Trường Đại học Y Dược TP. HCM | Edu2Review

Trường Đại học Y Dược TP. HCM

172 đánh giá
8.7
Rất tốt
172 đánh giá

Chương trình

Điều dưỡng (gây mê hồi sức)

Ngành

Điều dưỡng

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
 • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
 • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo Điều dưỡng Gây mê hồi sức trình độ Đại học, thực hiện được các kỹ thuật Gây mê hồi sức và chăm sóc người bệnh.
 • Bồi dưỡng đào tạo liên tục Gây mê hồi sức cho các bệnh viện và các trường y tế.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

 • Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam vào học tập và hành nghề.
 • Vận dụng được kiến thức về Vật lý – Lý sinh, Hóa học, Sinh học và di truyền vào học tập lý thuyết và thực hành y học cơ sở.
 • Vận dụng được kiến thức toán cao cấp và xác suất thống kê vào nghiên cứu khoa học.
 • Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học y học (giải phẫu học, sinh lý học, hóa sinh, vi sinh, ký sinh, sinh lý bệnh – miễn dịch, mô phôi, dược lý học, sức khỏe môi trường, tổ chức y tế – các văn bản qui phạm pháp luật liên quan ngành y tế, dịch tễ học, nghiên cứu khoa học, dân số, dinh dưỡng – vệ sinh an toàn thực phẩm. giáo dục sức khỏe – kỹ năng giao tiếp, đạo đức y học) vào chuyên ngành.
 • Mô tả được cấu trúc, nguyên tắc hoạt động khái quát hóa chức năng của Khoa gây mê hồi sức hoàn chỉnh.
 • Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc, theo dõi bệnh nhân trong gây mê hồi sức bảo đảm an toàn người bệnh.
 • Nhận định đúng và vận dụng được các thuốc trong thực hành gây mê hồi sức.
 • Mô tả và phòng ngừa, hỗ trợ với đồng nghiệp xử trí được các tai biến – biến chứng xảy ra trong gây mê hồi sức.

Kỹ năng:

 • Hành nghề theo pháp luật, chính sách của nhà nước và đạo đức nghề nghiệp.
 • Thực hiện được công tác chuẩn bị bệnh nhân trước mổ theo đúng qui trình.
 • Áp dụng được các quy trình kỹ thuật gây mê hồi sức cơ bản.
 • Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc, theo dõi người bệnh trong và sau gây mê hồi sức.
 • Phòng ngừa, phát hiện sớm được các tai biến – biến chứng xảy ra trong gây mê hồi sức.
 • Phối hợp được với các thành viên khác trong môi trường làm việc để xử trí các tai biến – biến chứng xảy ra trong gây mê hồi sức.
 • Tham gia được vào công tác quản lý ngành, bảo quản và vận hành trang thiết bị trong gây mê hồi sức.
 • Tổ chức được công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
 • Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, khả năng tham gia tuyên truyền và giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.
 • Rèn luyện khả năng tham gia đào tạo và tự đào tạo.
 • Phát triển khả năng tham gia nghiên cứu khoa học phối hợp hoặc độc lập.
 • Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ theo quy định của tiêu chuẩn ngạch.
 • Vận dụng được tin học theo quy định của tiêu chuẩn ngạch.

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp: Các cơ sở khám chữa bệnh ở các tuyến Trung ương. Tỉnh, Huyện và các cơ sở đào tạo cán bộ y tế.

Đăng ký xét tuyển

Kỹ thuật hình ảnh y học

Khoa học - Kỹ thuật

Kỹ thuật hình ảnh y học

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
 • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
 • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật y học có y đức; có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ngành Kỹ thuật y học ở trình độ đại học; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Vận dụng được kiến thức về Vật lý – Lý sinh, Hoá học đại cương, Sinh học và Di truyền vào học tập lý thuyết và thực hành y học cơ sở.
 • Vận dụng được kiến thức toán cao cấp và xác suất thống kê vào NCKH.
 • Ngoại ngữ: có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn với Toeic 350 hoặc có chứng nhận tương đương trình độ B.
 • Tin học: có trình độ tin học A.
 • Nắm vững kiến thức cơ bản về giải phẫu học, ký sinh, vi sinh, sinh lý học, hoá sinh, sinh lý bệnh – miễn dịch, mô phôi, dược lý học, sức khoẻ môi trường, tổ chức y tế, dịch tể học, nghiên cứu khoa học, dân số, dinh dưỡng – vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục sức khoẻ – kỹ năng giao tiếp, y đức học.
 • Có kiến thức về nguyên lý, cơ chế các kỹ thuật hình ảnh y học và an toàn bức xạ để vận dụng vào thực tế nghề nghiệp.

Kỹ năng:

 • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chụp X quang quy ước.
 • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ hạt nhân, y học hạt nhân, xạ trị, và kỹ thuật chụp mạch máu số hóa xóa nền một cách độc lập hoặc phối hợp với đồng nghiệp.
 • Xác định được chất lượng phim chụp và các biểu hiện bất thường trên phim.
 • Tổ chức thực hiện, đôn đốc, giám sát, kiểm tra các hoạt động chuyên môn của kỹ thuật viên Kỹ thuật y học ngạch thấp hơn trong khoa, phòng theo nhiệm vụ được phân công.
 • Quản lý, sử dụng, bảo quản, định kỳ kiểm kê phát hiện và xử lý lỗi kỹ thuật thường gặp của các trang thiết bị trong phạm vi được giao.

Cơ hội nghề nghiệp

Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp:

 • Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.
 • Các cơ sở đào tạo cán bộ y tế có chuyên ngành kỹ thuật y học.
 • Các công ty trang thiết bị y tế.
Đăng ký xét tuyển

Điều dưỡng (hộ sinh)

Ngành

Điều dưỡng

Chương trình

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Khối lượng kiến thức: 140 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
 • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
 • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo Điều dưỡng trình độ Trung học và Đại học, chuyên về chăm sóc người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
 • Bồi dưỡng đào tạo liên tục điều dưỡng cho các bệnh viện và các trường y tế.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

 • Tích luỹ được những kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ qua các học phần về giáo dục đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
 • Vận dụng được những kiến thức về các quy định pháp luật, chính sách nhà nước, bảo vệ môi trường vào công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Xác định được vai trò, phạm vi thực hành nghề nghiệp của người Hộ sinh trong công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, bà mẹ và trẻ sơ sinh.
 • Có kiến thức trong lĩnh vực: sản phụ khoa, sơ sinh, xã hội, y tế công cộng và đạo đức nghề nghiệp, làm nền tảng để chăm sóc thích hợp cho bà mẹ, trẻ sơ sinh và gia đình của họ phù hợp với các yếu tố văn hóa của cộng đồng.

Kỹ năng:

 • Thực hiện chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và bà mẹ trước khi mang thai, giáo dục sức khỏe phù hợp với văn hóa cộng đồng, nâng cao sức khỏe gia đình, hỗ trợ việc kế hoạch hóa gia đình hoặc kết thúc thai nghén theo quy định của luật pháp và hướng dẫn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.
 • Thực hiện chăm sóc bà mẹ thời kỳ thai nghén, trong chuyên dạ đỡ đẻ sạch, an toàn, đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho mẹ và bé; dự phòng và phát hiện sớm tai biến sản khoa đề xử trí hoặc chuyển tuyến kịp thời.
 • Thực hiện chăm sóc bà mẹ sau đẻ và trẻ sơ sinh theo phân cấp chăm sóc phù hợp với văn hóa.
 • Giao tiếp, phối hợp có hiệu quả với bác sĩ, đồng nghiệp, khách hàng trong học tập và công tác chăm sóc người bệnh. Đồng thời thực hiện được công tác tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe có hiệu quả cho phụ nữ và gia đình của họ.
 • Theo dõi, đánh giá toàn diện, ghi chép diễn biến hàng ngày của sản phụ, sơ sinh, người bệnh, đặc biệt là những trường hợp nặng, những trường hợp cấp cứu; phát hiện, xử trí ban đầu và báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường cho bác sĩ điều trị hoặc người phụ trách.
 • Phối hợp hoặc tự thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thực hiện thống kê, báo cáo các hoạt động chuyên môn và bảo quản lưu trữ các tài liệu đúng quy định. Quản lý, sử dụng, bảo quản phương tiện máy móc, trang thiết bị được phân công.
 • Sử dụng được công nghệ thông tin để truy cập tài liệu, kiến thức mới, duy trì học tập liên tục, sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng phục vụ trong quản lý, chăm sóc người bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
 • Có kỹ năng ngoại ngữ tương đương trình độ B và tin học tương đương trình độ A.

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

 • Các cơ sở y tế trong và ngoài công lập.
 • Các cơ sở y tế khám chữa bệnh cho người nước ngoài.
 • Các cơ sở đào tạo đúng chuyên ngành hay có liên quan.
Đăng ký xét tuyển

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Ngành

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Chương trình

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Khối lượng kiến thức: 131 tín chỉ (bao gồm Giáo dục quốc phòng – an ninh: 6 tín chỉ và Giáo dục thể chất: 3 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
 • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
 • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo các chuyên viên kỹ thuật từ Sơ cấp, Trung cấp đến Đại học làm việc trong các phòng thí nghiệm Bệnh viện, Viện nghiên cứu, Trường học. Có khả năng thực hiện được các kỹ thuật Xét nghiệm Y khoa hỗ trợ chẩn đoán từ thường quy đến chuyên sâu, thuộc các chuyên ngành Hóa sinh, Huyết học, Vi sinh, Ký sinh, Tế bào & Giải phẫu bệnh và Sinh học phân tử.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

 • Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào học tập và hành nghề.
 • Vận dụng được kiến thức về Vật lý – Lý sinh, Hoá học đại cương, Sinh học và Di truyền vào học tập lý thuyết và thực hành y học cơ sở.
 • Vận dụng được kiến thức toán cao cấp và xác suất thống kê vào nghiên cứu khoa học.
 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B.
 • Đạt trình độ tin học tương đương trình độ A.
 • Vận dụng kiến thức về giải phẫu học, mô phôi học, ký sinh, vi sinh, sinh lý học, hóa sinh, sinh lý bệnh và miễn dịch, dược lý học, dược lâm sàng, điều dưỡng cơ sở – cấp cứu ban đầu, bệnh học nội khoa – ngoại khoa, sức khỏe môi trường – nâng cao sức khỏe hành vi con người, dịch tế học, nghiên cứu khoa học, Tâm lý y học – Đạo đức nghề nghiệp, Pháp luật – Tổ chức y tế, y đức học vào chuyên ngành.
 • Đạt kiến thức chuyên sâu về các chuyên ngành: Xét nghiệm cơ bản, Huyết học, Truyền máu, Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh trùng, Tế bào – Giải phẫu bệnh, Sinh học phân tử.
 • Có kiến thức cơ bản về Quản lý – Đảm bảo chất lượng, biết vận dụng các kiến thức này để thực hiện công việc Quản lý – Đảm bảo chất lượng trong Phòng xét nghiệm Y học.

Kỹ năng:

 • Thực hiện thành thạo các xét nghiệm y học thường quy và một số kỹ thuật chuyên sâu thuộc các lĩnh vực chuyên ngành: Huyết học – Truyền máu, Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh, Miễn dịch, Sinh học phân tử và Tế bào – Giải phẫu bệnh.
 • Thực hiện, kiểm tra và giám sát được các quy chế vô khuẩn, quy định về sử dụng hóa chất, sinh phẩm chuyên dụng, bảo đảm được an toàn sinh học, hóa học, an toàn điện trong phòng xét nghiệm.
 • Thực hiện được các biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng xét nghiệm.
 • Tổ chức và quản lý được hoạt động của một phòng xét nghiệm y học cấp độ tuyến tỉnh.
 • Tham gia chỉ đạo tuyến, phòng chống dịch, thực hiện được các xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng.
 • Tham gia đào tạo và tự đào tạo liên tục, tham gia nghiên cứu khoa học.

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Xét nghiệm có thể làm việc và tham gia công tác quản lý tại các phòng thí nghiệm của Bệnh viện, Viện nghiên cứu, Trường học.

Đăng ký xét tuyển

Kỹ thuật phục hình răng

Kỹ thuật phục hình răng

Kỹ thuật phục hình răng

Ngành

Kỹ thuật phục hình răng

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức: 137 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
 • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
 • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

 • Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nha khoa cơ sở, kỹ thuật phục hình răng hàm mặt trong thực hiện những khí cụ chỉnh hình và phục hình răng hàm mặt.
 • Vận dụng được kiến thức nha khoa dựa trên chứng cứ trong thực hành chuyên môn kỹ thuật phục hình răng hàm mặt.

Kỹ năng:

 • Thực hiện được việc tổng hợp các thông tin lâm sàng và thiết lập kế hoạch thực hiện khí cụ chỉnh hình và phục hình răng hàm mặt chính xác và hợp lý.
 • Thực hiện được các khí cụ chỉnh hình cơ bản và phục hình răng hàm mặt.
 • Xác định được những vấn đề liên quan đến kỹ thuật phục hình răng hàm mặt và đề xuất giải pháp thích hợp.
 • Thực hiện được việc tổ chức, quản lý và duy trì môi trường làm việc của cử nhân kỹ thuật phục hình răng dựa trên nguyên tắc hoạt động chuyên nghiệp.
 • Giao tiếp và phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp và các đối tác liên quan trong thực hành chuyên môn kỹ thuật phục hình răng hàm mặt.

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

 • Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cử nhân kỹ thuật phục hình răng, người học có khả năng đảm nhiệm các công việc kỹ thuật phục hình răng, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý; đáp ứng yêu cầu công việc tại các vị trí sau:
 • Tại các cơ sở răng hàm mặt với chức danh cử nhân kỹ thuật phục hình răng.
 • Tại các đơn vị thuộc khối ngành khoa học sức khỏe với công việc tổ chức, quản lý và điều hành các bộ phận liên quan đến kỹ thuật phục hình răng hàm mặt.
Đăng ký xét tuyển

Răng - Hàm - Mặt

Răng hàm mặt

Răng - Hàm - Mặt

Ngành

Răng hàm mặt

Chương trình

Thời gian đào tạo: 6 năm.

Khối lượng kiến thức: 300 tín chỉ (gồm Giáo dục thể chất: 3 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 11 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
 • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
 • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

 • Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, y học lâm sàng và khoa học răng hàm mặt trong thực hành chăm sóc sức khỏe răng miệng.
 • Vận dụng được kiến thức nha khoa dựa trên chứng cứ trong thực hành chăm sóc sức khỏe răng miệng.
 • Vận dụng được kiến thức tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật trong chăm sóc sức khỏe răng miệng cho cá nhân và cộng đồng.

Kỹ năng:

 • Thực hiện được khám, tổng hợp và diễn giải thông tin lâm sàng và cận lâm sàng: chẩn đoán chính xác các bệnh răng miệng phô biến.
 • Thiết lập kế hoạch điều trị chăm sóc sức khỏe răng miệng toàn diện và hợp lý, theo nguyên tắc bệnh nhân là trung tâm.
 • Thực hiện được sơ cấp cứu và điều trị răng hàm mặt phù hợp với vai trò, chức năng bác sĩ răng hàm mặt; đảm bảo chăm sóc liên tục, an toàn và hiệu quả.
 • Xác định được những vấn đề sức khỏe răng miệng thường gặp trong cộng đồng, lập kế hoạch và đề xuất giải pháp thích hợp.
 • Giao tiếp và phối hợp hiệu quả với bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân, đồng nghiệp và cộng đồng trong thực hành chăm sóc sức khỏe răng miệng.
 • Thực hiện tổ chức, quản lý và duy trì môi trường làm việc chuyên môn răng hàm mặt một cách an toàn và hiệu quả..

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt, người học có khả năng đảm nhiệm công tác khám chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý; đáp ứng yêu cầu công việc tại các vị trí sau:

 • Tại các cơ sở y tế với chức danh bác sĩ điều trị.
 • Tại các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành khoa học sức khỏe với chức danh giảng viên, nghiên cứu viên.
 • Tại các viện nghiên cứu, cơ quan quản lý hay tổ chức chuyên môn với chức danh nghiên cứu viên, chuyên viên y tế.
 • Tại đơn vị khám, chữa bệnh ngành Răng Hàm Mặt với công việc tổ chức, quản lý và điều hành chuyên môn.
Đăng ký xét tuyển

Y học cổ truyền

Y học cổ truyền

Y học cổ truyền

Ngành

Y học cổ truyền

Chương trình

Thời gian đào tạo: 6 năm.

Khối lượng kiến thức: 208 tín chỉ (gồm Giáo dục thể chất: 4 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 7 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
 • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
 • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo bác sỹ Y học cổ truyền có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở vững chắc; có kiến thức và kỹ năng cơ bản về y học hiện đại và y học Phương đông; có khả năng tiếp thu, thừa kế và phát triển vốn Y học cổ truyền, kết hợp được Y học cổ truyền với Y học hiện đại trong phòng bệnh và chữa bệnh, có khả năng tự học vươn lên để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

 • Giải thích được các kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở về Y học cổ truyền và Y học hiện đại làm nền tảng cho y học lâm sàng.
 • Vận dụng được các kiến thức cơ bản về chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh của Y học cổ truyền và Y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 • Giải thích được các phương pháp luận khoa học của Y học cổ truyền và Y học hiện đại trong công tác phòng, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.
 • Vận dụng được pháp luật và chính sách của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong thời kỳ đổi mới.
 • Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ (mức tối thiểu Trung cấp – Bậc 3 – cấp độ B1 Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương), ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo khung năng lực quốc gia.

Kỹ năng:

 • Chẩn đoán được các bệnh thường gặp, một số bệnh chuyên khoa và các trường hợp cấp cứu thông thường bằng Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại.
 • Xử trí được các bệnh thường gặp, một số bệnh chuyên khoa và các trường hợp cấp cứu thông thường bằng Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại.
 • Chỉ định và đánh giá được các xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chẩn đoán các bệnh thông thường.
 • Thực hiện đúng các thủ thuật cơ bản trong điều trị Y học cổ truyền và Y học hiện đại.
 • Đề xuất được những biện pháp xử trí thích hợp để chăm sóc, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường.
 • Phát hiện được sớm các dịch bệnh và tham gia phòng chống dịch bằng Y học cổ truyền và Y học hiện đại.
 • Tham gia các chương trình Y học cổ truyền trong công tác thừa kế, xã hội hoá, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cũng như giám sát, đánh giá các công tác Y học cổ truyền tại cơ sở.
 • Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe, tổ chức chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Viết được đề cương nghiên cứu khoa học cấp cơ sở lĩnh vực Y học cổ truyền, Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại.
 • Thực hiện được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo, tìm tài liệu, có khả năng tiếp cận, giao lưu và hợp tác tốt với đồng nhiệp và các chuyên gia khác. Có khả năng tự học, tự đào tạo liên tục, đào tạo sau đại học. Có khả năng cập nhật kiến thức và các kỹ năng mới, tự hoàn thiện và trở thành chuyên gia trong nghề nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

Nhân viên y tế hoặc cán bộ giảng tại các Bệnh viện Y học cổ truyền, Viện Y học cổ truyền, Trường Y Dược các cấp (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học), các Khoa Y học cổ truyền của bệnh viện Đa khoa và các cơ sở y tế khác.

Đăng ký xét tuyển

Y học dự phòng

Y học dự phòng

Y học dự phòng

Ngành

Y học dự phòng

Chương trình

Thời gian đào tạo: 6 năm.

Khối lượng kiến thức: 190 tín chỉ (bao gồm Giáo dục quốc phòng – an ninh: 165 tiết và Giáo dục thể chất: 3 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
 • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
 • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

 • Trình bày được các kiến thức Khoa học cơ bản và Y học cơ sở làm nền tảng cho Y tế công cộng.
 • Trình bày được các kiến thức cơ bản và các nguyên tắc điều trị các bệnh phổ biến trong cộng đồng.
 • Trình bày được những kiến thức cơ bản về y học dự phòng trong việc xác định các yếu tố môi trường tự nhiên, tâm lý – xã hội và nghề nghiệp tác động đến sức khỏe.
 • Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về cách phát hiện, biện pháp can thiệp và dự phòng các vấn đề sức khỏe của cộng đồng.
 • Trình bày được Luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Trình bày được phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu khoa học công nghệ của y học dự phòng và các bước tiến hành 1 đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực Y học dự phòng.

Kỹ năng:

 • Phát hiện được các vấn đề sức khỏe liên quan đến vấn đề dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường. Đề xuất các giải pháp cải thiện thích hợp.
 • Thực hiện được các kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động các chương trình mục tiêu y tế quốc gia về y tế dự phòng, các chương trình bảo vệ – chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
 • Có khả năng chẩn đoán, xử trí và cấp cứu các bệnh thông thường và một số bệnh chuyên khoa.
 • Thực hiện được công tác tập huấn, giám sát hỗ trợ cho y tế cơ sở và y tế dự phòng. Tham gia giám sát, phát hiện sớm các bệnh dịch phổ biến và tổ chức phòng chống dịch.
 • Vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học sức khỏe.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo, tìm tài liệu, kỹ năng tin học ứng dụng, sử dụng tối thiểu được một ngoại ngữ để cập nhật kiến thức, đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn; tự hoàn thiện và trở thành chuyên gia trong nghề nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

 • Trạm y tế, Trung tâm y tế dự phòng, bệnh viện tuyến quận, huyện, các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và y tế công cộng.
 • Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
 • Các trường đại học, cao đăng, trung cấp về y tế.
 • Các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu sức khỏe.
 • Các phòng chức năng của bệnh viện như phòng kế hoạch, tổ chức – hành chính, quản trị giáo tài; các khoa của bệnh viện như khoa kiểm soát nhiễm khuẩn và quản Ìý chất lượng bệnh viện.
 • Các hội, hiệp hội nghề nghiệp như hội y học dự phòng, hội y tế công cộng, hội y học, hội kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Các tổ chức phi chính phủ.
Đăng ký xét tuyển

Y tế công cộng

Y tế công cộng

Y tế công cộng

Ngành

Y tế công cộng

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ (bao gồm giáo dục thể chất: 3 tín chỉ và giáo dục quốc phòng – an ninh: 165 tiết).

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
 • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
 • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

 • Trình bày được các kiến thức khoa học cơ bản và Y học cơ sở làm nền tảng cho Y tế công cộng.
 • Trình bày được các nguyên lý, khái niệm cơ bản về y tế công cộng và các yếu tố quyết định sức khỏe.
 • Trình bày được Luật pháp và các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân và tổ chức y tế của Việt Nam.
 • Trình bày được cách phát hiện và xử trí các vấn đề sức khoẻ phổ biến ở cộng đồng. Trình bày được các bước tiến hành 1 đề tài nghiên cứu khoa học.

Kỹ năng:

 • Xác định được các yếu tố môi trường, tâm lý, xã hội ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng.
 • Xác định được các vấn đề sức khỏe ưu tiên của cộng đồng và đưa ra những chiến lược và biện pháp giải quyết thích hợp.
 • Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động, theo dõi, giám sát và đánh giá được các chương trình và hoạt động chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng chương trình bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
 • Theo dõi, giám sát, phát hiện sớm bệnh dịch và tổ chức phòng chống dịch tại cộng đồng.
 • Tham gia tổ chức và thực hiện giáo dục sức khỏe cho cộng đồng nhằm xây dựng lối sống và hành vi có lợi cho sức khoẻ.
 • Vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học sức khỏe.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo, tìm tài liệu, kỹ năng tin học ứng dụng, sử dụng tối thiểu được một ngoại ngữ để cập nhật kiến thức, đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn; tự hoàn thiện và trở thành chuyên gia trong nghề nghiệp.
 • Có khả năng tiếp cận, giao lưu và hợp tác tốt với đồng nghiệp và các chuyên gia khác.

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

 • Trung tâm y tế dự phòng, các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và y tế công cộng.
 • Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
 • Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp về y tế.
 • Các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu sức khỏe.
 • Các phòng chức năng của bệnh viện như phòng kế hoạch. tổ chức – hành chính, quản trị giáo tài; các khoa của bệnh viện như khoa kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý chất lượng bệnh viện.
 • Các hội, hiệp hội nghề nghiệp như hội y học dự phòng, hội y tế công cộng, y học, hội kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Các tổ chức phi chính phủ.
Đăng ký xét tuyển

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức: 140 tín chỉ (gồm Giáo dục thể chất: 3 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 6 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
 • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
 • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

 • Vận dụng các khái niệm cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam trong công tác chăm sóc sức khỏe.
 • Giải thích được cấu trúc, chức năng và sự phát triển bình thường về thể chất và tình thần con người qua các giai đoạn phát triển trong mối tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội.
 • Giải thích được mối tương quan giữa cấu trúc và chức năng của cơ thể, giữa các hệ thống cơ quan trong điều kiện bình thường và bệnh lý, cơ chế các triệu chứng, các yếu tố tiên lượng của các bất thường và bệnh lý ở các lứa tuổi.

Kỹ năng:

 • Áp dụng kiến thức từ phân tử đến tế bào. từ tế bào đến cơ quan, hệ thống các cơ quan và các nguyên lý được học, dịch tễ học, y học cổ truyền, phục hồi chức năng trong chăm sóc người bệnh qua các giai đoạn phát triển.
 • Áp dụng quy trình điều dưỡng để lập kế hoạch chăm sóc can thiệp điều dưỡng an toàn, liên tục cho cá nhân, gia đình, cộng đồng qua các giai đoạn phát triển cuộc sống khi khỏe mạnh, có bệnh cấp tính và mạn tính.
 • Thực hiện các kỹ thuật điều đưỡng đúng quy trình phù hợp với vai trò, chức năng người điều dưỡng; đảm bảo chăm sóc liên tục, an toàn, hiệu quả, tôn trọng tính cá biệt của người bệnh.
 • Nhận định đúng, kịp thời và thực hiện sơ cấp cứu hiệu quả khi có tình huống khẩn cấp cứu tại cơ sở y tế và cộng đồng.
 • Giao tiếp, phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh, gia đình, và cộng đồng.
 • Thực hiện truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình và cộng đồng phù hợp.
 • Xác định các nguyên tắc cơ bản và tham gia quản lý công tác chăm sóc người bệnh, quản lý hồ sơ bệnh án, môi trường chăm sóc, thiết bị y tế và các nguồn lực khác phù hợp với chức năng điều dưỡng.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học và áp dụng cải tiến chất lượng trong chăm sóc người bệnh.
 • Sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn phục vụ cho quản lý, nghiên cứu khoa học và chăm sóc người bệnh.
 • Có kỹ năng rèn luyện sức khỏe và phòng vệ căn bản để học tập, làm việc bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

 • Cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.
 • Cơ sở đào tạo cán bộ y tế.
 • Phụ trách y tế tại cơ quan, trường học.
 • Các trung tâm nghiên cứu Y khoa.
Đăng ký xét tuyển

Dược học

Ngành

Dược

Chương trình

Thời gian đào tạo: 5 năm.

Khối lượng kiến thức: 249 tín chỉ (bao gồm Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 11 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
 • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
 • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học là đào tạo những người có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để tư vấn về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Kiến thức:

 • Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
 • Có năng lực tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo Thông tư 01/2014/TT – BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hay các hình thức đánh giá khác của tiếng Anh hoặc tiếng Pháp có trình độ tương đương. Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành và giao tiếp chuyên môn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
 • Sử dụng thành thạo các chương trình máy tính thông dụng phục vụ cho các hoạt động chuyên môn, xử lý thống kê, soạn thảo và trình bày văn bản.
 • Vận dụng kiến thức về khoa học cơ bản và y dược học cơ sở phục vụ cho học tập và nghiên cứu chuyên môn dược.
 • Vận dụng các quy định của pháp luật Việt Nam, chính sách ngành y tế liên quan đến chiến lược phát triển ngành dược, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Có kiến thức chuyên môn dược học cơ bản liên quan đến sản xuất nguyên liệu hóa dược, sinh học và dược liệu dùng làm thuốc; kỹ thuật và công nghệ bào chế các dạng thuốc thông thường: đảm bảo chất lượng thuốc; bảo quản và cung ứng thuốc; tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng an toàn, hiệu quả cho nhân viên y tế và người bệnh.
 • Có kiến thức chuyên môn bổ trợ về một trong các định hướng chuyên ngành sau:
 • Sản xuất và phát triển thuốc (Phát triển nguyên liệu dùng làm thuốc, xây dựng công thức bào chế, quy trình sản xuất nguyên liệu, các dạng thuốc thông thường...)
 • Dược liệu và dược cổ truyền (Phát triển và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên cây thuốc, nuôi trồng, khai thác, chế biến cao định chuẩn và hoạt chất từ dược liệu, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho dược liệu và thuốc nguồn gốc từ dược liệu).
 • Kiểm tra chất lượng thuốc (Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm cho nguyên liệu, thành phẩm thông thường, thẩm định quy trình phân tích, xác định độ ổn định và tuổi thọ của thuốc, thiết lập chất đối chiếu dùng trong kiểm nghiệm).
 • Quản lý và cung ứng thuốc (Quản lý thuốc theo đúng quy định của pháp luật, quản lý kinh tế dược và quản trị doanh nghiệp dược, dự trù, cung ứng, phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc, quản lý chất lượng thuốc).
 • Dược lâm sàng (Thông tin thuốc cho các cán bộ y tế, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý và an toàn trong cộng đồng, bệnh viện).

Kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị cơ bản dùng trong bào chế, kiểm nghiệm và nghiên cứu phát triển thuốc.
 • Nhận biết được các dược liệu thiết yếu và thông dụng có trong danh mục các dược liệu thiết yếu của Bộ Y tế.
 • Tổ chức thực hiện được các thực hành tốt trong sản xuất, quản lý chất lượng thuốc, cung ứng và hướng dẫn, sử dụng thuốc, dược liệu.
 • Xây dựng được công thức và quy trình bào chế các dạng thuốc thông thường.
 • Phân tích được các vấn đề phát sinh trong thực tiễn liên quan đến xây dựng công thức và sản xuất thuốc.
 • Thực hiện được các quy trình kiểm nghiệm nguyên liệu, bán thành phẩm và chế phẩm thông dụng.
 • Thực hiện thành thạo các thao tác dược lý thực nghiệm cơ bản trên động vật thí nghiệm.
 • Tính toán và hiệu chỉnh được liều lượng, chế độ dùng thuốc cho các đối tượng khác nhau căn cứ trên đặc tính dược động học của thuốc và thể trạng người bệnh.
 • Phân tích được các thông tin liên quan đến thuốc và sức khỏe của bệnh nhân.
 • Hướng dẫn sử dụng thuốc và được liệu cho bệnh nhân an toàn, hiệu quả.
 • Vận dụng được các văn bản quy phạm pháp luật về dược trong hoạt động nghề nghiệp: soạn thảo được một số văn bản quy phạm cá biệt liên quan đến công tác dược.
 • Lập được kế hoạch trong cung ứng thuốc, hóa chất, nguyên liệu, vật tư y tế tiêu hao.
 • Vận dụng được các kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh dược và kinh tế.
 • Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng.
 • Có khả năng làm việc nhóm, tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn được giao và hướng dẫn cán bộ cấp dưới về chuyên môn dược.
 • Có kỹ năng tìm kiếm tài liệu, xử lý thông tin, chuẩn bị và trình bày được các thông tin liên quan trong lĩnh vực dược.

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

 • Đảm nhiệm được các vị trí công tác của dược sĩ đại học trong cơ quan quản lý, các cơ sở điều trị, sản xuất kinh doanh thuốc và giám sát chất lượng thuốc.
 • Có năng lực cơ bản để tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong các đơn vị đào tạo hoặc nghiên cứu liên quan đến y dược.
Đăng ký xét tuyển

Y khoa

Y đa khoa

Y khoa

Ngành

Y đa khoa

Chương trình

Thời gian đào tạo: 6 năm.

Khối lượng kiến thức: 210 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất: 2 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 9 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
 • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
 • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

 • Vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở và y học lâm sàng trong thực hành chăm sóc sức khỏe.
 • Vận dụng được y học dựa trên chứng cứ trong thực hành chăm sóc sức khỏe.
 • Vận dụng được các kiến thức tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật trong chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng.

Kỹ năng:

 • Thực hiện được khám, tổng hợp và diễn giải thông tin lâm sàng và cận lâm sàng, chẩn đoán chính xác các bệnh lý phô biến.
 • Thiết lập kế hoạch điều trị chăm sóc sức khỏe toàn diện và hợp lý, theo nguyên tắc người bệnh là trung tâm.
 • Thực hiện được sơ cấp cứu và điều trị người bệnh phù hợp với vai trò, chức năng bác sĩ Y khoa, đảm bảo chăm sóc liên tục, an toàn và hiệu quả.
 • Xác định được các vấn đề sức khỏe thông thường trong cộng đồng, lập kế hoạch và đề xuất các giải pháp thích hợp.
 • Giao tiếp và phối hợp hiệu quả với người bệnh và người thân của người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng trong thực hành chăm sóc sức khỏe.
 • Thực hiện tổ chức, quản lý và duy trì môi trường làm việc chuyên môn một cách an toàn và hiệu quả.

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa, người học có khả năng đảm nhiệm công tác khám chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý; đáp ứng yêu cầu công việc tại các vị trí sau:

 • Tại các cơ sở y tế với chức danh bác sĩ điều trị.
 • Tại các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành khoa học sức khỏe với chức danh giảng viên, nghiên cứu viên.
 • Tại các Viện nghiên cứu, cơ quan quản lý hay tổ chức chuyên môn với chức danh nghiên cứu viên, chuyên viên y tế.
 • Tại đơn vị khám, chữa bệnh với công việc tổ chức, quản lý và điều hành chuyên môn.
Đăng ký xét tuyển
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.9
Cơ sở vật chất
8.6
Môi trường HT
9.0
HĐ ngoại khoá
8.8
Cơ hội việc làm
9.1
Tiến bộ bản thân
8.3
Thủ tục hành chính
7.8
Quan tâm sinh viên
7.9
Hài lòng về học phí
9.0
Sẵn sàng giới thiệu
9.0
Giảng viên
8.9
Cơ sở vật chất
8.6
Môi trường HT
9.0
HĐ ngoại khoá
8.8
Cơ hội việc làm
9.1
Tiến bộ bản thân
8.3
Thủ tục hành chính
7.8
Quan tâm sinh viên
7.9
Hài lòng về học phí
9.0
Sẵn sàng giới thiệu
9.0

Giới thiệu

Địa điểm