Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Kỹ năng tạo động lực | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Kỹ năng tạo động lực

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

2 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Giới thiệu khóa học

Người quản lý phải biết tạo động lực cho nhân viên, sử dụng đúng phương pháp tạo động lực làm việc cho tất cả các nhân viên.

Khóa học phù hợp cho các cấp quản lý, giám sát.

Mục tiêu khóa học:

  • Nhận thức được tầm quan trọng của việc kết nối động lực và hiệu quả làm việc của nhân viên;
  • Ứng dụng các cách thức tạo động lực phù hợp với động lực làm việc của nhân viên;

  • Đóng góp xây dựng môi trường làm việc tích cực ở doanh nghiệp.

Nội dung khóa học:

Nhận thức về các loại động lực làm việc của nhân viên

Lỗi mà người quản lý thường mắc phải trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên

Vai trò của người quản lý trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên

Những kỹ thuật tạo động lực làm việc cho nhân viên

  • Phân tích nhân viên
  • Ứng dụng các công cụ tạo động lực phù hợp với nhân viên phù hợp
  • Vài trò của doanh nghiệp và quản lý trực tiếp trong việc tạo động lực cho nhân viên

Phương pháp huấn luyện:

Sử dụng phương pháp huấn luyện 2 chiều để học viên - giảng viên tương tác.

Học viên sẽ học và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công việc.

Bài tập thực hành ngay trong lớp cũng như ngay sau khi kết thúc khoá học.