Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Kỹ năng ra quyết định | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng ra quyết định

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Chương trình đào tạokKỹ năng ra quyết định có nguyên tắc (Principles- Based Decision Making Skill) là một chương trình huấn luyện được thiết kế nhằm cung cấp cho cấp quản lý cấp trung những kỹ năng ra quyết định hiệu quả trong công việc tại tổ chức.

Mục tiêu khóa học:

 • Nhận thức rõ các loại quyết định người quản lý thường thực hiện.
 • Nắm được quy trình ra quyết định.

 • Áp dụng mô hình ra quyết định một cách có nguyên tắc.

 • Áp dụng các giải pháp hỗ trợ ra quyết định.

 • Nắm được kỹ thuật đánh giá trong quá trình ra quyết định.

 • Hiểu rõ và thực hành các công cụ ra quyết định.

Nội dung khóa học:

Thảo luận nhóm xác định mục tiêu của khoá học

 • Xác định những nội dung chính cần thảo luận trong khoá học.

 • Xác định trọng tâm nhu cầu.

Nhận thức về ra quyết định:

 • Thảo luận về ra quyết định.

 • Quyết định và ra quyết định là gì?.

 • Phân loại các quyết định.

Các mô hình ra quyết định

 • Mô hình cổ điển

 • Mô hình hành chính

Những lỗi thường gặp khi ra quyết định:

 • Bài tập cá nhân và nhóm.

 • Chia sẻ kinh nghiệm về các lỗi thường gặp và các ví dụ tình huống.

Quy trình ra quyết định, các bước ra quyết định

Tổng kết lớp học:

 • Ôn tập và đúc rút kinh nghiệm.

 • Kế hoạch hành động.

Phương pháp huấn luyện:

 • Thảo luận nhóm, động não, làm việc theo nhóm thông qua các bài tập về quản lý.
 • Minh họa các các thí dụ thực tế, các bài tập tình huống.

 • Học viên sẽ thảo luận và làm mẫu và xử lý các tình huống trong thực tế công việc.

 • Bài tập thực hành và chia sẻ cá nhân.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá