Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Sức mạnh bán hàng vượt trội | Edu2Review

Khóa học Sức mạnh bán hàng vượt trội

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xây dựng chiến lược

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Người bán hàng chuyên nghiệp sẽ tạo ra nhu cầu cho khách hàng, dẫn dắt khách hàng, định hướng cho khách hàng và cung cấp các giải pháp để giải quyết các vấn đề (hiện tại hoặc tiềm tàng) của khách hàng.

Khóa học Sức mạnh Bán hàng Vượt trội giúp phát triển 3 yếu tố: Kiến thức, Kỹ năng và Thái độ cho người học để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp.

Nội dung khóa học:

  • Các quan điểm hiện đại về nghề bán hàng
  • Lỗi mà người bán hàng thường gặp
  • Những yếu tố đánh giá một người bán hàng
  • Các dạng tâm lý khách hàng
  • Phân tích quy trình mua hàng
  • Quy trình bán hàng
  • Những kỹ năng áp dụng cho từng bước bán hàng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá