Đại học Lao động – Xã hội Cơ sở II | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Đại học Lao động – Xã hội Cơ sở II

7.3
Khá
38 đánh giá

Chương trình

8 khóa học

Thông tin chung

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Thời gian đào tạo: 4 năm

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

Bằng cấp: Cử nhân ngành Kinh tế

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Kinh tế lao động có phẩm chất chính trị tốt, có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với Tổ quốc, nhiệt tình trong công việc, gắn bó với nghề nghiệp, luôn trung thực, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tư duy độc lập để đáp ứng được các công việc về Kinh tế lao động, quản lí con người trong các ngành, các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp và cung cấp đội ngũ cán bộ Kinh tế lao động mẫn cán cho các cơ quan quản lí Nhà nước về lao động.

Lĩnh vực chuyên môn:

Cán bộ, chuyên viên quản lí Nhà nước về lao động, việc làm, tiền lương... ở các vụ trong Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội Vụ; các Bộ, Ngành, các cơ quan Trung ương và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở nội vụ các tỉnh, thành phố.

Cán bộ, chuyên viên các phòng tổ chức nhân sự ở các sở, ngành, địa phương, phòng tổ chức - hành chính, phòng tổ chức, phòng lao động - tiền lương trong các doanh nghiệp.

Nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy về Kinh tế lao động tại các trường Cao đẳng, Đại học, các viện nghiên cứu, các học viện về Kinh tế lao động, nguồn nhân lực, cung ứng lao động, các công ty tư vấn về nhân lực.

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
4 năm

Thông tin chung

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Thời gian đào tạo: 4 năm

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

Bằng cấp: Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ Đại học nhằm đào tạo sinh viên trở thành cử nhân Quản trị kinh doanh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt; có tư duy kinh tế, kinh doanh tổng hợp; có hiểu biết cả về lý luận và thực tế chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh; có khả năng vận dụng các kiến thức về quản trị kinh doanh nghiệp, quản lí kinh tế để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh; tạo lập và phát triển doanh nghiệp góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lĩnh vực chuyên môn

Chuyên viên làm việc tại các phòng ban chức năng của tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp hoặc thư ký cho các nhà quản lí các cấp trong bộ máy quản lý của các doanh nghiệp. Tùy khả năng và điều kiện cụ thể, cử nhân Quản trị kinh doanh có thể trở thành các doanh nhân hay các giám đốc điều hành chuyên nghiệp ở tất cả các loại hình tổ chức kinh doanh trong nước hoặc nước ngoài. Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu về quản trị kinh doanh tại các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Quản trị nhân sự

Quản trị nhân lực
4 năm

Thông tin chung

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Thời gian đào tạo: 4 năm

Hình thức đào tạo:

  • Chính quy tập trung
  • Vừa làm vừa học

Bằng cấp: Cử nhân ngành Quản trị nhân lực

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo nhằm cung cấp đội ngũ cán bộ quản trị nhân lực ở trình độ đại học có đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, thái độ để đảm đương các công việc về quản trị nhân lực, quản lý lao động trong phạm vi tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước về lao động cũng như một số cơ hội việc làm khác.

Lĩnh vực chuyên môn

Người tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc trong hoạt động kinh doanh, xúc tiến quan hệ khách hàng của tổ chức cung ứng nguồn nhân lực; đảm nhận việc tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; phụ trách công tác lương bổng và các chế độ, chính sách, công việc hành chính văn phòng; có khả năng đảm nhận các vị trí quản lý như: trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng hành chính, thư ký, trợ lý...

Công tác xã hội

Công tác Xã hội
4 năm

Thông tin chung

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Thời gian đào tạo: 4 năm

Hình thức đào tạo:

  • Chính quy tập trung
  • Vừa học vừa làm

Bằng cấp: Cử nhân ngành Công tác xã hội

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo người học trở thành cử nhân chuyên ngành Công tác xã hội, có đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, thái độ để đáp ứng được nhu cầu công việc trong lĩnh vực liên quan tới Công tác xã hội tại các vị trí chuyên môn trong các cơ sở công lập, các tổ chức phi chính phủ, tư nhân hay các doanh nghiệp...

Lĩnh vực chuyên môn

Người tốt nghiệp có đầy đủ khả năng làm công tác quản lý, tham gia nghiên cứu các vấn đề xã hội; giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành công tác xã hội; các công việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc Ngành Lao động thương binh và xã hội từ Trung ương tới địa phương; các công việc ở các trung tâm bảo trợ xã hội, các mái ấm, nhà mở, dự án, bệnh viện, trường học, nhà máy, cơ sở từ thiện, tôn giáo. Ngoài ra, cử nhân Công tác xã hội cũng có thể làm việc tại các cơ sở cung ứng dịch vụ CTXH, các trung tâm tư vấn và thực hành CTXH.

Luật kinh tế

Luật Kinh doanh
4 năm

Thông tin chung

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Thời gian đào tạo: 4 năm

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

Bằng cấp: Cử nhân ngành Luật kinh tế

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo nguồn nhân lực cho các tổ chức Kinh tế - Xã hội, các cơ quan Nhà nước, trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Trong suốt quá trình đào tạo, mục tiêu của nhà trường là đào tạo kiến thức cho các sinh viên một cách hệ thống, chuyên nghiệp, tạo môi trường rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kỹ năng chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh, đồng thời được trang bị những kiến thức cơ bản và những năng lực đủ để nghiên cứu và xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý Nhà nước về Kinh tế ở góc độ khoa học pháp lý.

Lĩnh vực chuyên môn

Cử nhân chuyên ngành Luật Kinh tế am hiểu pháp luật trong kinh doanh, đủ khả năng đảm nhận những vị trí công tác liên quan tới hoạt động kiểm soát, pháp chế tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan quyền lực, cơ quan quản lý Nhà nước. Đồng thời, với những nỗ lực nhất định, các cử nhân có thể đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan tư pháp (điều tra, kiểm sát các vụ việc kinh tế - thương mại), các Trung tâm trọng tải thương mại, các đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn, bổ trợ pháp luật hoặc các tổ chức phi chính phủ khác.

Bảo hiểm

Bảo hiểm
4 năm

Thông tin chung

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Thời gian đào tạo: 4 năm

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

Bằng cấp: Cử nhân ngành Bảo hiểm

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, là đào tạo nguồn nhân lực và phổ cập tri thức về quản lý Nhà nước và kinh doanh hiện đại đáp ứng nhu cầu công việc trong các tổ chức, doanh nghiệp bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, các cơ quan bảo hiểm xã hội, Lao động Thương binh và Xã hội với nhiều phương thức đào tạo linh hoạt và cơ hội học tập suốt đời.

Lĩnh vực chuyên môn

Người tốt nghiệp có đủ khả năng làm việc tại các tổ chức bảo hiểm:

  • Công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm.
  • Cơ quan bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm từ Trung ương đến địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác với tư cách quản trị tài chính về rủi ro và bảo hiểm.

Kế toán

Kế toán
4 năm

Thông tin chung

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Thời gian đào tạo: 4 năm

Hình thức đào tạo:

  • Chính quy tập trung
  • Vừa làm vừa học

Bằng cấp: Cử nhân ngành Kế toán

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Đại học Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội, có kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán; có khả năng, thiết kế và điều hành hệ thống kế toán trong các đơn vị kế toán (doanh nghiệp, đơn vị dự toán, tổ chức tài chính trung gian); có khả năng tham gia vào quá trình ra quyết định quản trị doanh nghiệp, có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

Lĩnh vực chuyên môn

Người tốt nghiệp có đầy đủ khả năng làm công việc kế toán, nghiệp vụ tại doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, hệ thống cơ quan Bảo hiểm, cơ quan Thuế, Kiểm toán.

Tâm lý

Tâm lý học
4 năm

Thông tin chung

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Thời gian đào tạo: 4 năm

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

Bằng cấp: Cử nhân ngành Tâm lý học

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành, kỹ năng trong thực hành chăm sóc sức khỏe tâm thần trong thực tiễn, và giúp sinh viên trờ thành những người có nhân cách tốt.

Lĩnh vực chuyên môn

Nghiên cứu: Nghiên cứu khoa học tâm lý tại các viện, các trung tâm, các cơ quan hoạch định chính sách, các doanh nghiệp...

Giảng dạy tâm lý: Giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, các viện Tâm lý...

Tham vấn trị liệu tâm lý: tại các phòng tham vấn, các trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần, trung tâm dưỡng lão, trung tâm điều trị bệnh nhân nhiễm HIV, trung tâm công tác xã hội, trung tâm cai nghiện và các trường giáo dưỡng, trường học, các tổ chức lao động và doanh nghiệp, các bệnh viện.

Làm việc trong các tổ chức phi chính phủ liên quan đến các đề án chăm sóc sức khỏe và phát triển cộng đồng.

Làm việc tại các quận, huyện, phường, xã đến các hoạt động cho thanh thiếu niên, nhi đồng, phụ nữ.

Đánh giá

38 đánh giá

  Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
7.7
Cơ sở vật chất
7.3
Môi trường HT
6.3
HĐ ngoại khoá
7.3
Cơ hội việc làm
7.3
Tiến bộ bản thân
7.7
Thủ tục hành chính
6.7
Quan tâm sinh viên
7.7
Hài lòng về học phí
7.3
Sẵn sàng giới thiệu
7.7
Giảng viên
7.7
Cơ sở vật chất
7.3
Môi trường HT
6.3
HĐ ngoại khoá
7.3
Cơ hội việc làm
7.3
Tiến bộ bản thân
7.7
Thủ tục hành chính
6.7
Quan tâm sinh viên
7.7
Hài lòng về học phí
7.3
Sẵn sàng giới thiệu
7.7

Chi tiết từ học viên

Hiền Đặng
Hiền Đặng
 

Môi Trường Khá Ổn Để Học

Đã học khoá học: Báo chí tại đây.

Ưu điểm

Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao. Có nơi bán đồ ăn gần trường. Sinh viên thân thiên, hòa đồng.

Điểm cần cải thiện

Trường nằm xa trung tâm di chuyển khá bất tiện.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nhìn chung trường có đội ngũ giảng viên khá tốt, nhưng cũng có một số điểm hạn chế là về học phí và cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu của sinh viên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Nguyễn Thành Lộc
Nguyễn Thành Lộc
 

Cảm Nhận Khi Học Tại Trường Đại Học Lao Động Xã Hội (Cs2)

Đã học khoá học: Quản trị nhận lực tại đây.

Ưu điểm

- Giảng viên có trình độ chuyên môn tốt
- Môi trường học tập tốt
- Học phí rẻ, học bổng nhiều

Điểm cần cải thiện

- Cơ sở vật chất còn hạn chế
- Chương trình giảng dạy còn nhiều vướng mắt.
- Lớp học số lượng sinh viên quá đông

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi biết đến trường đại học lao động xã hội cơ sở 2 thông qua một người bác, ban đầu vào trường tôi cảm thấy hụt hẫng do không được học ngành mình thích. Tuy nhiên trãi qua hết năm một thì tôi bắt đầu yêu ngôi trường này hơn, thứ nhất học phí rất rẻ và thầy cô dạy rất có tâm, họ luôn quan tâm sinh viên dù lớp có tới cả 100 sinh viên, khuôn viên trường rộng và nhiều bãi cỏ rất thoáng mát. Và đặc biệt chế độ chính sách cho sinh viên khó khăn luôn được nhà trường chú trọng và quan tâm. Bên cạnh những ưu điểm thì tôi thấy khuyết điểm ở đây nằm ở việc trường chưa có giáo trình cho một số môn học và trường chỉ mới đổi qua dạy tín chỉ trong năm học 2016 - 2017. Tuy nhiên tôi tin đây là một trường đáng để học và hơn thế nữa những bạn nếu yêu thích các ngành về kế toán, quản trị nhân lực, bảo hiểm, quản trị kinh doanh, công tác xã hội nên theo học ở đây vì đây là một ngôi trường lý tưởng để bạn phát triển bản thân và học kiến thức cho nghề của bạn vào tương lại.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Hồng Xoan
Hồng Xoan
 

Học Phí Rẻ Giáo Viên Nhiệt Tình Hoạt Động Đoàn

Trải nghiệm và lời khuyên

Học phí rẻ, giáo viên nhiệt tình, hoạt động đoàn đội phong phú, đa dạng.Khuôn viên rộng rãi, cây xanh nhiều, diện tích có đủ cho nhiều hoạt động như cắm trại, hội nhóm....

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Rất Ok Trường Rộng Rãi Thoáng Mát Học Phí Cực

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất ok, trường rộng rãi, thoáng mát, học phí cực thấp, có đầy đủ ký túc xá dành cho sinh viên, trường sv nữ nhiều hơn sv nam

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm