Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Quản lý thay đổi vượt trội | Edu2Review

Khóa học Quản lý thay đổi vượt trội

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Chương trình “Quản lý thay đổi vượt trội – Exceptional Change Management” cung cấp một công cụ giúp nhà quản lý thực hiện và quản lý sự thay đổi phù hợp với diễn biến tâm lý của nhân viên và đảm bảo sự thành công.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu được quá trình thay đổi tổ chức và quản lý quá trình đó hiệu quả;
 • Ứng phó và quản lý sự thay đổi từ bên trong và bên ngoài tổ chức;

 • Hiểu rõ vai trò của người quản lý trong quá trình thay đổi tổ chức;

 • Nắm vững tiến trình thay đổi của tổ chức và quản lý tiến trình hiệu quả;

 • Ứng dụng Quy trình quản lý thay đổi hiệu quả và thành công.

 • Thực hành một số kỹ năng cần thiết để thực hiện thay đổi thành công.

Nội dung khóa học:

Phần 1 : Thay đổi và vai trò Nhà quản lý thay đổi

 • Hiểu về thay đổi

 • Thay đổi trong tổ chức - Vai trò của người quản lý thay đổi

Phần 2: Quy trình thực hiện thay đổi

 • Vì sao thay đổi thất bại?

 • Biến đổi tâm lý trong quá trình thay đổi

 • Những bế tắc giữa tiến trình thay đổi

 • Xây dựng quy trình thực hiện thay đổi

Phần 3: Thực hiện thay đổi thành công

 • Phân tích và phân loại cơ sở để thực hiện thay đổi thành công

 • Giai đoạn chuẩn bị

 • Giai đoạn thông báo thay đổi

 • Giai đoạn thực hiện thay đổi

 • Giai đoạn đánh giá và duy trì thành quả

Phần 4: Quản lý cấp trung và quy trình thực hiện thay đổi

 • Phân tích những khó khăn

 • Giải pháp thực hiện

 • Gây ảnh hưởng – ra quyết định

 • Động viên – khuyến khích tham gia

Phương pháp huấn luyện:

 • Thảo luận nhóm, động não, làm việc theo nhóm thông qua các bài tập về quản lý.
 • Minh họa các các thí dụ thực tế, các bài tập tình huống.

 • Học viên sẽ thảo luận và làm mẫu và xử lý các tình huống trong thực tế công việc.

 • Bài tập thực hành và chia sẻ cá nhân.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá