ESWEST Leadership Training & Development - Khóa học 15 nguyên tắc phát triển tiềm năng | Edu2Review

Khóa học 15 nguyên tắc phát triển tiềm năng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phát triển bản thân

Giới thiệu khóa học

Tiềm năng của chúng ta là vô hạn. Quá nhiều lần trong cuộc đời, chúng ta đã nhìn thấy người khác từ chối phát triển tối đa tiềm năng của họ và chấp nhận tình trạng hiện tại. Tuy vậy, khi nhìn vào chính bản thân mình, chúng ta thường bị mờ mắt bởi chính cảm giác thoải mái của mình. Chúng ta biết rằng mình cần phải tiến bộ để đạt được thêm nhiều thành quả mới, nhưng chúng ta không biết bắt đầu từ đâu.

Thậm chí khi chúng ta đã đạt được nhiều thứ tuyệt vời, tư duy của bản thân cản trở chính chúng ta trong quá trình tiếp tục phát triển, bởi vì chúng ta không biết rằng phát triển là quá trình không bao giờ dừng lại. Tiến bước trên con đường đó yêu cầu chúng ta phải trở thành những con người mới, mỗi khi lên một tầm cao mới.

15 Nguyên tắc vô giá để phát triển tiềm năng ” sẽ giúp bạn tập trung vào những lĩnh vực bạn biết rõ rằng mình cần thay đổi và phát triển, nhưng có lẽ vẫn chưa hành động. Nội dung chương trình không chỉ thiết thực và dễ dàng thực hiện, mà những bài tập, suy nghĩ, và câu hỏi trong các buổi thảo luận sẽ càng khiến bạn đào sâu hơn nữa và thực sự tạo được những thay đổi tích cực bạn muốn có.

Đối tượng tham gia:

Bất kì ai quan tâm đến việc phát triển tiềm năng cá nhân và đạt được tối đa tiềm lực của mình.

Mục tiêu khóa học:

  • Nâng cao nhận thức về con người thực sự của bạn,
  • Phát triển, đặt kế hoạch cho tiềm năng vô hạn của bản thân,
  • Nâng cao các phẩm chất và kỹ năng cá nhân,
  • Mở rộng kiến thức và vùng ảnh hưởng để có một sự nghiệp thành công.

Nội dung khóa học:

15 nguyên tắc vàng để phát triển

1. NT Chủ tâm
2. NT Nhận thức
3. NT Cái gương
4. NT Suy ngẫm
5. NT Nhất quán

6. NT Môi trường
7. NT Thiết kế
8. NT Chịu đau
9. NT Cái thang
10. NT Sợi dây thun

11. NT Trao đổi
12. NT Tò mò
13. NT Làm mẫu
14. NT Mở rộng
15. NT Đóng góp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

ESWEST Leadership Training & Development

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá