Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Mô hình tư vấn vượt trội | Edu2Review

Khóa học Mô hình tư vấn vượt trội

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng bán hàng

Thời lượng

4 buổi

Giới thiệu khóa học

Mô hình Tư vấn vượt trội (Models of Exceptional Consultancy - MEC) là chương trình về kỹ năng tư vấn và bán hàng một cách chuyên nghiệp dành cho đội ngũ tư vấn viên trong vòng 6 tháng tuổi. Khóa học sẽ cung cấp và nâng cao những kỹ năng tư vấn và bán hàng một cách bài bản, đi đúng tâm lý của khách hàng từ khâu tìm khách hàng tiềm năng, cách gọi điện thoại xin hẹn, cách thu thập thông tin, cách khơi gợi nhu cầu, cách đưa ra những vấn đề “nhạy cảm” có thể làm phá sản kế hoạch tài chính của khách hàng thông qua bảng phân tích tài chính, cách trình bày quyền lợi của sản phẩm – là giải pháp tối ưu cho những vấn đề nhạy cảm thông qua bản minh họa quyền lợi, cách vượt qua những từ chối của khách hàng và cách kết thúc hợp đồng một cách bài bản.

Khóa học dành cho các tư vấn viên từ 6 tháng tuổi trở lên nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong kỹ năng tư vấn bán hàng.

Mục tiêu khóa học:

 • Giới thiệu quy trình bán hàng chuẩn mực trong ngành nghề.
 • Nâng cao kỹ năng tìm KHTN một cách hiệu quả từ khách hàng lạ

 • Nâng cao kỹ năng gọi điện thoại xin hẹn, tiếp cận, thu thập thông tin và khơi gợi nhu cầu.

 • Nghệ thuật sử dụng các loại câu hỏi trong quá trình tư vấn, và đặc biệt là chuyển tâm lý khách hàng từ nhu cầu “cần” đến “muốn” thông qua bảng phân tích nhu cầu tài chính của khách hàng.

 • Trang bị cho tư vấn viên những kiến thức cũng như nâng cao các kỹ năng tư vấn sản phẩm của Bán hàng một cách chuyên nghiệp.

 • Nâng cao kỹ năng xử lý từ chối của khách hàng.

 • Nâng cao kỹ năng kết thúc hợp đồng.

 • Giúp hoàn thiện tất cả các kỹ năng tư vấn để trở thành một tư vấn viên chuyên nghiệp trong ngành nghề.

Nội dung khóa học:

 • Giới thiệu quy trình tư vấn bán hàng chuẩn.
 • Nâng cao kỹ năng tìm KHTN, đặc biệt là khách hàng lạ.

 • Nâng cao kỹ năng gọi điện thoại xin hẹn.

 • Tính chuyên nghiệp trong tư vấn kế hoạch tài chính.

 • Sử dụng công cụ bán hàng hiệu quả - Bảng phân tích nhu cầu tài chính.

 • Nghệ thuật đặt các loại câu hỏi khi tư vấn Bán hàng.

 • Chuyển nhu cầu của khách hàng từ “cần” sang “muốn”.

 • Nâng cao kỹ năng trình bày sản phẩm của công ty.

 • Nâng cao kỹ năng xử lý từ chối trong quá trình tư vấn Bán hàng.

 • Làm thế nào để biến lời phàn nàn của khách hàng thành cơ hội tư vấn Bán hàng?

 • Nâng cao kỹ năng kết thúc hợp đồng.

 • Nâng cao kỹ năng phục vụ khách hàng và phát triển thị trường.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá