Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Mô hình dịch vụ khách hàng vượt trội | Edu2Review

Khóa học Mô hình dịch vụ khách hàng vượt trội

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng bán hàng

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Mô Hình Dịch Vụ Khách Hàng Vượt Trội (Models of Exceptional Customer Service - MECS) là chương trình về các kỹ năng phục vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ với khách hàng nhằm xây dựng tốt một hệ thống khách hàng trung thành với sản phẩm và dịch vụ của mình.

Đây là chương trình được thiết kế đặc biệt dành riêng cho đội ngũ tư vấn viên từ 12 tháng trở lên.

Mục tiêu khóa học:

 • Giúp học viên xác định rõ khách hàng của mình là ai? Khách hàng nội bộ và khách hàng chính?
 • Nắm vững tầm quan trọng của việc phục vụ khách hàng.

 • Nắm vững và sử dụng thành thạo các bước trong quy trình phục vụ khách hàng vượt trội.

 • Nâng cao kỹ năng phục vụ vượt trội nhằm giữ vững 100% tỷ lệ duy trì hợp đồng cũng như phát triển thêm khách hàng mới từ khách hàng củ.

 • Biết cách nâng từ 100% lên 103% sự hài lòng của khách hàng trong khâu phục vụ

 • Xây dựng hệ thống khách hàng trung thành với sản phẩm và dịch vụ của mình.

Nội dung khóa học:

 • Khách hàng của bạn là ai?
 • Tầm quan trọng của việc phục vụ khách hàng.

 • Quy trình phục vụ khách hàng vượt trội.

 • Kỹ năng phục phục khách hàng trước khi bán hàng/ dịch vụ.

 • Kỹ năng phục phục khách hàng trong khi bán hàng/ dịch vụ.

 • Kỹ năng phục phục khách hàng sau khi bán hàng/ dịch vụ.

 • 100% hay 103% sự hài lòng của khách hàng?

 • Hội chứng vì khách hàng.

 • Kỹ năng xây dựng hệ thống khách hàng trung thành.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá