Trường Đại học Y Dược TP. HCM | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại học Y Dược TP. HCM

   Trường Đại học Y Dược TP. HCM
   Trường Đại học Y Dược TP. HCM
   Trường Đại học Y Dược TP. HCM
   3 hình 3 video
   8.7
   Rất tốt
   191 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   23 ngành

   Điều dưỡng - Chuyên ngành Gây mê hồi sức

   Điều dưỡng
   4 năm
   23.25
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Điều dưỡng
   4 năm
   23.25
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
   • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
   • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

   Mục tiêu đào tạo

   • Đào tạo Điều dưỡng Gây mê hồi sức trình độ Đại học, thực hiện được các kỹ thuật Gây mê hồi sức và chăm sóc người bệnh.
   • Bồi dưỡng đào tạo liên tục Gây mê hồi sức cho các bệnh viện và các trường y tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam vào học tập và hành nghề.
   • Vận dụng được kiến thức về Vật lý – Lý sinh, Hóa học, Sinh học và di truyền vào học tập lý thuyết và thực hành y học cơ sở.
   • Vận dụng được kiến thức toán cao cấp và xác suất thống kê vào nghiên cứu khoa học.
   • Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học y học (giải phẫu học, sinh lý học, hóa sinh, vi sinh, ký sinh, sinh lý bệnh – miễn dịch, mô phôi, dược lý học, sức khỏe môi trường, tổ chức y tế – các văn bản qui phạm pháp luật liên quan ngành y tế, dịch tễ học, nghiên cứu khoa học, dân số, dinh dưỡng – vệ sinh an toàn thực phẩm. giáo dục sức khỏe – kỹ năng giao tiếp, đạo đức y học) vào chuyên ngành.
   • Mô tả được cấu trúc, nguyên tắc hoạt động khái quát hóa chức năng của Khoa gây mê hồi sức hoàn chỉnh.
   • Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc, theo dõi bệnh nhân trong gây mê hồi sức bảo đảm an toàn người bệnh.
   • Nhận định đúng và vận dụng được các thuốc trong thực hành gây mê hồi sức.
   • Mô tả và phòng ngừa, hỗ trợ với đồng nghiệp xử trí được các tai biến – biến chứng xảy ra trong gây mê hồi sức.

   Kỹ năng:

   • Hành nghề theo pháp luật, chính sách của nhà nước và đạo đức nghề nghiệp.
   • Thực hiện được công tác chuẩn bị bệnh nhân trước mổ theo đúng qui trình.
   • Áp dụng được các quy trình kỹ thuật gây mê hồi sức cơ bản.
   • Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc, theo dõi người bệnh trong và sau gây mê hồi sức.
   • Phòng ngừa, phát hiện sớm được các tai biến – biến chứng xảy ra trong gây mê hồi sức.
   • Phối hợp được với các thành viên khác trong môi trường làm việc để xử trí các tai biến – biến chứng xảy ra trong gây mê hồi sức.
   • Tham gia được vào công tác quản lý ngành, bảo quản và vận hành trang thiết bị trong gây mê hồi sức.
   • Tổ chức được công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
   • Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, khả năng tham gia tuyên truyền và giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.
   • Rèn luyện khả năng tham gia đào tạo và tự đào tạo.
   • Phát triển khả năng tham gia nghiên cứu khoa học phối hợp hoặc độc lập.
   • Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ theo quy định của tiêu chuẩn ngạch.
   • Vận dụng được tin học theo quy định của tiêu chuẩn ngạch.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp: Các cơ sở khám chữa bệnh ở các tuyến Trung ương. Tỉnh, Huyện và các cơ sở đào tạo cán bộ y tế.

   Kỹ thuật hình ảnh y học

   Khoa học - Kỹ thuật
   4 năm
   23.00
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Khoa học - Kỹ thuật
   4 năm
   23.00
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
   • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
   • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật y học có y đức; có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ngành Kỹ thuật y học ở trình độ đại học; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
   • Vận dụng được kiến thức về Vật lý – Lý sinh, Hoá học đại cương, Sinh học và Di truyền vào học tập lý thuyết và thực hành y học cơ sở.
   • Vận dụng được kiến thức toán cao cấp và xác suất thống kê vào NCKH.
   • Ngoại ngữ: có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn với Toeic 350 hoặc có chứng nhận tương đương trình độ B.
   • Tin học: có trình độ tin học A.
   • Nắm vững kiến thức cơ bản về giải phẫu học, ký sinh, vi sinh, sinh lý học, hoá sinh, sinh lý bệnh – miễn dịch, mô phôi, dược lý học, sức khoẻ môi trường, tổ chức y tế, dịch tể học, nghiên cứu khoa học, dân số, dinh dưỡng – vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục sức khoẻ – kỹ năng giao tiếp, y đức học.
   • Có kiến thức về nguyên lý, cơ chế các kỹ thuật hình ảnh y học và an toàn bức xạ để vận dụng vào thực tế nghề nghiệp.

   Kỹ năng:

   • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chụp X quang quy ước.
   • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ hạt nhân, y học hạt nhân, xạ trị, và kỹ thuật chụp mạch máu số hóa xóa nền một cách độc lập hoặc phối hợp với đồng nghiệp.
   • Xác định được chất lượng phim chụp và các biểu hiện bất thường trên phim.
   • Tổ chức thực hiện, đôn đốc, giám sát, kiểm tra các hoạt động chuyên môn của kỹ thuật viên Kỹ thuật y học ngạch thấp hơn trong khoa, phòng theo nhiệm vụ được phân công.
   • Quản lý, sử dụng, bảo quản, định kỳ kiểm kê phát hiện và xử lý lỗi kỹ thuật thường gặp của các trang thiết bị trong phạm vi được giao.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp:

   • Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.
   • Các cơ sở đào tạo cán bộ y tế có chuyên ngành kỹ thuật y học.
   • Các công ty trang thiết bị y tế.

   Hộ sinh

   Điều dưỡng
   3 năm
   19.05
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Điều dưỡng
   3 năm
   19.05
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 140 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
   • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
   • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

   Mục tiêu đào tạo

   • Đào tạo Điều dưỡng trình độ Trung học và Đại học, chuyên về chăm sóc người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
   • Bồi dưỡng đào tạo liên tục điều dưỡng cho các bệnh viện và các trường y tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Tích luỹ được những kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ qua các học phần về giáo dục đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
   • Vận dụng được những kiến thức về các quy định pháp luật, chính sách nhà nước, bảo vệ môi trường vào công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Xác định được vai trò, phạm vi thực hành nghề nghiệp của người Hộ sinh trong công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, bà mẹ và trẻ sơ sinh.
   • Có kiến thức trong lĩnh vực: sản phụ khoa, sơ sinh, xã hội, y tế công cộng và đạo đức nghề nghiệp, làm nền tảng để chăm sóc thích hợp cho bà mẹ, trẻ sơ sinh và gia đình của họ phù hợp với các yếu tố văn hóa của cộng đồng.

   Kỹ năng:

   • Thực hiện chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và bà mẹ trước khi mang thai, giáo dục sức khỏe phù hợp với văn hóa cộng đồng, nâng cao sức khỏe gia đình, hỗ trợ việc kế hoạch hóa gia đình hoặc kết thúc thai nghén theo quy định của luật pháp và hướng dẫn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.
   • Thực hiện chăm sóc bà mẹ thời kỳ thai nghén, trong chuyên dạ đỡ đẻ sạch, an toàn, đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho mẹ và bé; dự phòng và phát hiện sớm tai biến sản khoa đề xử trí hoặc chuyển tuyến kịp thời.
   • Thực hiện chăm sóc bà mẹ sau đẻ và trẻ sơ sinh theo phân cấp chăm sóc phù hợp với văn hóa.
   • Giao tiếp, phối hợp có hiệu quả với bác sĩ, đồng nghiệp, khách hàng trong học tập và công tác chăm sóc người bệnh. Đồng thời thực hiện được công tác tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe có hiệu quả cho phụ nữ và gia đình của họ.
   • Theo dõi, đánh giá toàn diện, ghi chép diễn biến hàng ngày của sản phụ, sơ sinh, người bệnh, đặc biệt là những trường hợp nặng, những trường hợp cấp cứu; phát hiện, xử trí ban đầu và báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường cho bác sĩ điều trị hoặc người phụ trách.
   • Phối hợp hoặc tự thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thực hiện thống kê, báo cáo các hoạt động chuyên môn và bảo quản lưu trữ các tài liệu đúng quy định. Quản lý, sử dụng, bảo quản phương tiện máy móc, trang thiết bị được phân công.
   • Sử dụng được công nghệ thông tin để truy cập tài liệu, kiến thức mới, duy trì học tập liên tục, sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng phục vụ trong quản lý, chăm sóc người bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
   • Có kỹ năng ngoại ngữ tương đương trình độ B và tin học tương đương trình độ A.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

   • Các cơ sở y tế trong và ngoài công lập.
   • Các cơ sở y tế khám chữa bệnh cho người nước ngoài.
   • Các cơ sở đào tạo đúng chuyên ngành hay có liên quan.

   Kỹ thuật xét nghiệm y học

   Kỹ thuật xét nghiệm y học
   4 năm
   24.50
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Kỹ thuật xét nghiệm y học
   4 năm
   24.50
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 131 tín chỉ (bao gồm Giáo dục quốc phòng – an ninh: 6 tín chỉ và Giáo dục thể chất: 3 tín chỉ).

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
   • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
   • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo các chuyên viên kỹ thuật từ Sơ cấp, Trung cấp đến Đại học làm việc trong các phòng thí nghiệm Bệnh viện, Viện nghiên cứu, Trường học. Có khả năng thực hiện được các kỹ thuật Xét nghiệm Y khoa hỗ trợ chẩn đoán từ thường quy đến chuyên sâu, thuộc các chuyên ngành Hóa sinh, Huyết học, Vi sinh, Ký sinh, Tế bào & Giải phẫu bệnh và Sinh học phân tử.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào học tập và hành nghề.
   • Vận dụng được kiến thức về Vật lý – Lý sinh, Hoá học đại cương, Sinh học và Di truyền vào học tập lý thuyết và thực hành y học cơ sở.
   • Vận dụng được kiến thức toán cao cấp và xác suất thống kê vào nghiên cứu khoa học.
   • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B.
   • Đạt trình độ tin học tương đương trình độ A.
   • Vận dụng kiến thức về giải phẫu học, mô phôi học, ký sinh, vi sinh, sinh lý học, hóa sinh, sinh lý bệnh và miễn dịch, dược lý học, dược lâm sàng, điều dưỡng cơ sở – cấp cứu ban đầu, bệnh học nội khoa – ngoại khoa, sức khỏe môi trường – nâng cao sức khỏe hành vi con người, dịch tế học, nghiên cứu khoa học, Tâm lý y học – Đạo đức nghề nghiệp, Pháp luật – Tổ chức y tế, y đức học vào chuyên ngành.
   • Đạt kiến thức chuyên sâu về các chuyên ngành: Xét nghiệm cơ bản, Huyết học, Truyền máu, Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh trùng, Tế bào – Giải phẫu bệnh, Sinh học phân tử.
   • Có kiến thức cơ bản về Quản lý – Đảm bảo chất lượng, biết vận dụng các kiến thức này để thực hiện công việc Quản lý – Đảm bảo chất lượng trong Phòng xét nghiệm Y học.

   Kỹ năng:

   • Thực hiện thành thạo các xét nghiệm y học thường quy và một số kỹ thuật chuyên sâu thuộc các lĩnh vực chuyên ngành: Huyết học – Truyền máu, Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh, Miễn dịch, Sinh học phân tử và Tế bào – Giải phẫu bệnh.
   • Thực hiện, kiểm tra và giám sát được các quy chế vô khuẩn, quy định về sử dụng hóa chất, sinh phẩm chuyên dụng, bảo đảm được an toàn sinh học, hóa học, an toàn điện trong phòng xét nghiệm.
   • Thực hiện được các biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng xét nghiệm.
   • Tổ chức và quản lý được hoạt động của một phòng xét nghiệm y học cấp độ tuyến tỉnh.
   • Tham gia chỉ đạo tuyến, phòng chống dịch, thực hiện được các xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng.
   • Tham gia đào tạo và tự đào tạo liên tục, tham gia nghiên cứu khoa học.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Xét nghiệm có thể làm việc và tham gia công tác quản lý tại các phòng thí nghiệm của Bệnh viện, Viện nghiên cứu, Trường học.

   Kỹ thuật phục hình răng

   Kỹ thuật phục hình răng
   4 năm
   24.30
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Kỹ thuật phục hình răng
   4 năm
   24.30
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 137 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
   • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
   • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nha khoa cơ sở, kỹ thuật phục hình răng hàm mặt trong thực hiện những khí cụ chỉnh hình và phục hình răng hàm mặt.
   • Vận dụng được kiến thức nha khoa dựa trên chứng cứ trong thực hành chuyên môn kỹ thuật phục hình răng hàm mặt.

   Kỹ năng:

   • Thực hiện được việc tổng hợp các thông tin lâm sàng và thiết lập kế hoạch thực hiện khí cụ chỉnh hình và phục hình răng hàm mặt chính xác và hợp lý.
   • Thực hiện được các khí cụ chỉnh hình cơ bản và phục hình răng hàm mặt.
   • Xác định được những vấn đề liên quan đến kỹ thuật phục hình răng hàm mặt và đề xuất giải pháp thích hợp.
   • Thực hiện được việc tổ chức, quản lý và duy trì môi trường làm việc của cử nhân kỹ thuật phục hình răng dựa trên nguyên tắc hoạt động chuyên nghiệp.
   • Giao tiếp và phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp và các đối tác liên quan trong thực hành chuyên môn kỹ thuật phục hình răng hàm mặt.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

   • Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cử nhân kỹ thuật phục hình răng, người học có khả năng đảm nhiệm các công việc kỹ thuật phục hình răng, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý; đáp ứng yêu cầu công việc tại các vị trí sau:
   • Tại các cơ sở răng hàm mặt với chức danh cử nhân kỹ thuật phục hình răng.
   • Tại các đơn vị thuộc khối ngành khoa học sức khỏe với công việc tổ chức, quản lý và điều hành các bộ phận liên quan đến kỹ thuật phục hình răng hàm mặt.

   Răng - Hàm - Mặt

   Răng hàm mặt
   6 năm
   27.00
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Răng hàm mặt
   6 năm
   27.00
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Thời gian đào tạo: 6 năm.

   Khối lượng kiến thức: 300 tín chỉ (gồm Giáo dục thể chất: 3 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 11 tín chỉ).

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
   • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
   • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, y học lâm sàng và khoa học răng hàm mặt trong thực hành chăm sóc sức khỏe răng miệng.
   • Vận dụng được kiến thức nha khoa dựa trên chứng cứ trong thực hành chăm sóc sức khỏe răng miệng.
   • Vận dụng được kiến thức tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật trong chăm sóc sức khỏe răng miệng cho cá nhân và cộng đồng.

   Kỹ năng:

   • Thực hiện được khám, tổng hợp và diễn giải thông tin lâm sàng và cận lâm sàng: chẩn đoán chính xác các bệnh răng miệng phô biến.
   • Thiết lập kế hoạch điều trị chăm sóc sức khỏe răng miệng toàn diện và hợp lý, theo nguyên tắc bệnh nhân là trung tâm.
   • Thực hiện được sơ cấp cứu và điều trị răng hàm mặt phù hợp với vai trò, chức năng bác sĩ răng hàm mặt; đảm bảo chăm sóc liên tục, an toàn và hiệu quả.
   • Xác định được những vấn đề sức khỏe răng miệng thường gặp trong cộng đồng, lập kế hoạch và đề xuất giải pháp thích hợp.
   • Giao tiếp và phối hợp hiệu quả với bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân, đồng nghiệp và cộng đồng trong thực hành chăm sóc sức khỏe răng miệng.
   • Thực hiện tổ chức, quản lý và duy trì môi trường làm việc chuyên môn răng hàm mặt một cách an toàn và hiệu quả..

   Cơ hội nghề nghiệp

   Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt, người học có khả năng đảm nhiệm công tác khám chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý; đáp ứng yêu cầu công việc tại các vị trí sau:

   • Tại các cơ sở y tế với chức danh bác sĩ điều trị.
   • Tại các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành khoa học sức khỏe với chức danh giảng viên, nghiên cứu viên.
   • Tại các viện nghiên cứu, cơ quan quản lý hay tổ chức chuyên môn với chức danh nghiên cứu viên, chuyên viên y tế.
   • Tại đơn vị khám, chữa bệnh ngành Răng Hàm Mặt với công việc tổ chức, quản lý và điều hành chuyên môn.

   Y học cổ truyền

   Y học cổ truyền
   6 năm
   24.20
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Y học cổ truyền
   6 năm
   24.20
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Thời gian đào tạo: 6 năm.

   Khối lượng kiến thức: 208 tín chỉ (gồm Giáo dục thể chất: 4 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 7 tín chỉ).

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
   • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
   • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo bác sỹ Y học cổ truyền có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở vững chắc; có kiến thức và kỹ năng cơ bản về y học hiện đại và y học Phương đông; có khả năng tiếp thu, thừa kế và phát triển vốn Y học cổ truyền, kết hợp được Y học cổ truyền với Y học hiện đại trong phòng bệnh và chữa bệnh, có khả năng tự học vươn lên để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Giải thích được các kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở về Y học cổ truyền và Y học hiện đại làm nền tảng cho y học lâm sàng.
   • Vận dụng được các kiến thức cơ bản về chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh của Y học cổ truyền và Y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
   • Giải thích được các phương pháp luận khoa học của Y học cổ truyền và Y học hiện đại trong công tác phòng, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.
   • Vận dụng được pháp luật và chính sách của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong thời kỳ đổi mới.
   • Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ (mức tối thiểu Trung cấp – Bậc 3 – cấp độ B1 Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương), ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo khung năng lực quốc gia.

