Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Quản trị bán hàng | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Quản trị bán hàng

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

2 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Giới thiệu khóa học

Chương trình Quản trị Bán hàng Vượt trội sẽ giúp các cấp bậc quản lý bán hàng củng cố và phát triển kỹ năng kiến thức của mình để có thể quản lý đội ngũ bán hàng hiệu quả nhất.

Đối tượng tham gia là các cấp quản lý.

Mục tiêu khóa học:

 • Nắm được các yêu cầu đối với người phụ trách bán hàng
 • Nắm được các công việc của người phụ trách bán hàng
 • Nắm được công tác dự báo doanh số bán hàng
 • Biết cách lập kế hoạch và theo dõi tiến độ thực hiện việc bán hàng
 • Biết cách kiểm soát chi phí
 • Biết cách tuyển lựa và xây dựng đội ngũ bán hàng
 • Biết cách đào tạo đội ngũ bán hàng
 • Nắm được kỹ năng dẫn dắt và động viên đội ngũ bán hàng
 • Nắm được kỹ năng theo dõi, giám sát đội ngũ bán hàng
 • Nắm được kỹ năng đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ bán hàng

Nội dung khóa học:

 • Một số khái niệm về Marketing.
 • Vai trò của kênh phân phối trong marketing hỗn hợp.
 • Quản trị bán hàng là gì?
 • Giám đốc bán hàng, chức năng, nhiệm vụ.
 • Quy trình quản trị bán hàng.
 • Các kỹ năng cần thiết được áp dụng trong quy trình quản trị bán hàng.