đới

 • Thách thức mới trên thực tế

 • Áp lực cho nhân viên hiện nay

Cách thức tổ chức công việc

 • Nguyên tắc quản lý công việc

 • Phương pháp tổ chức công việc hiệu quả

 • Tư duy hệ thống và quy trình

 • Kế hoạch hành động cho nhân viên

Công nghệ quản lý công việc

 • Mô hình tổ chức và công việc của bạn

 • Trách nhiệm của nhân viên

 • Trách nhiệm của quản lý

 • Tích hợp công nghệ vào công việc

Khối lượng và tiến trình xử lý công việc

 • Xử lý khối lượng công việc

 • Xử lý tiến trình thực hiện công việc

 • Quá trình đánh giá hiệu suất lao động

 • Xu hướng và phương thức đánh giá

Phương pháp huấn luyện:

 • Sử dụng phương pháp huấn luyện 2 chiều để học viên – giảng viên tương tác.
 • Học viên sẽ học và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công việc.

 • Bài tập thực hành ngay trong lớp cũng như ngay sau khi kết thúc khoá học. Chủ đề là những nội dung đang cần của công ty để áp dụng thực tế.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá