Đại Học Giáo Dục ĐHQGHN | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Đại Học Giáo Dục ĐHQGHN

   Đại Học Giáo Dục ĐHQGHN
   Đại Học Giáo Dục ĐHQGHN
   Đại Học Giáo Dục ĐHQGHN
   3 hình 1 video
   8.0
   Tốt
   1 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   5 ngành

   Sư phạm Toán học

   Sư phạm Toán học
   4 năm
   Sư phạm Toán học
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 136 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học. Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Đại học Quốc gia Hà Nội quy định.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo giáo viên chất lượng cao bậc Phổ thông và bậc Đại học có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục, có năng lực sư phạm đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo hiện nay ở nước ta; đồng thời có thể học tiếp lên bậc cao hơn và tự học để hoàn thiện và nâng cao năng lực làm việc.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Vận dụng được các kiến thức về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để có được nhận thức và hành động đúng trong cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp giáo dục;
   • Hiểu được những nội dung cơ bản của đường lối đấu tranh cách mạng, các bài học về lí luận và thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam để có nhận thức và hành động đúng trong thực tiễn công tác giáo dục và đào tạo Việt Nam;
   • Đánh giá và phân tích được các vấn đề an ninh, quốc phòng và có ý thức hành động phù hợp để bảo vệ Tổ quốc;

   Kỹ năng:

   Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền;

   Xây dựng được các công cụ và lựa chọn được các phương pháp thu thập và xử lý thông tin về người học; điều kiện cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ dạy – học; các điều kiện về môi trường nhà trường, gia đình và xã hội hỗ trợ cho việc dạy và học;

   Cơ hội nghề nghiệp

   Làm công tác giảng dạy Toán học tại các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học, trung học cơ sở. Có khả năng hướng dẫn và bồi dưỡng học sinh giỏi Toán học tại các trường phổ thông;

   Làm công tác nghiên cứu ở tổ chức, cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, đặc biệt về lĩnh vực Toán học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học;

   Làm công tác quản lý tư liệu Toán học, quản lý bảo tàng trong lĩnh vực Toán học hoặc khoa học Tự nhiên…;

   Sư phạm Sinh học

   Sư phạm Sinh học
   4 năm
   Sư phạm Sinh học
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 136 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học. Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Đại học Quốc gia Hà Nội quy định.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân sư phạm sinh học có trình độ tiên tiến về khoa học cơ bản, khoa học sinh học và giáo dục để sau khi tốt nghiệp có thể làm giáo viên Sinh học chất lượng cao tại các trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời có thể đảm nhiệm các công việc nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu về khoa học Sinh học, khoa học Giáo dục.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Vận dụng và tích hợp các các kiến thức Toán học, Khoa học Tự nhiên, Khoa học về sự sống vào quá trình dạy học môn Sinh học và công việc nghiên cứu khoa học;
   • Vận dụng kiến thức về phương pháp dạy học môn Sinh học vào thực tế giảng dạy ở trường phổ thông nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đồng thời tiếp cận nghiên cứu những vấn đề thuộc phương pháp dạy học môn Sinh học.

   Kỹ năng:

   • Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền;
   • Lựa chọn hoặc xây dựng được các công cụ và sử dụng được các phương pháp thu thập, xử lý thông tin về người học; điều kiện cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ dạy – học; các điều kiện về môi trường nhà trường, gia đình và xã hội hỗ trợ cho việc dạy và học.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Giáo viên, giảng viên môn Sinh học, môn Khoa học tự nhiên;

   Nghiên cứu viên trong lĩnh vực Sinh học và phương pháp dạy học môn Sinh học tại các viện, trung tâm và cơ quan nghiên cứu thuộc các Bộ, Ngành, các cơ sở đào tạo, các tổ chức quốc tế...;

   Đảm nhiệm được công tác tổ chức, quản lý việc dạy học bộ môn Sinh học tại các trường phổ thông, cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, giáo dục;

   Có thể làm việc trong các cơ quan quản lý tài nguyên sinh vật, tài nguyên môi trường, cơ sở sản xuất trong nước và nước ngoài, các tổ chức sử dụng lao động có kiến thức sinh học và sư phạm sinh học.

   Sư phạm Lịch sử

   Sư phạm Lịch sử
   4 năm
   Sư phạm Lịch sử
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học. Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Đại học Quốc gia Hà Nội quy định.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân Sư phạm Lịch sử có kiến thức sâu rộng về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục, có năng lực sư phạm, năng lực nghiên cứu đáp ứng được yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, tham gia vào sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo hiện nay ở nước ta; đồng thời có thể tiếp tục học lên bậc cao hơn và tự học để hoàn thiện và nâng cao trình độ và năng lực làm việc.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Phân tích được những nội dung đặc trưng mang tính bản chất của quá trình dạy học, công nghệ dạy học; mối quan hệ biện chứng giữa dạy và học để lựa chọn được phương pháp và công nghệ dạy học phù hợp trong quá trình triển khai;
   • Xây dựng được quy trình kiểm tra đánh giá học tập của học sinh từ khâu xác định mục đích, mục tiêu đến việc tổ chức kiểm tra, đánh giá;
   • Phân tích được các thành tố cấu thành của chương trình giáo dục, vận dụng vào việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường và địa phương cũng như chương trình môn học;

   Kỹ năng:

   • Có kĩ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; có kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền;
   • Lựa chọn hoặc xây dựng được các công cụ và sử dụng được các phương pháp thu thập, xử lý thông tin về người học; điều kiện cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ dạy – học; các điều kiện về môi trường nhà trường, gia đình và xã hội hỗ trợ cho việc dạy và học;

   Cơ hội nghề nghiệp

   Làm công tác nghiên cứu ở tổ chức, cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, đặc biệt về lĩnh vực Sử học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử;

   Làm công tác giảng dạy lịch sử tại các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học. Có khả năng hướng dẫn và bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử tại các trường phổ thông;

   Sư phạm Ngữ văn

   Sư phạm Ngữ Văn
   4 năm
   Sư phạm Ngữ Văn
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học. Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Đại học Quốc gia Hà Nội quy định.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình cử nhân Sư phạm Ngữ văn có mục tiêu đào tạo đội ngũ giáo viên năng động, tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu xã hội trong bối cảnh mới. Chương trình đào tạo hướng tới mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về văn học, ngôn ngữ và giáo dục; rèn luyện các kĩ năng tư duy, phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học cơ bản, phát triển kĩ năng nghiệp vụ sư phạm; bồi dưỡng lòng yêu nghề, trách nhiệm nghề nghiệp, các phẩm chất đạo đức của công dân thế hệ mới.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Tiếp thu được những kiến thức nền về ngôn ngữ, văn học, làm văn để tạo công cụ cho việc học tập, nghiên cứu những kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành;
   • Mở rộng hiểu biết về đặc điểm khái quát của các ngành khoa học xã hội có liên quan như: Lịch sử, Nghệ thuật, Báo chí truyền thông… tạo phông nền văn hóa phong phú cho một giáo viên trong xã hội hiện đại.

   Kỹ năng:

   • Sử dụng các thông tin xử lý được từ việc phân tích chương trình và nội dung môn học, tìm hiểu người học, môi trường để xác định được hệ thống mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ và các mục tiêu khác cần đạt được sau bài học, môn học;
   • Hiểu và xây dựng được các hình thức dạy học, phương pháp, phương tiện dạy học, công cụ dạy học cho từng nội dung cụ thể, phù hợp với khả năng và sở trường của bản thân, đối tượng và mục tiêu dạy học trong kế hoạch dạy học;

   Cơ hội nghề nghiệp

   Giảng dạy Ngữ văn ở các trường Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng;

   Làm cán bộ, chuyên viên trong các cơ quan quản lí giáo dục, viện nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực giáo dục;

   Làm chuyên viên, nhà báo, biên tập viên trong các cơ quan truyền thông, các tạp chí, nhà xuất bản.

   Sư phạm Vật lý

   Sư phạm Vật lý
   4 năm
   Sư phạm Vật lý
   4 năm

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học. Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Đại học Quốc gia Hà Nội quy định.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân có chất lượng cao trong các lĩnh vực sau: Vật lí chuyên ngành, khoa học giáo dục và khoa học sư phạm. Chương trình trang bị cho người học kiến thức cơ sở về: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, tin học, kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Vật lí lý thuyết, Vật lí ứng dụng trong khoa học - công nghệ, kinh tế, xã hội, kiến thức cơ bản và cập nhật về khoa học giáo dục và khoa học sư phạm.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Có kiến thức cơ bản về Vật lí phổ thông, Vật lí đại cương và Vật lí hiện đại;
   • Có kiến thức nâng cao về chuyên ngành Vật lí dành cho bậc phổ thông và đại học, hướng nghiên cứu của Vật lí hiện đại.

   Kỹ năng:

   • Phát triển được chương trình phù hợp với đối tượng học sinh, nhà trường, địa phương;
   • Có kĩ năng khai thác và sử dụng các thông tin đánh giá kết quả học tập của người học, lưu trữ để hỗ trợ và theo dõi sự tiến bộ của người học, từ đó điều chỉnh và cải tiến chất lượng dạy học;

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc tại các vị trí công tác sau:

   Giảng dạy tại các trường phổ thông, các trường Đại học, Cao đẳng...;

   Nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu Quốc gia; các trường Đại học, Cao đẳng và các cơ quan khoa học của các tỉnh, huyện, các công ty nhà nước hoặc tư nhân theo hướng phát triển khoa học, chuyển giao công nghệ, các cơ quan trong các lĩnh vực gần khác như: điện tử, tin học, viễn thông…

   Đánh giá

   1 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   8.7
   Cơ sở vật chất
   8.3
   Môi trường HT
   8.7
   HĐ ngoại khoá
   8.7
   Cơ hội việc làm
   8.3
   Tiến bộ bản thân
   8.7
   Thủ tục hành chính
   8.7
   Quan tâm sinh viên
   8.7
   Hài lòng về học phí
   8.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.7
   Giảng viên
   8.7
   Cơ sở vật chất
   8.3
   Môi trường HT
   8.7
   HĐ ngoại khoá
   8.7
   Cơ hội việc làm
   8.3
   Tiến bộ bản thân
   8.7
   Thủ tục hành chính
   8.7
   Quan tâm sinh viên
   8.7
   Hài lòng về học phí
   8.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.7

   Chi tiết từ học viên

   Nga Nguyen Hang
   Nga Nguyen Hang
    

   Đáng Để Theo Học

   Đã học khoá học: đại học tại đây.

   Ưu điểm

   Có truyền thống giảng dạy lâu năm, đội ngũ giáo viên kinh nghiệm, quan tâm tới sinh viên.

   Điểm cần cải thiện

   Nằm ở khu vực khá đông đúc nên khó tránh khỏi việc tắc nghẽn giao thông quanh khu vực trường.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   môi trường học tập tốt, sinh viên của trường rất năng động nhờ vào nhiều hoạt động đoàn thể, ngoại khóa thu hút

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Đại học Giáo dục (UED) là trường nhận được sự quan tâm hàng đầu của hàng ngàn bạn trẻ có nguyện vọng theo học ngành giáo dục mỗi khi đến mùa tuyển sinh.

   Là một trường đại học thành viên trực thuộc đại học Quốc gia Hà Nội, trường đại học Giáo dục là nơi đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia giáo dục và nhà giáo cho mọi bậc học ở Việt Nam.

   Lịch sử hình thành trường

   Trường Đại học Giáo dục (website: education.vnu.edu.vn) đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 441/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 4 năm 2009 trên cơ sở Khoa Sư phạm. Trường đã trở thành thành viên thứ 6 trong ngôi nhà chung của đại học Quốc Gia.

   Giới thiệu trường đại học Giáo dục – đại học Quốc Gia Hà Nội

   Sứ mệnh

   Trường Đại học Giáo dục phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học theo định hướng đại học nghiên cứu nhằm đào tạo đội ngũ giảng viên, giáo viên cho các bậc học; cán bộ quản lý giáo dục; cán bộ giáo dục và cán bộ nghiên cứu về khoa học giáo dục trên cơ sở liên kết với các chuyên gia, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước đạt chuẩn khu vực, trong đó có bộ phận đạt chuẩn quốc tế.

   Hệ giá trị cốt lõi

   Xây dựng văn hoá của một tổ chức biết học hỏi, trong đó mọi thành viên sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng làm việc hết mình vì tổ chức: chất lượng, hiệu quả, chuyên nghiệp cao trong mọi hoạt động; cam kết sự công bằng trong mọi thành viên, sinh viên của Trường.

   Hoạt động của sinh viên

   Ngoài hoạt động dạy và học, trường còn tổ chức các chương trình tình nguyện, các cuộc thi học thuật hay các giải thi đấu thể thao để sinh viên được vui chơi giải trí, rèn luyện thể lực hay cải thiện các kỹ năng mềm cần thiết.

   Giải bóng đá nữ của trường đại học Giáo dục

   Giải bóng đá nữ của trường đại học Giáo dục

   Đội ngũ nhân sự

   Hiện nay, trường có tổng số cán bộ, viên chức cơ hữu là 354 người, bao gồm:

   Cán bộ, viên chức do Trường Đại học Giáo dục quản lý có 143 người, trong đó có 02 giáo sư, 14 phó giáo sư, 39 tiến sĩ, 47 thạc sĩ, 36 cử nhân và 05 trình độ khác.

   Giảng viên đã nghỉ hưu tiếp tục hợp đồng lao động tại Trường Đại học Giáo dục gồm 07 người, trong đó có 02 giáo sư, 03 phó giáo sư, 01 tiến sĩ và 01 thạc sĩ.

   Giảng viên kiêm nhiệm đào tạo tại Trường Đại học Giáo dục gồm 07 người gồm 3 phó giáo sư và 04 tiến sĩ.

   Các giảng viên có học hàm, học vị cao, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trong tổng số giảng viên của Trường là 73,2% và tỷ lệ cán bộ khoa học có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư là 20%.

   Cơ sở vật chất

   • Các địa điểm học

   Trường đại học Giáo dục (UEd) có 2 trụ sở:

   Cơ sở tại Cầu Giấy: Nhà G7, số 144, Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

   Cơ sở tại Thanh Xuân: Nhà C0, số 182, Đường Lương Thế Vinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

   Khuôn viên trường đại học Giáo dục – đại học Quốc Gia Hà Nội

   Khuôn viên trường đại học Giáo dục – đại học Quốc Gia Hà Nội

   • Ký túc xá

   Các sinh viên theo học tại trường đại học Khoa học Tự Nhiên Hà Nội sẽ được ở tại ký túc xá của đại học Quốc gia.

   Địa chỉ: 182 đường Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội

   Ký túc xá có 280 phòng với tổng số gần 1.900 chỗ ở dành cho sinh viên theo học tại các đơn vị gồm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Giáo dục và học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

   Thành tựu

   Trải qua nhiều năm họa động, trường đã được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bằng khen của Chủ tịch UBND một số tỉnh, thành phố, Bằng khen của Giám đốc đại học Quốc Gia Hà Nội.

   Nguồn: Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

   Địa điểm