Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Mô hình quản lý vượt trội MEM | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Mô hình quản lý vượt trội MEM

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

3 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Giới thiệu khóa học

Mô hình Quản lý Vượt trội (Models of Exceptional Management - MEM) là chương trình về quản lý và lãnh đạo phòng nhóm trong kinh doanh bán hàng mang tính thực tiễn cao, kết hợp giữa việc truyền đạt các nguyên lý về quản lý truyền thống với mô hình quản lý chuyên nghiệp hiện đại đã được áp dụng thành công tại các công ty đa quốc gia trên thế giới.

Khóa học dành riêng cho những trưởng phòng, trưởng nhóm kinh doanh ngành bán hàng.

Mục tiêu khóa học:

 • Tư duy đúng về công tác của người quản lý và lãnh đạo của người Trưởng phòng, Trưởng nhóm trong việc kinh doanh bán hàng.
 • Nắm rõ kiến thức và kỹ năng về quản lý công việc, xây dựng văn hóa phòng nhóm và đặc biệt là hệ thống và quy trình nhằm phát triển công việc kinh doanh bền vững.
 • Các kỹ năng về tư duy và lập kế hoạch ngắn, trung và dài hạn trong quản lý vượt trội nhằm đạt được các mục tiêu trong kinh doanh như doanh số, tuyển mới, tỷ lệ ở lại nghề cũng như tỷ lệ duy trì hợp đồng;
 • Quy trình tuyển dụng hiệu quả, kỹ năng tuyển chọn và thu hút nhân tài trong từng công việc cụ thể cho phòng, nhóm.
 • Các phương pháp áp dụng trong đào tạo, huấn luyện và phát triển đội ngũ đại lý chuyên nghiệp;
 • Áp dụng kỹ năng động viên và huấn luyện thực tế nhằm nâng cao kỹ năng cho từng đại lý trong phòng, nhóm;
 • Áp dụng các kỹ năng tổ chức các cuộc họp kinh doanh nhóm hàng tháng cũng như các cuộc họp trực tiếp 1:1 hiệu quả;
 • Tạo ra sự khác biệt trong quản lý thông qua việc thực hành và áp dụng hiệu quả các mô hình quản lý vượt trội.

Nội dung khóa học:

Khoá huấn luyện được chia làm 4 học phần:

 • Học phần 1: Tư Duy và Lãnh Đạo
 • Học phần 2: Tuyển Chọn và Duy Trì
 • Học phần 3: Huấn Luyện và Phát Triển
 • Học phần 4: Giám Sát và Định Hướng