   Kỹ năng:

   • Chẩn đoán được các bệnh thường gặp, một số bệnh chuyên khoa và các trường hợp cấp cứu thông thường bằng Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại.
   • Xử trí được các bệnh thường gặp, một số bệnh chuyên khoa và các trường hợp cấp cứu thông thường bằng Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại.
   • Chỉ định và đánh giá được các xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chẩn đoán các bệnh thông thường.
   • Thực hiện đúng các thủ thuật cơ bản trong điều trị Y học cổ truyền và Y học hiện đại.
   • Đề xuất được những biện pháp xử trí thích hợp để chăm sóc, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường.
   • Phát hiện được sớm các dịch bệnh và tham gia phòng chống dịch bằng Y học cổ truyền và Y học hiện đại.
   • Tham gia các chương trình Y học cổ truyền trong công tác thừa kế, xã hội hoá, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cũng như giám sát, đánh giá các công tác Y học cổ truyền tại cơ sở.
   • Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe, tổ chức chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Viết được đề cương nghiên cứu khoa học cấp cơ sở lĩnh vực Y học cổ truyền, Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại.
   • Thực hiện được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo, tìm tài liệu, có khả năng tiếp cận, giao lưu và hợp tác tốt với đồng nhiệp và các chuyên gia khác. Có khả năng tự học, tự đào tạo liên tục, đào tạo sau đại học. Có khả năng cập nhật kiến thức và các kỹ năng mới, tự hoàn thiện và trở thành chuyên gia trong nghề nghiệp.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

   Nhân viên y tế hoặc cán bộ giảng tại các Bệnh viện Y học cổ truyền, Viện Y học cổ truyền, Trường Y Dược các cấp (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học), các Khoa Y học cổ truyền của bệnh viện Đa khoa và các cơ sở y tế khác.

   Y học dự phòng

   Y học dự phòng
   6 năm
   21.00
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Y học dự phòng
   6 năm
   21.00
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Thời gian đào tạo: 6 năm.

   Khối lượng kiến thức: 190 tín chỉ (bao gồm Giáo dục quốc phòng – an ninh: 165 tiết và Giáo dục thể chất: 3 tín chỉ).

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
   • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
   • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Trình bày được các kiến thức Khoa học cơ bản và Y học cơ sở làm nền tảng cho Y tế công cộng.
   • Trình bày được các kiến thức cơ bản và các nguyên tắc điều trị các bệnh phổ biến trong cộng đồng.
   • Trình bày được những kiến thức cơ bản về y học dự phòng trong việc xác định các yếu tố môi trường tự nhiên, tâm lý – xã hội và nghề nghiệp tác động đến sức khỏe.
   • Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về cách phát hiện, biện pháp can thiệp và dự phòng các vấn đề sức khỏe của cộng đồng.
   • Trình bày được Luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Trình bày được phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu khoa học công nghệ của y học dự phòng và các bước tiến hành 1 đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực Y học dự phòng.

   Kỹ năng:

   • Phát hiện được các vấn đề sức khỏe liên quan đến vấn đề dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường. Đề xuất các giải pháp cải thiện thích hợp.
   • Thực hiện được các kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động các chương trình mục tiêu y tế quốc gia về y tế dự phòng, các chương trình bảo vệ – chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
   • Có khả năng chẩn đoán, xử trí và cấp cứu các bệnh thông thường và một số bệnh chuyên khoa.
   • Thực hiện được công tác tập huấn, giám sát hỗ trợ cho y tế cơ sở và y tế dự phòng. Tham gia giám sát, phát hiện sớm các bệnh dịch phổ biến và tổ chức phòng chống dịch.
   • Vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học sức khỏe.
   • Có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo, tìm tài liệu, kỹ năng tin học ứng dụng, sử dụng tối thiểu được một ngoại ngữ để cập nhật kiến thức, đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn; tự hoàn thiện và trở thành chuyên gia trong nghề nghiệp.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

   • Trạm y tế, Trung tâm y tế dự phòng, bệnh viện tuyến quận, huyện, các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và y tế công cộng.
   • Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
   • Các trường đại học, cao đăng, trung cấp về y tế.
   • Các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu sức khỏe.
   • Các phòng chức năng của bệnh viện như phòng kế hoạch, tổ chức – hành chính, quản trị giáo tài; các khoa của bệnh viện như khoa kiểm soát nhiễm khuẩn và quản Ìý chất lượng bệnh viện.
   • Các hội, hiệp hội nghề nghiệp như hội y học dự phòng, hội y tế công cộng, hội y học, hội kiểm soát nhiễm khuẩn.
   • Các tổ chức phi chính phủ.

   Y tế công cộng

   Y tế công cộng
   4 năm
   19.10
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Y tế công cộng
   4 năm
   19.10
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 135 tín chỉ (bao gồm giáo dục thể chất: 3 tín chỉ và giáo dục quốc phòng – an ninh: 165 tiết).

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
   • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
   • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Trình bày được các kiến thức khoa học cơ bản và Y học cơ sở làm nền tảng cho Y tế công cộng.
   • Trình bày được các nguyên lý, khái niệm cơ bản về y tế công cộng và các yếu tố quyết định sức khỏe.
   • Trình bày được Luật pháp và các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân và tổ chức y tế của Việt Nam.
   • Trình bày được cách phát hiện và xử trí các vấn đề sức khoẻ phổ biến ở cộng đồng. Trình bày được các bước tiến hành 1 đề tài nghiên cứu khoa học.

   Kỹ năng:

   • Xác định được các yếu tố môi trường, tâm lý, xã hội ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng.
   • Xác định được các vấn đề sức khỏe ưu tiên của cộng đồng và đưa ra những chiến lược và biện pháp giải quyết thích hợp.
   • Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động, theo dõi, giám sát và đánh giá được các chương trình và hoạt động chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng chương trình bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
   • Theo dõi, giám sát, phát hiện sớm bệnh dịch và tổ chức phòng chống dịch tại cộng đồng.
   • Tham gia tổ chức và thực hiện giáo dục sức khỏe cho cộng đồng nhằm xây dựng lối sống và hành vi có lợi cho sức khoẻ.
   • Vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học sức khỏe.
   • Có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo, tìm tài liệu, kỹ năng tin học ứng dụng, sử dụng tối thiểu được một ngoại ngữ để cập nhật kiến thức, đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn; tự hoàn thiện và trở thành chuyên gia trong nghề nghiệp.
   • Có khả năng tiếp cận, giao lưu và hợp tác tốt với đồng nghiệp và các chuyên gia khác.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

   • Trung tâm y tế dự phòng, các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và y tế công cộng.
   • Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
   • Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp về y tế.
   • Các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu sức khỏe.
   • Các phòng chức năng của bệnh viện như phòng kế hoạch. tổ chức – hành chính, quản trị giáo tài; các khoa của bệnh viện như khoa kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý chất lượng bệnh viện.
   • Các hội, hiệp hội nghề nghiệp như hội y học dự phòng, hội y tế công cộng, y học, hội kiểm soát nhiễm khuẩn.
   • Các tổ chức phi chính phủ.

   Điều dưỡng

   Điều dưỡng
   4 năm
   20.30
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Điều dưỡng
   4 năm
   20.30
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 140 tín chỉ (gồm Giáo dục thể chất: 3 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 6 tín chỉ).

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
   • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
   • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Vận dụng các khái niệm cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam trong công tác chăm sóc sức khỏe.
   • Giải thích được cấu trúc, chức năng và sự phát triển bình thường về thể chất và tình thần con người qua các giai đoạn phát triển trong mối tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội.
   • Giải thích được mối tương quan giữa cấu trúc và chức năng của cơ thể, giữa các hệ thống cơ quan trong điều kiện bình thường và bệnh lý, cơ chế các triệu chứng, các yếu tố tiên lượng của các bất thường và bệnh lý ở các lứa tuổi.

   Kỹ năng:

   • Áp dụng kiến thức từ phân tử đến tế bào. từ tế bào đến cơ quan, hệ thống các cơ quan và các nguyên lý được học, dịch tễ học, y học cổ truyền, phục hồi chức năng trong chăm sóc người bệnh qua các giai đoạn phát triển.
   • Áp dụng quy trình điều dưỡng để lập kế hoạch chăm sóc can thiệp điều dưỡng an toàn, liên tục cho cá nhân, gia đình, cộng đồng qua các giai đoạn phát triển cuộc sống khi khỏe mạnh, có bệnh cấp tính và mạn tính.
   • Thực hiện các kỹ thuật điều đưỡng đúng quy trình phù hợp với vai trò, chức năng người điều dưỡng; đảm bảo chăm sóc liên tục, an toàn, hiệu quả, tôn trọng tính cá biệt của người bệnh.
   • Nhận định đúng, kịp thời và thực hiện sơ cấp cứu hiệu quả khi có tình huống khẩn cấp cứu tại cơ sở y tế và cộng đồng.
   • Giao tiếp, phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh, gia đình, và cộng đồng.
   • Thực hiện truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình và cộng đồng phù hợp.
   • Xác định các nguyên tắc cơ bản và tham gia quản lý công tác chăm sóc người bệnh, quản lý hồ sơ bệnh án, môi trường chăm sóc, thiết bị y tế và các nguồn lực khác phù hợp với chức năng điều dưỡng.
   • Tham gia nghiên cứu khoa học và áp dụng cải tiến chất lượng trong chăm sóc người bệnh.
   • Sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn phục vụ cho quản lý, nghiên cứu khoa học và chăm sóc người bệnh.
   • Có kỹ năng rèn luyện sức khỏe và phòng vệ căn bản để học tập, làm việc bảo vệ Tổ quốc.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

   • Cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.
   • Cơ sở đào tạo cán bộ y tế.
   • Phụ trách y tế tại cơ quan, trường học.
   • Các trung tâm nghiên cứu Y khoa.

   Dược học

   Dược học
   5 năm
   25.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, B00
   Dược học
   5 năm
   25.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, B00

   Thời gian đào tạo: 5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 249 tín chỉ (bao gồm Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 11 tín chỉ).

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
   • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
   • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học là đào tạo những người có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để tư vấn về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
   • Có năng lực tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo Thông tư 01/2014/TT – BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hay các hình thức đánh giá khác của tiếng Anh hoặc tiếng Pháp có trình độ tương đương. Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành và giao tiếp chuyên môn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
   • Sử dụng thành thạo các chương trình máy tính thông dụng phục vụ cho các hoạt động chuyên môn, xử lý thống kê, soạn thảo và trình bày văn bản.
   • Vận dụng kiến thức về khoa học cơ bản và y dược học cơ sở phục vụ cho học tập và nghiên cứu chuyên môn dược.
   • Vận dụng các quy định của pháp luật Việt Nam, chính sách ngành y tế liên quan đến chiến lược phát triển ngành dược, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
   • Có kiến thức chuyên môn dược học cơ bản liên quan đến sản xuất nguyên liệu hóa dược, sinh học và dược liệu dùng làm thuốc; kỹ thuật và công nghệ bào chế các dạng thuốc thông thường: đảm bảo chất lượng thuốc; bảo quản và cung ứng thuốc; tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng an toàn, hiệu quả cho nhân viên y tế và người bệnh.
   • Có kiến thức chuyên môn bổ trợ về một trong các định hướng chuyên ngành sau:
   • Sản xuất và phát triển thuốc (Phát triển nguyên liệu dùng làm thuốc, xây dựng công thức bào chế, quy trình sản xuất nguyên liệu, các dạng thuốc thông thường...)
   • Dược liệu và dược cổ truyền (Phát triển và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên cây thuốc, nuôi trồng, khai thác, chế biến cao định chuẩn và hoạt chất từ dược liệu, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho dược liệu và thuốc nguồn gốc từ dược liệu).
   • Kiểm tra chất lượng thuốc (Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm cho nguyên liệu, thành phẩm thông thường, thẩm định quy trình phân tích, xác định độ ổn định và tuổi thọ của thuốc, thiết lập chất đối chiếu dùng trong kiểm nghiệm).
   • Quản lý và cung ứng thuốc (Quản lý thuốc theo đúng quy định của pháp luật, quản lý kinh tế dược và quản trị doanh nghiệp dược, dự trù, cung ứng, phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc, quản lý chất lượng thuốc).
   • Dược lâm sàng (Thông tin thuốc cho các cán bộ y tế, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý và an toàn trong cộng đồng, bệnh viện).

   Kỹ năng:

   • Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị cơ bản dùng trong bào chế, kiểm nghiệm và nghiên cứu phát triển thuốc.
   • Nhận biết được các dược liệu thiết yếu và thông dụng có trong danh mục các dược liệu thiết yếu của Bộ Y tế.
   • Tổ chức thực hiện được các thực hành tốt trong sản xuất, quản lý chất lượng thuốc, cung ứng và hướng dẫn, sử dụng thuốc, dược liệu.
   • Xây dựng được công thức và quy trình bào chế các dạng thuốc thông thường.
   • Phân tích được các vấn đề phát sinh trong thực tiễn liên quan đến xây dựng công thức và sản xuất thuốc.
   • Thực hiện được các quy trình kiểm nghiệm nguyên liệu, bán thành phẩm và chế phẩm thông dụng.
   • Thực hiện thành thạo các thao tác dược lý thực nghiệm cơ bản trên động vật thí nghiệm.
   • Tính toán và hiệu chỉnh được liều lượng, chế độ dùng thuốc cho các đối tượng khác nhau căn cứ trên đặc tính dược động học của thuốc và thể trạng người bệnh.
   • Phân tích được các thông tin liên quan đến thuốc và sức khỏe của bệnh nhân.
   • Hướng dẫn sử dụng thuốc và được liệu cho bệnh nhân an toàn, hiệu quả.
   • Vận dụng được các văn bản quy phạm pháp luật về dược trong hoạt động nghề nghiệp: soạn thảo được một số văn bản quy phạm cá biệt liên quan đến công tác dược.
   • Lập được kế hoạch trong cung ứng thuốc, hóa chất, nguyên liệu, vật tư y tế tiêu hao.
   • Vận dụng được các kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh dược và kinh tế.
   • Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng.
   • Có khả năng làm việc nhóm, tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn được giao và hướng dẫn cán bộ cấp dưới về chuyên môn dược.
   • Có kỹ năng tìm kiếm tài liệu, xử lý thông tin, chuẩn bị và trình bày được các thông tin liên quan trong lĩnh vực dược.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

   • Đảm nhiệm được các vị trí công tác của dược sĩ đại học trong cơ quan quản lý, các cơ sở điều trị, sản xuất kinh doanh thuốc và giám sát chất lượng thuốc.
   • Có năng lực cơ bản để tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong các đơn vị đào tạo hoặc nghiên cứu liên quan đến y dược.

   Y khoa

   Y đa khoa
   6 năm
   27.55
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Y đa khoa
   6 năm
   27.55
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Thời gian đào tạo: 6 năm.

   Khối lượng kiến thức: 210 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất: 2 tín chỉ và Giáo dục quốc phòng – an ninh: 9 tín chỉ).

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
   • Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành học của Đại học Y Dược TP.HCM.
   • Có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với tổng số điểm của 3 môn Toán, Hóa Học và Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh của Đại học Y Dược TP.HCM quy định cho mỗi phương thức xét tuyển.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở và y học lâm sàng trong thực hành chăm sóc sức khỏe.
   • Vận dụng được y học dựa trên chứng cứ trong thực hành chăm sóc sức khỏe.
   • Vận dụng được các kiến thức tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật trong chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng.

   Kỹ năng:

   • Thực hiện được khám, tổng hợp và diễn giải thông tin lâm sàng và cận lâm sàng, chẩn đoán chính xác các bệnh lý phô biến.
   • Thiết lập kế hoạch điều trị chăm sóc sức khỏe toàn diện và hợp lý, theo nguyên tắc người bệnh là trung tâm.
   • Thực hiện được sơ cấp cứu và điều trị người bệnh phù hợp với vai trò, chức năng bác sĩ Y khoa, đảm bảo chăm sóc liên tục, an toàn và hiệu quả.
   • Xác định được các vấn đề sức khỏe thông thường trong cộng đồng, lập kế hoạch và đề xuất các giải pháp thích hợp.
   • Giao tiếp và phối hợp hiệu quả với người bệnh và người thân của người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng trong thực hành chăm sóc sức khỏe.
   • Thực hiện tổ chức, quản lý và duy trì môi trường làm việc chuyên môn một cách an toàn và hiệu quả.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa, người học có khả năng đảm nhiệm công tác khám chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý; đáp ứng yêu cầu công việc tại các vị trí sau:

   • Tại các cơ sở y tế với chức danh bác sĩ điều trị.
   • Tại các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành khoa học sức khỏe với chức danh giảng viên, nghiên cứu viên.
   • Tại các Viện nghiên cứu, cơ quan quản lý hay tổ chức chuyên môn với chức danh nghiên cứu viên, chuyên viên y tế.
   • Tại đơn vị khám, chữa bệnh với công việc tổ chức, quản lý và điều hành chuyên môn.

   Điều dưỡng - Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh

   Điều dưỡng
   20.30
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Điều dưỡng
   20.30
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Dinh dưỡng

   Dinh dưỡng
   20.35
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Dinh dưỡng
   20.35
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Dinh dưỡng - Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh

   Dinh dưỡng
   20.95
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Dinh dưỡng
   20.95
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Dược học - Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh

   Dược học
   23.85
   Tổ hợp môn 2022
   A00, B00
   Dược học
   23.85
   Tổ hợp môn 2022
   A00, B00

   Kỹ thuật phục hình răng - Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh

   Kỹ thuật phục hình răng
   23.45
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Kỹ thuật phục hình răng
   23.45
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Kỹ thuật phục hồi chức năng

   Kỹ thuật y học
   20.60
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Kỹ thuật y học
   20.60
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Răng - Hàm - Mặt - Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh

   Răng hàm mặt
   26.25
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Răng hàm mặt
   26.25
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Y học cổ truyền - Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh

   Y học cổ truyền
   22.50
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Y học cổ truyền
   22.50
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Y học dự phòng - Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh

   Y học dự phòng
   23.35
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Y học dự phòng
   23.35
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Y khoa - Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh

   Y khoa
   26.60
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Y khoa
   26.60
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Y tế công cộng - Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh

   Y tế công cộng
   22.25
   Tổ hợp môn 2022
   B00
   Y tế công cộng
   22.25
   Tổ hợp môn 2022
   B00

   Đánh giá

   191 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên Việt Nam
   Máy lạnh
   Máy chiếu
   WiFi
   Thư viện

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   9.0
   Cơ sở vật chất
   8.6
   Môi trường HT
   9.0
   HĐ ngoại khoá
   8.8
   Cơ hội việc làm
   9.1
   Tiến bộ bản thân
   8.3
   Thủ tục hành chính
   7.8
   Quan tâm sinh viên
   8.0
   Hài lòng về học phí
   9.1
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.9
   Giảng viên
   9.0
   Cơ sở vật chất
   8.6
   Môi trường HT
   9.0
   HĐ ngoại khoá
   8.8
   Cơ hội việc làm
   9.1
   Tiến bộ bản thân
   8.3
   Thủ tục hành chính
   7.8
   Quan tâm sinh viên
   8.0
   Hài lòng về học phí
   9.1
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.9

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Một Ngôi Trường Đáng Học

   Đã học khoá học: Y Đa Khoa tại đây.

   Ưu điểm

   Giảng viên có trình độ chuyên môn cao và thân thiện, cởi mở với sinh viên. Các HĐNK và CLB thì đây thì bạt ngàn và trải dài xuyên suốt năm nên sinh viên không bao giờ bị chán. Cuối cùng thì khi ra trường thì cơ hội việc làm bạt ngàn.

   Điểm cần cải thiện

   Học phí hơi đắt

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Phải nói là trên cả tuyệt vời khi được học ở một ngôi trường danh giá như này

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Nguyệt Minh Hoàng Thị
   Nguyệt Minh Hoàng Thị
    

   Nhận Xét Về Ngành Điều Dưỡng Của Trường Đại Học Y Dược Tp Hcm

   Đã học khoá học: Điều dưỡng tại đây.

   Ưu điểm

   Chương trình đào tạo rất ổn. Thầy cô chuyên môn cao và thân thiện. Môi trường hòa đồng, có nhiều CLB, tổ chức, hoạt động ngoại khóa cho sinh viên. Ra trường có nhiều cơ hội việc làm. Mọi người có thể tham khảo nha.

   Điểm cần cải thiện

   Thủ tục hành chính còn phức tạp, học phí hơi cao

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Mình đang theo học ngành Điều dưỡng ở đây và thấy rất tốt.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Tâm Lê Minh
   Tâm Lê Minh
    

   Nhận Xét Ngành Y Tế Công Cộng Trường Đh Y Dược

   Đã học khoá học: Y tế công cộng tại đây.

   Ưu điểm

   Giảng viên ở trường đều có chuyên môn cao, giảng dạy rất hay và dễ hiểu. Cơ sở vật chất hiện đại, phục vụ nhiều cho việc học tập. các bạn sinh viên đều thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài ra còn có nhiều clb, tổ chức để sinh viên tham gia rèn luyện phát triển bản thân.

   Điểm cần cải thiện

   Chương trình học khá nặng nên cần nhiều nỗ lực, thủ tục hành chính còn hơi phức tạp.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Mình đang theo học khóa Y tế công cộng ở trường và thực sự cảm thấy yêu thích mọi thứ ở đây. Chương trình đào tạo rất thực tế, kết hợp lý thuyết và thực hành.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Trường Đại Học

   Đã học khoá học: học tập và làm việc tại đây.

   Ưu điểm

   Hỗ trợ sinh viên rất chặt chẽ tuy học rất nặng nhưng đôi ngũ nhân lực cũng hỗ trợ rất tốt. Đào tạo rất chuyên nghiệp. Có đầy đủ các cơ sở vật chất tiên tiến nhất hỗ trợ sinh viên trong việc thực hành. còn hỗ trợ các môn chuyên ngành khác

   Điểm cần cải thiện

   không có ạ mọi thứ đều hoàn hảo

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Học rất nặng thậm chí không có thời gian riêng cho bản thân mình vào rất khó và ra cũng không hề dễ dàng

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Đại học Y Dược TP.HCM (website: yds.edu.vn) là một trong những trường đào tạo về y khoa nổi tiếng và uy tín tại Việt Nam và là nơi được nhiều bạn học sinh yêu thích và đam mê lĩnh vực y tế tìm đến trong suốt 40 năm qua (1976 – 2016).

   Với đội ngũ các giảng viên uy tín, nhiệt huyết với công việc cùng với cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi, Trường đại học Y Dược TP.HCM mỗi năm đều đào tạo ra được hàng ngàn y bác sĩ, đội ngũ kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao.

   Giới thiệu trường

   Trường Đại học Y khoa Sài Gòn (tên thường gọi là Y khoa Đại học đường Sài Gòn) được thành lập năm 1947. Nó được xem như một phân hiệu của trường Y khoa Hà Nội được lãnh đạo bởi Hiệu trưởng là GS. C.Massias.

   Vào 31/8/1961, Y Dược Đại học đường Sài Gòn được phân chia thành 2 trường là Y khoa Đại học đường Sài Gòn và Dược khoa Đại học đường Sài Gòn. Đến 12/8/1962, Ban Nha khoa thuộc Y khoa Đại học đường Sài Gòn trở thành Nha khoa Đại học đường Sài Gòn. Cả 3 trường hoạt động độc lập trong Viện Đại học Sài Gòn.

   Đến năm 1976, Trường Đại học Y Dược TP.HCM được thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất của: Y khoa Đại học đường Sài Gòn, Dược khoa Đại học đường Sài Gòn, Nha khoa Đại học đường Sài Gòn và trường đào tạo Cán bộ Y tế miền Nam.

   Theo quyết định số 426/TTg (27/10/1976) của Thủ tướng Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong mạng lưới các trường đại học ở miền Nam, tổ chức lại các trường thuộc Viện Đại học Sài Gòn, tất cả gom lại còn 8 trường: Đại học tổng hợp, Đại học Bách khoa, Đại học Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức, Đại học Y Dược, Đại học kinh tế, Đại học Kiến trúc, Đại học Nông nghiệp, Đại học Sư phạm. Các trường được chuyển về Bộ chủ quản, Viện Đại học Sài Gòn không còn.

   Từ quyết định này Trường Đại học Y Dược TP.HCM chính thức được thành lập với 3 khoa thành viên là khoa Y, khoa Dược và khoa Răng hàm mặt. Vào năm 1990, ngoài 3 khoa kể trên nhà trường đã bàn bạc và thống nhất với Bộ Y tế cho xây dựng thêm 4 khoa mới và một bệnh viện đại học:

   – Năm 1994: xây dựng khoa khoa học cơ bản, trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại các bộ môn Toán, Lí, Hóa, Sinh học, Triết học Mác-Lênin, Ngoại ngữ, thể dục thể thao, Quân sự.

   – Năm 1998: xây dựng khoa Y học cổ truyền, trên cơ sở sáp nhập bộ môn Đông y và trường Trung học Tuệ Tĩnh 2.

   – Năm 1998: xây dựng khoa Điều dưỡng-Kỹ thuật y học trên cơ sở sáp nhập trường Trung học Kỹ thuật Y tế TW3.

   – Năm 1999: xây dựng khoa Y tế công cộng trên cơ sở sáp nhập bộ môn Y tế công cộng với khoa Tổ chức – quản lý y tế của Viện vệ sinh Y tế công cộng.

   – Năm 2000: bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM được thành lập trên cơ sở phát triển phòng khám đa khoa của trường.

   Giới thiệu Trường đại học Y Dược TP.HCM (Nguồn: Youtube – Tư vấn tuyển sinh 2016)

   Sứ mệnh

   Đại học Y Dược TP.HCM là trung tâm đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực y tế; đóng góp có hiệu quả cho sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân và góp phần nâng cao nền y dược học Việt Nam.

   Tầm nhìn

   Đại học Y Dược TP.HCM xác định tầm nhìn trong giai đoạn hiện nay là phát triển thành đại học khoa học sức khỏe hàng đầu Việt Nam và ngang tầm các đại học trong khu vực.

   Hoạt động của sinh viên

   Sinh viên Y Dược không phải chỉ biết học mà còn tham gia vào các hoạt động Đoàn, Hội cùng với các CLB, đội nhóm khác rất sôi nổi. Đoàn và Hội luôn tổ chức các chương trình ngoại khóa, cuộc thi… Ngoài các CLB học thuật thì tại đây còn có các CLB cho các bạn đam mê tình nguyện hay các hoạt động ca múa nhạc như: CLB Guitar Y Dược HCM, Ban truyền thông Đại học Y Dược TP.HCM, CLB Tiếp sức mùa thi Đại học Y Dược TP.HCM, CLB 5K…

   [YDS Guitar show 6] LK: Và em đã biết mình yêu & Là con gái thật tuyệt – vietguitar (Nguồn: Youtube – CLB Guitar ĐH Y DƯỢC)

   Cơ sở vật chất

   Trường Đại học Y Dược TP.HCM gồm 1 cơ sở chính cũng chính là Khoa Y nằm tại 217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5 cùng với 6 khoa tương ứng với 6 cơ sở khác nhau:

   • Khoa Dược: 41 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

   • Khoa Răng Hàm Mặt: 652, Nguyễn Trãi, quận 5, TP.HCM.
   • Khoa Y Tế Công Cộng: 159 Hưng Phú, phường 8, quận 8, TP.HCM.
   • Khoa Y Học Cổ Truyền: 221B Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM
   • Khoa Điều Dưỡng – Kỹ Thuật Y Học: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, TP.HCM.
   • Khoa Khoa Học Cơ Bản: 217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP.HCM.

   Ngoài ra trường còn có một ký túc xá dành cho các bạn sinh viên nằm trong diện chính sách như: con thương binh liệt sĩ, sinh viên có hộ khẩu vùng sâu vùng xa, con dân tộc… nằm tại 540 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 5 với khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, có chỗ chơi thể thao, rất an ninh.

   Khuôn viên ký túc xá Trường Đại học Y Dược TP.HCM rất rộng rãi

   Sinh viên Y Dược thường tổ chức các hoạt động thể thao tại đây

   Thành tựu

   Giai đoạn 1975 – 1985:

   – Đề tài nghiên cứu về dầu mù u. Kết quả của công trình là sản xuất ra được dầu mù u, phục vụ cho nhu cầu điều trị bệnh phỏng và các loại nhiễm trùng da khác lúc bấy giờ.

   – Công trình nghiên cứu về chỉ tơ tằm do Giáo sư Trần Văn Sáng chủ nhiệm đề tài, nghiên cứu sản xuất chỉ tơ tằm dùng trong phẫu thuật lúc bấy giờ đã giải quyết được tình trạng khan hiếm chỉ phẫu thuật trên toàn đất nước, nó đánh dấu một bước phát triển của ngành ngoại khoa không thể để tụt hậu so với các nước trong khu vực chỉ vì thiếu dụng cụ y sinh học, máy móc.

   Giai đoạn 1986 – 1995:

   – Đề tài cấp Nhà nước về chế tạo thuốc từ cây Canh – ki – na trong điều trị bệnh Sốt rét của GS. Nguyễn Kim Hùng.

   – Đề tài cấp Bộ “Điều trị phẫu thuật thủng ruột thương hàn” do GS.TS. Nguyễn Đình Hối làm chủ nhiệm đề tài. Kết quả nghiên cứu đã được các bệnh viện ở tuyến tỉnh ứng dụng có hiệu quả cao.

   – Đề tài: “Điều tra dịch tễ học bệnh tai biến mạch máu não ở các tỉnh phía Nam” do GS.TS. Lê Văn Thành làm chủ nhiệm đề tài. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra được số liệu thống kê dịch tễ về bệnh tai biến mạch máu não tại miền Nam làm nền tảng cơ bản cho các công trình nghiên cứu về tim mạch, cao huyết áp.

   Giai đoạn 1996 đến nay

   Trong giai đoạn này trường đã và đang thực hiện: 11 đề tài cấp Nhà nước, 62 đề tài cấp Bộ, 63 đề tài cấp thành phố và 5029 đề tài cấp cơ sở.

   Cựu sinh viên nổi bật

   Ca sĩ Tóc Tiên tài năng, xinh đẹp là một trong những cựu sinh viên của Đại học Y Dược TP.HCM. Trở thành bác sĩ là ước mơ từ nhỏ của cô gái sinh năm 1988 này nhưng sau khi theo học tại Đại học Y Dược được một thời gian tiếp theo đó là sang Mỹ du học ngành Y thì Tóc Tiên đã quyết tâm theo đuổi giấc mơ ca hát. Vì thời gian học tập trong nước không dài nên hình ảnh Tóc Tiên với chiếc áo blouse trắng cũng chưa được "phổ cập" với các fan.

   Tóc Tiên khi còn đang học tại Trường Y Dược TP.HCM

   Nguồn: Đại học Y Dược

   Địa điểm