ESWEST Leadership Training & Development - Khóa học Đột phá tư duy | Edu2Review

Khóa học Đột phá tư duy

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tư duy sáng tạo

Giới thiệu khóa học

Để tiến xa hơn trên hành trình của cuộc đời, chúng ta cần hiểu cách thức phát triển tư duy – trong đó có việc hiểu rõ cách hoạt động của trí não. Chúng ta cần xác định nguyên nhân gốc rễ dẫn đến hành động và thái độ của bản thân, cũng như vượt qua nỗi sợ hãi để tạo ra thay đổi tích cực. Khóa học bao gồm ba lĩnh vực chính: cách thức hoạt động của não bộ, tầm quan trọng của não bộ có ý thức và tiềm thức; và vượt qua nỗi sợ hãi để đạt kết quả tốt đẹp hơn.

Đối tượng tham gia:

Bất kì ai quan tâm đến việc phát triển tiểm năng cá nhân và muốn đạt được sự thành công lớn lao trong cuộc đời.

Mục tiêu khóa học:

  • Các thức hoạt động của tâm trí
  • Tận dụng não bộ có ý thức và vô thức để giải thích các hành vi của con người
  • Hình thành các thái độ và hành vi mới thông qua thực hành
  • Xây dựng tâm trí của người thành công qua việc hiểu rõ cảm xúc trí tuệ.

Nội dung khóa học:

Phần I: Giới thiệu – Não bộ tổng quan

Hiểu rõ các chức năng của não bộ sẽ giúp chúng ta hiễu rõ hơn hành vi con người. Cụ thể, phần nào của não bộ điều khiển các chức năng cơ bản của cơ thể, bộ phận nào điều khiển khả năng chúng ta sử dụng logic và suy luận, phần nào điều khiển cảm xúc? Những phần này phát triển ra sao trong suốt cuộc đời của chúng ta?

Phần II: Tiềm thức và ý thức

  • Ảnh hưởng của tư duy: Những gì chúng ta tin tưởng đều có điều kiện – dựa trên những trải nghiệm và quan điểm chủ quan. Hiểu rõ những yếu tố ảnh hưởng đến tư duy sẽ giúp chúng ta vượt qua giới hạn niềm tin của bản thân và tạo ra kết quả mới.
  • Phát triển tư duy ý thức: Để phát triển ý thức, chúng ta cần thử thách bản thân để thay đổi những tư duy cũ và tiếp cận tư duy mới.

Phần III: Vượt qua rào cản sợ hãi

Mọi hành vi của chúng ta đều ảnh hưởng bởi nềm tin có điều kiện – môi trường mà chúng ta cảm thấy quen thuộc. Do yếu tố cảm xúc, rào cản sợ hãi là lý do khiến chúng ta bị giới hạn trong công việc và cuộc sống. Vượt qua rào cản là yếu tố quan trọng để tạo ra ý tưởng mới để thành công.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

ESWEST Leadership Training & Development

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá