Đại học Lao động – Xã hội Cơ sở II | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Đại học Lao động – Xã hội Cơ sở II

    Đại học Lao động – Xã hội Cơ sở II
   1 hình 3 video
   7.3
   Khá
   38 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   10 ngành

   Kinh tế

   Kinh tế
   4 năm
   22.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   Kinh tế
   4 năm
   22.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01

   Thông tin chung

   Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

   Bằng cấp: Cử nhân ngành Kinh tế

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân Kinh tế lao động có phẩm chất chính trị tốt, có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với Tổ quốc, nhiệt tình trong công việc, gắn bó với nghề nghiệp, luôn trung thực, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tư duy độc lập để đáp ứng được các công việc về Kinh tế lao động, quản lí con người trong các ngành, các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp và cung cấp đội ngũ cán bộ Kinh tế lao động mẫn cán cho các cơ quan quản lí Nhà nước về lao động.

   Lĩnh vực chuyên môn:

   Cán bộ, chuyên viên quản lí Nhà nước về lao động, việc làm, tiền lương... ở các vụ trong Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội Vụ; các Bộ, Ngành, các cơ quan Trung ương và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở nội vụ các tỉnh, thành phố.

   Cán bộ, chuyên viên các phòng tổ chức nhân sự ở các sở, ngành, địa phương, phòng tổ chức - hành chính, phòng tổ chức, phòng lao động - tiền lương trong các doanh nghiệp.

   Nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy về Kinh tế lao động tại các trường Cao đẳng, Đại học, các viện nghiên cứu, các học viện về Kinh tế lao động, nguồn nhân lực, cung ứng lao động, các công ty tư vấn về nhân lực.

   Quản trị doanh nghiệp

   Quản trị kinh doanh
   4 năm
   21.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   Quản trị kinh doanh
   4 năm
   21.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01

   Thông tin chung

   Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

   Bằng cấp: Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ Đại học nhằm đào tạo sinh viên trở thành cử nhân Quản trị kinh doanh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt; có tư duy kinh tế, kinh doanh tổng hợp; có hiểu biết cả về lý luận và thực tế chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh; có khả năng vận dụng các kiến thức về quản trị kinh doanh nghiệp, quản lí kinh tế để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh; tạo lập và phát triển doanh nghiệp góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   Lĩnh vực chuyên môn

   Chuyên viên làm việc tại các phòng ban chức năng của tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp hoặc thư ký cho các nhà quản lí các cấp trong bộ máy quản lý của các doanh nghiệp. Tùy khả năng và điều kiện cụ thể, cử nhân Quản trị kinh doanh có thể trở thành các doanh nhân hay các giám đốc điều hành chuyên nghiệp ở tất cả các loại hình tổ chức kinh doanh trong nước hoặc nước ngoài. Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu về quản trị kinh doanh tại các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

   Quản trị nhân lực

   Quản trị nhân lực
   4 năm
   23.25
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   Quản trị nhân lực
   4 năm
   23.25
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01

   Thông tin chung

   Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Hình thức đào tạo:

   • Chính quy tập trung
   • Vừa làm vừa học

   Bằng cấp: Cử nhân ngành Quản trị nhân lực

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo nhằm cung cấp đội ngũ cán bộ quản trị nhân lực ở trình độ đại học có đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, thái độ để đảm đương các công việc về quản trị nhân lực, quản lý lao động trong phạm vi tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước về lao động cũng như một số cơ hội việc làm khác.

   Lĩnh vực chuyên môn

   Người tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc trong hoạt động kinh doanh, xúc tiến quan hệ khách hàng của tổ chức cung ứng nguồn nhân lực; đảm nhận việc tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; phụ trách công tác lương bổng và các chế độ, chính sách, công việc hành chính văn phòng; có khả năng đảm nhận các vị trí quản lý như: trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng hành chính, thư ký, trợ lý...

   Công tác xã hội

   Công tác Xã hội
   4 năm
   21.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, C00, D01
   Công tác Xã hội
   4 năm
   21.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, C00, D01

   Thông tin chung

   Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Hình thức đào tạo:

   • Chính quy tập trung
   • Vừa học vừa làm

   Bằng cấp: Cử nhân ngành Công tác xã hội

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo người học trở thành cử nhân chuyên ngành Công tác xã hội, có đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, thái độ để đáp ứng được nhu cầu công việc trong lĩnh vực liên quan tới Công tác xã hội tại các vị trí chuyên môn trong các cơ sở công lập, các tổ chức phi chính phủ, tư nhân hay các doanh nghiệp...

   Lĩnh vực chuyên môn

   Người tốt nghiệp có đầy đủ khả năng làm công tác quản lý, tham gia nghiên cứu các vấn đề xã hội; giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành công tác xã hội; các công việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc Ngành Lao động thương binh và xã hội từ Trung ương tới địa phương; các công việc ở các trung tâm bảo trợ xã hội, các mái ấm, nhà mở, dự án, bệnh viện, trường học, nhà máy, cơ sở từ thiện, tôn giáo. Ngoài ra, cử nhân Công tác xã hội cũng có thể làm việc tại các cơ sở cung ứng dịch vụ CTXH, các trung tâm tư vấn và thực hành CTXH.

   Luật kinh tế

   Luật Kinh doanh
   4 năm
   22.25
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   Luật Kinh doanh
   4 năm
   22.25
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01

   Thông tin chung

   Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

   Bằng cấp: Cử nhân ngành Luật kinh tế

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo nguồn nhân lực cho các tổ chức Kinh tế - Xã hội, các cơ quan Nhà nước, trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Trong suốt quá trình đào tạo, mục tiêu của nhà trường là đào tạo kiến thức cho các sinh viên một cách hệ thống, chuyên nghiệp, tạo môi trường rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kỹ năng chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh, đồng thời được trang bị những kiến thức cơ bản và những năng lực đủ để nghiên cứu và xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý Nhà nước về Kinh tế ở góc độ khoa học pháp lý.

   Lĩnh vực chuyên môn

   Cử nhân chuyên ngành Luật Kinh tế am hiểu pháp luật trong kinh doanh, đủ khả năng đảm nhận những vị trí công tác liên quan tới hoạt động kiểm soát, pháp chế tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan quyền lực, cơ quan quản lý Nhà nước. Đồng thời, với những nỗ lực nhất định, các cử nhân có thể đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan tư pháp (điều tra, kiểm sát các vụ việc kinh tế - thương mại), các Trung tâm trọng tải thương mại, các đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn, bổ trợ pháp luật hoặc các tổ chức phi chính phủ khác.

   Bảo hiểm

   Bảo hiểm
   4 năm
   Bảo hiểm
   4 năm

   Thông tin chung

   Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

   Bằng cấp: Cử nhân ngành Bảo hiểm

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, là đào tạo nguồn nhân lực và phổ cập tri thức về quản lý Nhà nước và kinh doanh hiện đại đáp ứng nhu cầu công việc trong các tổ chức, doanh nghiệp bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, các cơ quan bảo hiểm xã hội, Lao động Thương binh và Xã hội với nhiều phương thức đào tạo linh hoạt và cơ hội học tập suốt đời.

   Lĩnh vực chuyên môn

   Người tốt nghiệp có đủ khả năng làm việc tại các tổ chức bảo hiểm:

   • Công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm.
   • Cơ quan bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm từ Trung ương đến địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác với tư cách quản trị tài chính về rủi ro và bảo hiểm.

   Kế toán

   Kế toán
   4 năm
   22.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   Kế toán
   4 năm
   22.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01

   Thông tin chung

   Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Hình thức đào tạo:

   • Chính quy tập trung
   • Vừa làm vừa học

   Bằng cấp: Cử nhân ngành Kế toán

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân Đại học Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội, có kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán; có khả năng, thiết kế và điều hành hệ thống kế toán trong các đơn vị kế toán (doanh nghiệp, đơn vị dự toán, tổ chức tài chính trung gian); có khả năng tham gia vào quá trình ra quyết định quản trị doanh nghiệp, có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

   Lĩnh vực chuyên môn

   Người tốt nghiệp có đầy đủ khả năng làm công việc kế toán, nghiệp vụ tại doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, hệ thống cơ quan Bảo hiểm, cơ quan Thuế, Kiểm toán.

   Tâm lý học

   Tâm lý học
   4 năm
   24.25
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, C00, D01
   Tâm lý học
   4 năm
   24.25
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, C00, D01

   Thông tin chung

   Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

   Bằng cấp: Cử nhân ngành Tâm lý học

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành, kỹ năng trong thực hành chăm sóc sức khỏe tâm thần trong thực tiễn, và giúp sinh viên trờ thành những người có nhân cách tốt.

   Lĩnh vực chuyên môn

   Nghiên cứu: Nghiên cứu khoa học tâm lý tại các viện, các trung tâm, các cơ quan hoạch định chính sách, các doanh nghiệp...

   Giảng dạy tâm lý: Giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, các viện Tâm lý...

   Tham vấn trị liệu tâm lý: tại các phòng tham vấn, các trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần, trung tâm dưỡng lão, trung tâm điều trị bệnh nhân nhiễm HIV, trung tâm công tác xã hội, trung tâm cai nghiện và các trường giáo dưỡng, trường học, các tổ chức lao động và doanh nghiệp, các bệnh viện.

   Làm việc trong các tổ chức phi chính phủ liên quan đến các đề án chăm sóc sức khỏe và phát triển cộng đồng.

   Làm việc tại các quận, huyện, phường, xã đến các hoạt động cho thanh thiếu niên, nhi đồng, phụ nữ.

   Bảo hiểm Tài chính

   Bảo hiểm
   17.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   Bảo hiểm
   17.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01

   Hệ thống thông tin

   Hệ thống Thông tin
   20.60
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01
   Hệ thống Thông tin
   20.60
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01

   Đánh giá

   38 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên Việt Nam
   Máy lạnh
   Máy chiếu
   WiFi
   Thư viện

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   7.7
   Cơ sở vật chất
   7.3
   Môi trường HT
   6.3
   HĐ ngoại khoá
   7.3
   Cơ hội việc làm
   7.3
   Tiến bộ bản thân
   7.7
   Thủ tục hành chính
   6.7
   Quan tâm sinh viên
   7.7
   Hài lòng về học phí
   7.3
   Sẵn sàng giới thiệu
   7.7
   Giảng viên
   7.7
   Cơ sở vật chất
   7.3
   Môi trường HT
   6.3
   HĐ ngoại khoá
   7.3
   Cơ hội việc làm
   7.3
   Tiến bộ bản thân
   7.7
   Thủ tục hành chính
   6.7
   Quan tâm sinh viên
   7.7
   Hài lòng về học phí
   7.3
   Sẵn sàng giới thiệu
   7.7

   Chi tiết từ học viên

   NGUYEN THI MAI LIEN
   NGUYEN THI MAI LIEN
    

   Đánh Giá Trường

   Đã học khoá học: K2019 tại đây.

   Ưu điểm

   - Đội ngũ giảng viên của trường rất nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao, vui tính, dễ gần, quan tâm sinh viên.
   Các đoàn khoa, hội, trường tổ chức nhiều buổi talk show, hoạt động ngoại khóa giao lưu bổ ích.
   - Cơ sở vật chất, trường mới xây 2 tòa nhà khá khang trang, sạch đẹp.
   Học phí thuộc top thấp nhất thành phố.
   Không gian trường thoáng mát, nhiều cây xanh.
   Sân học thể chất xịn sò
   Khu Ktx trong trường thoáng mát

   Điểm cần cải thiện

   Thư viện còn nhỏ
   Phòng bên khu D hơi vang do cải tạo từ nhà thi đấu cũ.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Gần 4 năm học tại trường cảm thấy mọi thứ đều tốt và tuyệt vời nhất là kì quân sự được học tại trường

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Hiền Đặng
   Hiền Đặng
    

   Môi Trường Khá Ổn Để Học

   Đã học khoá học: Báo chí tại đây.

   Ưu điểm

   Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao. Có nơi bán đồ ăn gần trường. Sinh viên thân thiên, hòa đồng.

   Điểm cần cải thiện

   Trường nằm xa trung tâm di chuyển khá bất tiện.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Nhìn chung trường có đội ngũ giảng viên khá tốt, nhưng cũng có một số điểm hạn chế là về học phí và cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu của sinh viên.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Nguyễn Thành Lộc
   Nguyễn Thành Lộc
    

   Cảm Nhận Khi Học Tại Trường Đại Học Lao Động Xã Hội (Cs2)

   Đã học khoá học: Quản trị nhận lực tại đây.

   Ưu điểm

   - Giảng viên có trình độ chuyên môn tốt
   - Môi trường học tập tốt
   - Học phí rẻ, học bổng nhiều

   Điểm cần cải thiện

   - Cơ sở vật chất còn hạn chế
   - Chương trình giảng dạy còn nhiều vướng mắt.
   - Lớp học số lượng sinh viên quá đông

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Tôi biết đến trường đại học lao động xã hội cơ sở 2 thông qua một người bác, ban đầu vào trường tôi cảm thấy hụt hẫng do không được học ngành mình thích. Tuy nhiên trãi qua hết năm một thì tôi bắt đầu yêu ngôi trường này hơn, thứ nhất học phí rất rẻ và thầy cô dạy rất có tâm, họ luôn quan tâm sinh viên dù lớp có tới cả 100 sinh viên, khuôn viên trường rộng và nhiều bãi cỏ rất thoáng mát. Và đặc biệt chế độ chính sách cho sinh viên khó khăn luôn được nhà trường chú trọng và quan tâm. Bên cạnh những ưu điểm thì tôi thấy khuyết điểm ở đây nằm ở việc trường chưa có giáo trình cho một số môn học và trường chỉ mới đổi qua dạy tín chỉ trong năm học 2016 - 2017. Tuy nhiên tôi tin đây là một trường đáng để học và hơn thế nữa những bạn nếu yêu thích các ngành về kế toán, quản trị nhân lực, bảo hiểm, quản trị kinh doanh, công tác xã hội nên theo học ở đây vì đây là một ngôi trường lý tưởng để bạn phát triển bản thân và học kiến thức cho nghề của bạn vào tương lại.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Hồng Xoan
   Hồng Xoan
    

   Học Phí Rẻ Giáo Viên Nhiệt Tình Hoạt Động Đoàn

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Học phí rẻ, giáo viên nhiệt tình, hoạt động đoàn đội phong phú, đa dạng.Khuôn viên rộng rãi, cây xanh nhiều, diện tích có đủ cho nhiều hoạt động như cắm trại, hội nhóm....

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Với chiến lược đào tạo tập trung và chuyên sâu năm chuyên ngành cùng chính sách học phí, học bổng hấp dẫn, ULSA ngày càng thu hút đông đảo sinh viên theo học.

   Với hơn 40 năm hình thành và phát triển, Đại học Lao động – Xã hội Cơ sở II (website: ldxh.edu.vn) đã viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình, tiến những bước đi dài trên con đường nuôi dưỡng nhân tài cho Tổ quốc. Nơi đây đã chắp cánh cho hàng ngàn sinh viên hòa vào thế giới tri thức rộng lớn bao la và góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp.

   Đại học Lao động – Xã hội Cơ sở II – Nơi viết nên những “cổ tích” giữa đời thường

   Đại học Lao động – Xã hội Cơ sở II – Nơi viết nên những “cổ tích” giữa đời thường

   Lịch sử hình thành và phát triển

   Ngày 27 tháng 12 năm 1976, Bộ trưởng Bộ Lao động đã kí Quyết định số 333/LĐ-QĐ thành lập trường Đại học Lao động - Tiền lương II (tiền thân của trường). Năm 2002 đổi thành Trường Trung học Lao động - Xã hội. Năm 2006, trường sáp nhập thành cơ sở II, Trường đại học Lao động – Xã hội.

   Sứ mệnh: Đào tạo nhân lực trình độ cử nhân các khối ngành kinh tế, xã hội; nghiên cứu và ứng dụng khoa học phục vụ giáo dục, đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội.

   Đại học Lao động – Xã hội với hơn 40 năm vun trồng mầm non cho Tổ quốc

   Đại học Lao động – Xã hội với hơn 40 năm vun trồng mầm non cho Tổ quốc

   Hoạt động sinh viên

   Là một trường có thế mạnh về đào tạo các ngành học ứng dụng, trường luôn khuyến khích sinh viên chủ động, sáng tạo và không ngừng cọ xát thực tế. Các CLB, Hội, Nhóm cũng chính là một trong những kênh quan trọng để rèn luyện cho sinh viên các đức tính và kĩ năng cần thiết cho công việc trong tương lai.

   Một số CLB được khá đông bạn sinh viên yêu thích tại trường như: CLB Guitar, CLB Sinh viên 5 tốt, CLB Kịch,...

   Hội trại truyền thống – Hoạt động hoành tráng thường niên của trường

   Đội ngũ nhân sự

   Trong hơn 40 năm phát triển, trường đã tiến những bước dài và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống giáo dục đại học. Hiện tại, trường có tổng số công chức, viên chức, người lao động là 215 người với học bằng, học vị cao như: Thạc sĩ, Tiến sĩ, gồm cả Phó Giáo sư, Giảng viên Chính, Giảng viên Cao cấp là 157 người. Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Nhà trường có 21 thành viên, hầu hết có trình độ Tiến sĩ. Thường trực Hội đồng khoa học - Đào tạo có 1 người, gồm 4 Phó Giáo sư, 02 Giảng viên Cao cấp, còn lại là Tiến sĩ.

   Đội ngũ cán bộ giảng viên Đại học Lao động – Xã hội CS II

   Đội ngũ cán bộ giảng viên Đại học Lao động – Xã hội CS II

   Cơ sở vật chất

   Trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII) có khuôn viên rộng lớn, nhiều cây xanh, bóng mát; hệ thống phòng học, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của cán bộ giảng viên, sinh viên..

   Hiện trường tọa lạc tại địa chỉ: 1018 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

   KTX ULSA là một trong những kí túc hiếm hoi nằm trong khuôn viên trường và thuộc nội thành. Mỗi năm học Ký túc xá trường có thể tiếp nhận khoảng 500 chỗ cho Sinh viên khóa mới.

   Thành tựu

   Cùng với những nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên và các thế hệ sinh viên, trường đã nhận được nhiều huân chương và bằng khen của Chính phủ như: Huân chương Lao động hạng III năm 1996, Huân chương Lao động hạng II năm 2004, Hai lần được Chính phủ tặng bằng khen, Cờ luân lưu của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội 3 năm liền 2003, 2004, 2005,…

   Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho tập thể Nhà trường

   Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho tập thể Nhà trường

   Nguồn: Đại học Lao động Xã hội Cơ sở II

   Địa điểm