ESWEST Leadership Training & Development - Khóa học 21 Nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo | Edu2Review

Khóa học 21 Nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Giới thiệu khóa học

“21 Nguyên tắc Vàng của Nghệ thuật Lãnh đạo” là một trong các quyển sách “gối đầu giường” về kỹ năng lãnh đạo của tác giả John Maxwell, chuyên gia xuất chúng về nghệ thuật lãnh đạo trên thế giới. Sau hơn 30 năm học tập, thực hành và giảng dạy về nghệ thuật lãnh đạo, John Maxwell giải thích rõ ràng từng nguyên tắc và lý do vì sao chúng góp phần quan trọng cho việc phát triển tối đa kỹ năng lãnh đạo cá nhân. Khi bạn đã nắm vững cốt lõi của từng nguyên tắc, bạn sẽ biết làm thế nào để áp dụng chúng hiêu quả trong công việc và trong cả cuộc sống cá nhân.

Đối tượng tham gia:

Tổng Giám đốc (CEO), Giám đốc điều hành (COO), Trưởng phòng, Doanh nhân và bất kì ai quan tâm đến việc phát triển kỹ năng lãnh đạo.

Mục tiêu khóa học:

  • Nâng cao lợi nhuận kinh doanh cho công ty,
  • Nâng cao khả năng làm việc nhóm,
  • Nâng cao các phẩm chất cá nhân,
  • Mở rộng kiến thức và khả năng ảnh hưởng.

Nội dung khóa học:

1. NT Cái nắp
2. NT Gây ảnh hưởng
3. NT Tiến trình
4. NT Lái tàu
5. NT Cộng thêm
6. NT Xây nền tảng vững chắc
7. NT Tôn trọng
8. NT Trực giác
9. NT Tạo sức hút
10. NT Kết nối
11. NT Hội Thân tín
12. NT Trao quyền
13. NT Viễn cảnh
14. NT Thuyết phục
15. NT Chiến thắng
16. NT Thời điểm vàng
17. NT Ưu tiên
18. NT Hy sinh
19. NT Đúng lúc
20. NT Tăng trưởng cao
21. NT Di sản

Lợi ích khóa học