Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT - Khóa học Tư duy và định hướng quản lý | Edu2Review

Khóa học Tư duy và định hướng quản lý

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng lãnh đạo

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học Tư duy và định hướng quản lý giúp các tổ chức xây dựng và phát triển đội ngũ quản lý cấp trung hiệu quả, làm chủ được công việc của người làm quản lý. Để trở thành một quản lý giỏi, yếu tố cần thiết đầu tiên là phải trang bị tư duy và định hướng công việc của một người quản lý.

Đối tượng tham gia nên là đội ngũ quản lý, giám sát.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu rõ sự khác biệt giữa tư duy công việc của quản lý và tư duy công việc nhân viên.
 • Hiểu rõ vai trò và tầm ảnh hưởng của người quản lý để quản lý hệ thống hiệu quả.
 • Chỉnh sửa được các lỗi thường gặp của quản lý cấp trung trong công việc thực tế.
 • Nắm vững các nguyên tắc, nguyên lý trong giao việc, giao quyền, kiểm soát công việc và chất lượng công việc của cấp dưới.
 • Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp và gây ảnh hưởng với cấp dưới.

Nội dung khóa học:

Tư duy quản lý và lãnh đạo (Bài tập - Thảo luận - Trình bày cá nhân)

 • Bài tập phân biệt vai trò nhân viên và quản lý.
 • Nhận thức về vai trò quản lý công việc và vai trò con người của quản lý cấp trung tại đơn vị.
 • Chuyển đổi tư duy về công việc của người quản lý cấp trung.
 • Những đặc tính cần thiết cho người quản lý thành công.
 • Thách thức của người quản lý cấp trung.
 • Chia sẻ thực tế và Bài tập thực hành.

Xây dựng mô hình quản lý phù hợp (Bài tập - Thảo luận - Trình bày cá nhân)

 • Nhận thức về các mô hình quản lý nhân viên.
 • Ứng dụng mô hình quản lý đối với từng loại nhân viên và từng loại công việc.
 • Quản lý theo MBO và MBP.
 • Chia sẻ thực tế và Bài tập thực hành.

Xây dựng phong cách quản lý nhân viên phù hợp (Q&A - Thảo luận - Trình bày cá nhân)

 • Bài tập xác định phong cách quản lý nhân viên.
 • Các phong cách quản lý nhân viên.
 • Ứng dụng các phong cách trong công việc.
 • Bài tập ứng dụng thực tế.

Phương pháp huấn luyện:

 • Thảo luận nhóm, động não, làm việc theo nhóm thông qua các bài tập về quản lý.
 • Minh họa các các thí dụ thực tế, các bài tập tình huống.
 • Học viên sẽ thảo luận và làm mẫu và xử lý các tình huống trong thực tế công việc.
 • Bài tập thực hành và chia sẻ cá nhân.
 • Các hoạt động mô phỏng.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Tư vấn và Đào tạo SALT

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá