Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Nghệ thuật tư vấn và cho lời khuyên | Edu2Review

Khóa học Nghệ thuật tư vấn và cho lời khuyên

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Giới thiệu khóa học

Nghệ Thuật Tư Vấn & Cho Lời Khuyên (Exceptional Interpersonal Counselling) là một chương trình huấn luyện tổng hợp nhằm giúp bạn phát triển kỹ năng đưa ra lời tư vấn và lời khuyên hợp lý và giúp cho người khác tự nhận ra “vấn đề” và tự tìm ra giải phát tốt nhất cho bản thân mình.

Khóa học dành cho các cấp quản lý trung vào cao cấp, các cán bộ chủ chốt của công ty, doanh nghiệp hay tổ chức kinh doanh.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu rõ tầm quan trọng của việc tư vấn và cho lời khuyên.
 • Nắm vững các nguyên tắc cũng như các giai đoạn trong tiến trình tư vấn và cho lời khuyên.
 • Nắm vững các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ hình thể, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng động viên và khuyến khích, kỹ năng bày tỏ cảm xúc cũng như tiến trình giúp cho người cấn tư vấn nhận ra vấn đề và tự lựa chọn giải pháp phù hợp cho mỗi vấn đề đang vướng mắc.

Nội dung khóa học:

 • Khái niệm về nghệ thuật tư vấn và cho lời khuyên
 • Các hình thức tư vấn và cho lời khuyên
 • Các giai đoạn trong tiến trình tư vấn và cho lời khuyên chuyên nghiệp
 • Những yếu tố cần thiết khi làm công tác tư vấn chuyên nghiệp
 • Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ hình thể
 • Nghệ thuật đặt câu hỏi
 • Kỹ năng lắng nghe
 • Kỹ năng khuyến khích, tóm lược ý chính và tóm tắt nội dung
 • Kỹ thuật bày tỏ cảm xúc khi lắng nghe
 • Tiến trình tư vấn và giúp người cần tư vấn nhận ra vấn đề và tự lựa chọn giải pháp phù hợp cho mỗi vấn đề đang vướng mắc

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá