Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Teambuilding: Sức mạnh hợp lực | Edu2Review

Khóa học Teambuilding: Sức mạnh hợp lực

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổ chức team building

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Con người chính là sự cấu thành của một tổ chức. Chìa khoá của sự thành công của cả tổ chức và của mỗi cá nhân chính là Tinh Thần Đồng Đội.

Tinh thần đồng đội là khả năng làm việc cùng nhau và cùng hướng tới một Mục Tiêu Chung.

Là khả năng biết điều chỉnh những lợi ích cá nhân hoà chung với Mục Tiêu của cả tập thể.

Tinh thần đồng đội là chất xúc tác cho phép những người bình thường đạt được những kết quả khác thường.

Đối tượng tham gia: Hợp lực khi phải đối mặt thường xuyên với những khó khăn sau:

 • Thay đổi về định hướng chiến lược của tổ chức;
 • Thay đổi về lãnh đạo của tổ chức;
 • Thay đổi về văn hoá tổ chức;
 • Tổ chức không có hoài bão, văn hoá và ngôn ngữ chung;
 • Cách làm việc, thái độ, giá trị và năng lực của các thành viên trong tổ chức đối nghịch với nhau và với văn hoá của tổ chức;
 • Phân tán trong chỉ đạo, điều hành dẫn đến các chương trình, các bộ phận chức năng không có tiếng nói chung;
 • Thiếu thống nhất trong hành động do có sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, cá nhân;
 • Tinh thần học hỏi và chia sẻ chưa được coi trọng;
 • Thiếu tinh thần hợp tác vì sự phát triển của tổ chức.

Mục tiêu khóa học:

Sau khoá học, học viên có thể xây dựng tinh thần làm việc đồng đội trong tổ chức khi:

 • Hiểu được quá trình thay đổi cá nhân và ứng phó với những ảnh hưởng khi thay đổi;
 • Hiểu rõ hiệu quả của cá nhân và đồng đội;
 • Nhận diện các nhân tố thúc đẩy hay cản trở hiệu quả làm việc tập thể;
 • Tập trung hiểu rõ kỳ vọng của mỗi thành viên
 • trong tập thể về vai trò, trách nhiệm của họ trong tổ chức;

Lợi ích của tổ chức:

 • Nâng cao tinh thần làm việc và kỹ năng làm việc tập thể trong tổ chức;
 • Chuẩn bị cho nhân viên nhận thức về sự thay đổi, thay đổi trong quản lý, điều hành, hệ thống để đảm bảo sự phối hợp đồng lòng nhất trí trong tổ chức;
 • Thay đổi tư duy, thái độ của các thành viên trong tổ chức để họ mở lòng học hỏi kiến thức, kỹ năng, chia sẻ vì mục đích chung của tổ chức.

Nội dung khóa học:

 • Bài giảng kết hợp với các hoạt động teambuilding sẽ tập trung bổ sung và nâng cao sáu giá trị cho các thành viên của tổ chức là: sự táo bạo; tính sáng tạo; Lòng can đảm; Tinh thần đoàn kết; Hoạt động hiệu quả và Sự tôn trọng;
 • Bài giảng cùng với các hoạt động teambuilding nhằm khám phá sự hiểu biết cá nhân về vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên trong tổ chức;
 • Bài giảng và các hoạt động phân tích sự thay đổi nhằm tìm hiểu những nguyên nhân-kết quả của tình trạng hiện nay của tổ chức;
 • Bài giảng và các hoạt động dự báo về kết quả tương lai của tổ chức sau khi thay đổi kỹ năng làm việc đồng đội trong tổ chức;
 • Bài giảng và các hoạt động teambuilding xây dựng kỹ năng giải quyết vấn đề nhằm giúp các thành viên hiểu rõ và làm quen với cảm giác mới gặp phải trên con đường thay đổi;
 • Bài giảng và các hoạt động phân tích nhằm giúp các thành viên nhận thức sự tuân thủ khi làm việc đồng đội;
 • Bài giảng và các hoạt động phân tích nhu cầu cá nhân nhằm phát hiện mong ước và hoài bão của các thành viên trong tổ chức.

Phương pháp huấn luyện:

Khoá học này áp dụng phương pháp huấn luyện kết hợp giữa các bài giảng trong phòng hội thảo và các hoạt động tập thể ngoài trời nhằm gắn kết các thành viên, mang lại tinh thần làm việc đồng đội giữa các thành viên.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá