ESWEST Leadership Training & Development - Khóa học Khám phá trí tuệ cảm xúc cho lãnh đạo | Edu2Review

Khóa học Khám phá trí tuệ cảm xúc cho lãnh đạo

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Giới thiệu khóa học

Trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence – EQ) được cho là một trong những yếu tố quan trọng giúp chúng ta thành công trong cả công việc lẫn cuộc sống. Đối với các nhà lãnh đạo, ai có mức EQ cao không chỉ có khả năng gây ảnh hưởng tốt hơn mà còn cải thiện hiệu quả lãnh đạo của họ một cách đáng kể. Chương trình phát triển EQ bao gồm 3 khóa học tập trung vào việc phát triển EQ ở 3 cấp độ: cá nhân, nhóm và doanh nghiệp. Chương trình phát triển EQ đầu tiên tập trung vào cấp độ cá nhân của người lãnh đạo.

Đối tượng tham gia:

Chủ doanh nghiệp, lãnh đạo công ty, và bất kì ai quan tâm đến việc phát triển tiểm năng cá nhân và muốn đạt được sự thành công cuộc sống và sự nghiệp.

Mục tiêu khóa học:

 • Mô hình EQ và các năng lực của người lãnh đạo có EQ cao
 • Sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý
 • Lãnh đạo trong vai trò của người huấn luyện
 • Hoàn thiện quy trình thay đổi

Nội dung khóa học:

Giới thiệu về EQ

 • Lưu trữ cảm xúc
 • Mô hình EQ và năng lực EQ

Định nghĩa về lãnh đạo

 • Người sếp hoàn hảo
 • Sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý

Lãnh đạo trong vai trò huấn luyện

 • Phương trình niềm tin
 • Sơ đồ phát triển các mối quan hệ

Tâm điểm của thay đổi

 • Các giai đoạn của quy trình thay đổi
 • Kỹ năng cần thiết cho sự thay đổi

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

ESWEST Leadership Training & Development

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá