Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Mô hình tuyển dụng vượt trội | Edu2Review

Khóa học Mô hình tuyển dụng vượt trội

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Đào tạo nhân viên

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Mô Hình Tuyển Dụng Vượt Trội (Models of Exceptional Recruitment) là chương trình quản lý đầu tiên dành cho các Tiền Trưởng Nhóm (Trưởng nhóm dự bị) nhằm giúp cho đội ngũ quản lý mới này xác định đúng con đường phát triển của người quản lý và đặc biệt là nắm vững và áp dụng đúng quy trình tuyển chọn nhằm xây dựng một nhóm kinh doanh mới hiệu quả ngay từ ban đầu.

Khóa học dành cho các đại lý làm công tác tuyển dụng có mong muốn phát triển theo con đường của trưởng nhóm kinh doanh và các anh chị tiền trưởng nhóm kinh doanh.

Mục tiêu khóa học:

 • Xác định rõ vai trò của người quản lý và người đại lý trong việc kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.
 • Nắm vững quy trình tuyển dụng ứng viên đại lý mới – Quy trình tuyển dụng 5T.
 • Sử dụng thành tạo các bước xây dựng hồ sơ tuyển chọn, xác định chính xác nguồn tuyển hiệu quả của mình.
 • Áp dụng hiệu quả tiến trình tiếp cận ứng viên từ khâu chuẩn bị, tiếp cận và đánh giá sơ bộ về ứng viên.
 • Biết cách trình bày cơ hội nghề nghiệp với Bán hàng một cách chuyên nghiệp và thu hút với ứng viên.
 • Nắm vững các kỹ năng giải đáp các thắc mắc của ứng viên một cách thuyết phục và giúp ứng viên hoàn tất các hồ sơ cần thiết trước khi gia nhập vào công ty.
 • Nắm vững và áp dụng đúng quy trình hỗ trợ đại lý mới ngay sau khi khi tốt nghiệp khóa học đầu tiên, trong 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày đầu tiên.

Nội dung khóa học:

 • Vai trò của người đại lý và người quản lý.
 • Trách nhiệm và thách thức.
 • Quy trình lập kế hoạch kinh doanh.
 • Quy trình tuyển dụng 5T – Tìm kiếm, Tiếp cận, Trình bày, Thuyết phục và Tiếp tục hỗ trợ sau tốt nghiệp.
 • Tiến trình tuyển dụng.
 • Xây dựng hồ sơ tuyển chọn.
 • Chiến lược khơi gợi sự quan tâm về nghề nghiệp của ứng viên.
 • Kỹ thuật đánh giá sơ bộ.
 • Kỹ năng trình bày cơ hội nghề nghiệp với ngành BHNT.
 • Kỹ năng thuyết phục ứng viên.
 • Phương pháp hỗ trợ đại lý mới sau tốt nghiệp, trong 30, 60 và 90 ngày đầu tiên nhằm xây dựng người đại lý mới thành công.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá