Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Thuật lãnh đạo | Edu2Review

Khóa học Thuật lãnh đạo

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học “Thuật Lãnh Đạo” (The Art of Leadership) của SALT giúp các tổ chức phát triển đội ngũ lãnh đạo hiệu quả, làm chủ được những kỹ năng quan trọng từ việc triển khai và quản lý các quá trình thực thi công việc tới việc truyền cảm hứng để nhân viên nỗ lực vì mục tiêu chung của công ty.

Khóa học dành cho đội ngũ quản lý các cấp tổ chức.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu rõ nghệ thuật lãnh đạo nhân viên hiệu quả;
 • Hiểu rõ vai trò và tầm ảnh hưởng của người quản lý để lãnh đạo con người hiệu quả;
 • Hoàn thiện kỹ năng gây ảnh hưởng với cấp dưới;
 • Nắm vững các nguyên tắc, nguyên lý trong việc dùng người hiệu quả trong quản lý điều hành;
 • Nâng cao khả năng tạo động lực làm việc cho nhân viên và tổ chức.

Nội dung khóa học:

 • Tư duy lãnh đạo.
 • Phân biệt nhiệm vụ của người lãnh đạo trong thực tế.
 • Định hướng vai trò lãnh đạo tại mỗi cấp quản lý tại đơn vị.
 • Kỹ thuật đánh giá hệ thống quản lý.
 • Phương pháp phân tích hệ thống quản lý chiều sâu.
 • Mô hình gây ảnh hưởng hiệu quả.
 • Kỹ thuật gây ảnh hưởng dành cho lãnh đạo.
 • Mô hình nhận biết tâm lý hành vi của nhân viên.
 • Kỹ thuật phân tích tâm lý hành vi của nhân viên.
 • 8 vai trò và thiên hướng làm việc của nhân viên.
 • Ứng dụng thiên hướng trong xử lý công việc.
 • Liên kết và phối hợp giữa các vai trò.
 • Các mô hình tạo động lực mà người lãnh đạo cần ứng dụng cho tổ chức.
 • Các bước thực hiện khi tạo động lực cho tổ chức.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá