Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Mô hình quản lý và phát triển đại lý | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Mô hình quản lý và phát triển đại lý

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

3 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Giới thiệu khóa học

Mô Hình Quản Lý & Phát Triển Đại Lý (Models of Management & Development - MMD) là chương trình đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Trưởng, phó phòng và các chuyên viên quản lý và phát triển đại lý. Đây là chương trình về quản lý và lãnh đạo phòng nhóm trong kinh doanh bán hàng mang tính thực tiễn cao, kết hợp giữa việc truyền đạt các nguyên lý về quản lý truyền thống với mô hình quản lý chuyên nghiệp hiện đại đã được áp dụng thành công tại các công ty đa quốc gia trên thế giới.

Khóa học dành cho các trưởng phòng, phó phòng, chuyên viên quản lý đại lý.

Mục tiêu khóa học:

 • Học viên sẽ biết rõ công việc cụ thể của người quản lý & phát triển đại lý.
 • Xây dựng tốt văn hóa phòng nhằm duy trì và phát triển ngày càng mạnh đội ngũ Trưởng phòng, Trưởng nhóm và đại lý cho khu vực của mình.

 • Áp dụng phù hợp các phong cách lãnh đạo trong từng trường hợp cụ thể.

 • Nắm vững quy trình quản lý POAC và phân bổ thời gian hiệu quả cho mỗi công việc chính cụ thể.

 • Các kỹ năng tuyển chọn và phát triển người Trưởng nhóm thành công cho khu vực trong tương lai.

 • Giúp người Trưởng phòng, Trưởng nhóm lập kế hoạch để đạt được mục tiêu kinh doanh theo tiêu chí TĂNG, PHÁT và HOẠT hàng năm.

 • Phát triển và hỗ trợ đội ngũ Trưởng phòng, Trưởng nhóm trong các khâu xây dựng văn hóa phòng, nhóm, tuyển dụng, huấn luyện, giám sát và động viên hiệu quả.

 • Các phương pháp giao tiếp hiệu quả với đội ngũ Trưởng phòng/ nhóm và đại lý.

 • Các kỹ năng để phát triển thành người quản lý và phát triển đại lý chuyên nghiệp.

Nội dung khóa học:

Khoá huấn luyện được chia làm 6 học phần:

 • Học phần 1: Công việc của người Quản Lý Đại Lý
 • Học phần 2: Tuyển Chọn Trưởng Nhóm
 • Học phần 3: Lập Kế Hoạch để đạt được mục tiêu
 • Học phần 4: Phát Triển Đội Ngũ Quản Lý
 • Học phần 5: Giao Tiếp hiệu quả với Trưởng Phòng, Trưởng Nhóm
 • Học phần 6: Phát triển bản thân trở thành nhà Quản Lý Chuyên Nghiệp