Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý thời gian

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Chương trình giúp ta hoạch định và kiểm soát công việc một cách hài hòa với quỹ thời gian mỗi ngày, phù hợp với mọi đối tượng.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu rõ tầm quan trọng của việc quản lý công việc theo tiến độ thời gian.

 • Xác định rõ những trở ngại trong việc quản lý thời gian trong công việc của mình và các giải pháp đề xuất để quản lý tốt thời gian.

 • Nắm vững và áp dụng tốt các phương pháp quản lý thời gian hiệu quả.

 • Lên kế hoạch làm việc theo từng tháng, từng tuần và mỗi ngày.

 • Áp dụng tốt quy trình 6 bước trong việc lập kế hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên trong công việc.

 • Nắm vững cách lên một kế hoạch để thực thi và kiểm soát tốt từng công đoạn khi thực hiện.

 • Nâng cao kỹ năng đánh giá cũng như điều chỉnh kịp thời tiến trình và tiến độ thực hiện công việc.

 • Lập kế hoạch một cách khoa học và có mục tiêu công việc rõ ràng.

Nội dung khóa học:

Thiết lập mục tiêu công việc:

 • Thiết lập mục tiêu công việc theo phương pháp SMART.

 • Thực hành ứng dụng tình huống.

Lập kế hoạch thực hiện:

 • Lập kế hoạch theo phương pháp 5W,1H, 2C, 5M.

 • Cách thức tổ chức thực hiện công việc.

 • Phân tích và thiết kế công việc.

 • Đánh giá hiệu quả thực hiện.

 • Thực hành ứng dụng tình huống.

Công cụ quản lý công việc:

 • Lịch làm việc.

 • Ứng dụng GANTT chart, PERT, CPM, Ms. Project.

 • Thực hành ứng dụng.

Quản lý thời gian:

 • Những vấn đề thường gặp trong quản lý thời gian?

 • Những hành động làm mất thời gian.

 • Những hành động giúp tiết kiệm thời gian.

 • Ma trận thời gian (Time Matrix).

 • Giới thiệu Ma trận thời gian.

 • Lợi ích của việc ứng dụng Ma trận thời gian trong công việc.

 • Các bước thực hiện.

 • Ứng dụng trong việc sắp xếp lịch làm việc và quản lý thời gian cá nhân trong công việc.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá