ESWEST Leadership Training & Development - Khóa học Huấn luyện và cố vấn | Edu2Review

Khóa học Huấn luyện và cố vấn

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Đào tạo nhân viên

Giới thiệu khóa học

Công việc huấn luyện của chúng tôi tập trung vào năng lực để thấu hiểu bạn: suy nghĩ theo cách bạn suy nghĩ & hiểu được quan điểm của bạn. Từ nền tảng đó, chúng tôi đưa ra quan điểm khác để mở rộng và phát triển quan điểm của bạn – nhằm giúp bạn dễ dàng nhìn thấy đường đến đích. Là Tư vấn viên thuộc Hội tư vấn John Maxwell, chúng tôi thấy những gì bạn đang trải qua ở hiện tại cũng như những gì đang chờ đợi bạn trong tương lai. Huấn luyện chính là nhìn thấy trước, mở đường, đồng hành nhằm giúp bạn đạt được các mục tiêu và vượt qua rào cản của tư duy, tầm nhìn hạn chế.

Công việc cố vấn liên quan đến mối quan hệ giữa hai cá nhân có cùng một mong muốn phát triển và đạt được các mục tiêu nghề nghiệp. Đây là quá trình mà qua đó các cá nhân trưởng thành và có kinh nghiệm nhiều hơn chia sẻ lại kiến thức quý báu và kinh nghiệm của họ cho người khác trên cơ sở một kèm một.

Đặc trưng của công việc cố vấn là chú trọng đến các vấn đề về thích nghi văn hóa, phát triển nghề nghiệp, hiểu biết về chính trị và cách thức kết nối trong công ty.

Người cố vấn trợ giúp người được cố vấn để hình thành quan điểm, tiếp cận cơ hội cũng như thể hiện bản thân.

Nội dung khóa học:

Các cấp độ huấn luyện chúng tôi thực hiện:
Huấn luyện Cá nhân – Huấn luyện một kèm một
Với huấn luyện cá nhân, mục tiêu quan trọng nhất là giúp bạn đạt được mục đích, tầm nhìn và các mục tiêu của bản thân thông qua những chương trình huấn luyện của John Maxwell phù hợp với nhu cầu riêng của bạn. Chúng tôi sẽ cùng bạn tạo ra một kế hoạch chiến lược hiệu quả, rõ ràng thông qua tiến trình diễn ra hàng tuần có tương tác qua lại và chịu trách nhiệm thực hiện.

  • Bạn đang làm gì để đầu tư cho chính mình?
  • Bạn đang làm gì để đầu tư cho người khác?

Huấn luyện Nhóm – Huấn luyện nhóm quy mô nhỏ tại công ty hoặc thông qua hội thảo trực tuyến (webinar) và công nghệ video.

Một trong những thuận lợi của huấn luyện nhóm là ý tưởng của cả nhóm khiến cuộc thảo luận trở nên phong phú hơn và giải pháp đạt được từ đó hiệu quả hơn rất nhiều so với kết quả của từng cá nhân riêng lẻ. Quá trình thảo luận cũng hình thành sợi dây gắn kết giữa các thành viên, tạo điều kiện tỏa sáng, phát triển khả năng lãnh đạo tiềm ẩn trong mỗi cá nhân, qua đó nuôi dưỡng cả nhóm cùng phát triển. Đó là một trải nghiệm không giống bất kỳ hình thức huấn luyện nhóm nào khác và dựa theo nguyên tắc thực hiện của nhóm.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

ESWEST Leadership Training & Development

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá