ESWEST Leadership Training & Development - Khóa học Diễn thuyết | Edu2Review

Khóa học Diễn thuyết

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Thuyết trình

Giới thiệu khóa học

Chúng tôi cung cấp cấu trúc và cách thức giao tiếp nhóm hiệu quả cho tổ chức của bạn. Những thành tố này cực kỳ quan trọng để tôi rèn những mối quan hệ, trang bị cho nhóm đội của bạn thái độ đúng đắn để phát triển tiềm năng lãnh đạo trong mỗi người. Chúng tôi sẽ tiến hành bằng việc giao bài tập thiết lập mục tiêu, cho thực hành giao tiếp để đem lại sự gắn kết trong đội ngũ cuối cùng làm gia tăng năng suất nhờ sự lan truyền thái độ tích cực trong mỗi thành viên tạo nên một nhóm thống nhất.

Ngoài ra, dựa theo yêu cầu, chúng tôi sẽ hợp nhất chủ đề buổi họp cùng tầm nhìn/ sứ mệnh của tổ chức, xây dựng tiến độ đào tạo hiện có của bạn sao cho phù hợp nhất với những nhu cầu của tổ chức .

Nội dung khóa học:

  • Bài phát biểu trọng đại cho sự kiện do công ty tài trợ
  • Hội nghị/ hội thảo chuyên đề nguyên ngày hay nửa ngày
  • Đào tạo tại doanh nghiệp
  • Hội nghị chuyên tu về phát triển
  • Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

ESWEST Leadership Training & Development

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá