Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Quản lý nhóm vượt trội | Edu2Review

Khóa học Quản lý nhóm vượt trội

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý nhóm

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học đưa ra những giải pháp khi xảy ra mâu thuẫn vè công việc, xung đột trong cách làm việc và làm thế nào để giám sát và đánh giá nhân viên hiệu quả mà vẫn tạo ra động lực làm việc cho nhân viên.

Khóa học phù hợp với tất cả mọi người.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của sự đoàn kết trong nhóm.
 • Hiểu được cách thức xây dựng mục tiêu cho nhóm và mục tiêu của các thành viên trong nhóm.
 • Xác định tính cách và phong cách làm việc cá nhân trong từng vị trí trong nhóm.
 • Lựa chọn đúng người khi giao việc trong nhóm.
 • Biết cách giám sát và đánh giá tính hiệu quả của các thành viên trong nhóm trong nhóm.
 • Có kỹ năng giải quyết các khác biệt và mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm.
 • Biết cách tạo nhiệt huyết cho các thành viên nhóm trong công việc.
 • Thực hành kỹ năng xây dựng và quản lý nhóm với hiệu quả cao.

Nội dung khóa học:

 • Bài học: Helicopter View (Tầm nhìn lãnh đạo)
 • Cải thiện tư duy sáng tạo trong giải quyết vấn đề trong nhóm
 • Định vị vai trò lãnh đạo và thành viên nhóm
 • Kiểm soát “CÁI TÔI” trong nhóm
 • Nhận thức tính cách cá nhân của các thành viên trong nhóm;
 • Phân công, phân nhiệm cho thành viên nhóm dựa trên nhóm tính cách.
 • Nâng cao nhận thức của thành viên nhóm và tổ chức khi thực hiện công việc với tinh thần mọi người cùng THẮNG.
 • Hài hòa lợi ích của bộ phận/thành viên với lợi ích của tổ chức
 • Nhận thức các phong cách lãnh đạo trong nhóm
 • Ứng dụng các phong cách lãnh đạo đối với mỗi loại thành viên trong nhóm
 • Đề cao sự phối hợp và lãnh đạo nhóm của các thành viên.
 • Đề cao giá trị của trao đổi thông tin nhóm và ứng dụng kỹ thuật tổ chức xây dựng ý tưởng cho nhóm
 • Chia sẻ tinh thần đồng đội
 • Hiểu tính cách và sở thích cá nhân
 • Đề cao sự tương tác và phối hợp của các thành viên.
 • Nâng cao khả năng gây ảnh hưởng cá nhân
 • Xây dựng tinh thần làm việc dám nghĩ, dám làm, cùng đồng lòng chung sức vượt qua thử thách;
 • Xây dựng hệ thống niềm tin cá nhân
 • Phá bỏ cản trợ Sợ Hãi trước khó khăn, thử thách
 • Thay đổi suy nghĩ và cảm nhận KHÔNG THỂ thành suy nghĩ và cảm nhận CÓ THỂ thông qua việc nâng cao kỹ năng và hiểu biết và dám bắt tay thực hiện.

Phương pháp huấn luyện:

 • Sử dụng phương pháp huấn luyện 2 chiều để học viên - giảng viên tương tác.
 • Học viên sẽ học và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công việc.
 • Bài tập thực hành ngay trong lớp cũng như ngay sau khi kết thúc khoá học.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá