Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Kỹ năng quản trị nhân sự dành cho lãnh đạo | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Kỹ năng quản trị nhân sự dành cho lãnh đạo

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng lãnh đạo

Thời lượng

1 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

GIới thiệu khóa học

Chương trình đào tạo Kỹ năng Quản trị nhân sự dành cho lãnh đạo (People Management for Leaders - PML) là một chương trình huấn luyện được thiết kế nhằm cung cấp cho các nhà quản lý cấp đơn vị những kỹ năng cần có để quản trị hiệu quả nguồn nhân lực tại đơn vị mình phụ trách.

Chương trình phù hợp với đội ngũ quản lý các cấp của tổ chức.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu rõ cách thức quản trị nguồn nhân lực hiệu quả tại đơn vị;

 • Nắm bắt và phân tích được đặc điểm tâm lý hành vi của mỗi loại nhân viên để áp dụng phong cách lãnh đạo phù hợp;

 • Nắm vững các nguyên tắc, nguyên lý trong giao việc, giao quyền để nâng cao chất lượng công việc của cấp dưới;

 • Nâng cao kỹ thuật quản lý nhóm và tạo động lực làm việc trong nhóm;

 • Biết cách cho và nhận phản hồi để đào tạo và phát triển nhân viên;

 • Duy trì tinh thần làm việc tích cực và động lực làm việc của nhân viên;

 • Có kỹ năng giải quyết các khác biệt và mâu thuẫn giữa các thành viên trong đơn vị.

Nội dung khóa học:

 • Các yếu tố tạo quản trị nhân sự hiệu quả;
 • Nguyên tắc và các chuẩn mực cần có trong quản trị nhân sự;

 • Xác định phong cách lãnh đạo nhân viên;

 • Nhận diện phong cách làm việc và tâm lý hành vi của cấp dưới;

 • Gây ảnh hưởng cấp dưới qua giao tiếp bằng ngôn từ và phi ngôn từ;

 • Các kỹ thuật cho và nhận phản hồi tinh tế, gây thiện cảm với nhân viên;

 • Kỹ thuật tạo động lực làm việc trong công việc nhằm duy trì nhiệt huyết cho nhân viên.

Phương pháp huấn luyện:

 • Sử dụng phương pháp huấn luyện 2 chiều để học viên – giảng viên tương tác.
 • Học viên sẽ học và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công việc.
 • Bài tập thực hành ngay trong lớp cũng như ngay sau khi kết thúc khoá học. Chủ đề là những nội dung đang cần của công ty để áp dụng thực tế.