Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Kỹ năng tư duy phân tích và đổi mới | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng tư duy phân tích và đổi mới

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tư duy sáng tạo

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Muốn làm việc với kết quả cao hơn, bạn phải phát triển kỹ năng tư duy phân tích và đổi mới. Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Làm sao để lên ý tưởng và sắp xếp ý tưởng một cách logic và hiệu quả> Làm soa để hoàn thành mục tiêu? Khóa học này là dành cho bạn.

Mục tiêu khóa học:

 • Thay đổi nhận thức về tư duy phân tích hiệu quả trong công việc.

 • Cải thiện chất lượng tư duy phân tích và đổi mới trong công việc.

 • Tư duy sáng tạo và đa chiều để đổi mới cách thực hiện công việc.

 • Ứng dụng đa dạng các phương pháp tư duy phù hợp với mỗi loại công việc.

Nội dung khóa học:

Tư duy Phân tích và Tư duy đổi mới:

 • Tìm hiểu về Tư duy phân tích – Tư duy đổi mới.

 • Phân loại các loại hình tư duy.

 • Các loại rào cản tư duy phân tích và đổi mới.

Bản chất của Hệ thống và tư duy hệ thống:

 • Những sai lầm thường gặp trong Tư Duy Phân Tích.

 • Bản chất của Tư Duy Phân Tích.

 • Bài tập ứng dụng.

Các phương pháp Tư Duy.

Kỹ năng Tư Duy Phân Tích Hiệu Quả:

 • Phương pháp Tư duy logic và Tư duy sáng tạo.

Kỹ thuật Não Công – Brain Storming:

 • Phương pháp xây dựng hệ thống ý tưởng.

Kỹ thuật Giản Đồ Ý – Mind Map:

 • Phương pháp triển khai ý tưởng.

Kỹ thuật Tư Duy Chiều Ngang – Lateral Thinking:

 • Phân tích và lựa chọn ý tưởng cho công việc của bạn.

Phương pháp huấn luyện:

 • Thảo luận nhóm, động não, làm việc theo nhóm thông qua các bài tập về tình huống.

 • Minh họa và chia sẻ các các thí dụ thực tế trong công việc tại công ty.

 • Học viên sẽ thảo luận và làm mẫu và xử lý các bài tập tình huống trong thực tế công việc.

 • Bài tập thực hành.

 • Các hoạt động mô phỏng làm việc nhóm.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá